Tìm hiểu nguồn gốc Duy thức học - Phần 1 - Tác giả: Đại sư Ấn Thuận - Thích Nguyên Hiền (dịch)
Triết Học Phật Giáo (Duy thức Học, Logic Học Phật Giáo...)

Duy thức học là một học thuyết tuy được xác lập vào khoảng thế kỷ thứ tư, nhưng nếu muốn dựa trên lịch sử để khảo sát nguồn gốc và quá trình

19,390
NIỆM PHẬT NHƯ LÀ SỐNG - SỐNG NHƯ LÀ NIỆM PHẬT
Tịnh độ

NIỆM PHẬT NHƯ LÀ SỐNG - SỐNG NHƯ LÀ NIỆM PHẬTBất cứ khi nào một trong những học trò cao học của tôi đề nghị tôi viết vài từ chia tay, thói

554
Thư Viện Sách