Đang cập nhật (2255)

  • >>
Bàn thờ Bồ tát Phổ Hiền
BẢN NGÃ: TÌNH TRẠNG HIỆN THỜI CỦA NHÂN LOẠI - THỨC TỈNH MỤC ĐÍCH SỐNG - Eckhart Tolle

BẢN NGÃ: TÌNH TRẠNG HIỆN THỜI CỦA NHÂN LOẠI Ngôn từ, dù phát thành tiếng trên môi hay đang còn dưới dạng những ý nghĩ, thì vẫn có sức cuốn hút như

447

Tượng Hộ Pháp
CHÁNH NIỆM TỈNH GIÁC LÀ NGƯỜI CHỨNG KIẾN

Thầy ôn lại chánh niệm tỉnh giác từ lần đầu tiên, nếu mà chúng ta thực hành nghiêm túc trong chín tháng qua thì chúng ta đã nhận ra chánh niệm tỉnh

428

Toàn cảnh chùa
Tư Tưởng Bát Nhã và Mật Tông

Tư Tưởng Bát Nhã và Mật Tông (Theo các tài liệu Bát Nhã Tâm Kinh Tư Tưởng Đích Hình Thành của Trương Tác Lâm, The First Mileage of Buddhism của Daisaka Ikeda, Tổ

13,781

Vườn tượng Phật Dược Sư
KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA - PHẨM “AN LẠC HẠNH” THỨ MƯỜI BỐN

Nếu muốn nói Kinh nàyPhải bỏ lòng ganh hờnNgạo dua dối tà ngụyThường tu hạnh chất trựcChẳng nên khinh miệt ngườiCũng chẳng hý luận phápChẳng khiến kia nghi hốiRằng ngươi chẳng thành

358

138925725_BUT-HOA_n.png

416

Điện Phật năm 1989
Chữa chứng nấc cục

Chữa chứng nấc cụcXin gởi quý anh bài thuốc nầy. Vị nào chưa biết xin ghi vào sổ tay để giúp cho bạn bè khi cần.Khi không tôi mắc chứng nấc cụt,

14,104

  • >>