TIỀM NĂNG
Phật học Ứng Dụng

Là một kho tàng vô giá, như vàng. Tất cả chúng ta đều có vàng được giấu ở bên trong, nhưng chúng ta phải đào để đem nó ra. _ Joyce Meyer☀️

871
Thương Yêu, Mất Mát, Lo Sợ - Norman Fischer
Phật học Ứng Dụng

Thương Yêu, Mất Mát, Lo SợNorman Fischer Phản ứng đầu tiên của chúng ta về sự mất mát, khó khăn, hay đau đớn là không chịu đầu hàng điều đã xảy ra. Những

19,153