ĐEM TÌNH THƯƠNG VÀO CUỘC ĐỜI - SHARON SALZBERG
Phật học Ứng Dụng

…Với ánh mắt được tĩnh lặng nhờ năng lượng sâu sắc của sự hòa hợp và niềm vui của hạnh phúc, chúng ta thấy được sự sống trong vạn vật. (William Wordsworth).-------💝💝💝-------Có

796
TỪ BI HỶ XẢ - ĐẠI TRÍ ĐỘ LUẬN, BỒ TÁT LONG THỌ
Pháp luận

Hỏi: Nếu thâm ái chúng sanh như vậy, sao lại còn thực hành tâm xả?🔻 Đáp: Hành giả thường quán sát như vậy: Thường không xả bỏ chúng sanh, mà chỉ xả

945