Đạo Đức Phật Giáo Và Giới Luật Cho Người Tại Gia - Thị Giới dịch
Luật

Đạo Đức Phật Giáo Và Giới Luật Cho Người Tại Gia  Dr. Bodhippriya Subhadra SiriwardenaQuan điểm Phật giáo về đời sống đạo đức của người tại gia là một chủ đề rộng

14,676
NIỀM VUI PHỤNG SỰ - Nguyễn Thế Đăng
Phật học Ứng Dụng

Nhưng nếu nghĩ đến người khác: những người trong nhà có một ngày chủ nhật đi nghỉ mát vui vẻ, các người bạn có một ngày thoải mái, còn ta phải làm

18,747
Thư Viện Sách