NHÂN QUẢ - QUI Y TAM BẢO
Thiền Tổ Sư

Thứ hai, 1/8/1947 Đinh HợiTâm chúng sinh và Phật vốn không khác biệt.Tất cả đều do tâm tạo. Mười cõi cũng do tâm tạo nên. Nếu theo vọng niệm điên đảo thì

470
Đạo Đức Phật Giáo Và Giới Luật Cho Người Tại Gia - Thị Giới dịch
Luật

Đạo Đức Phật Giáo Và Giới Luật Cho Người Tại Gia  Dr. Bodhippriya Subhadra SiriwardenaQuan điểm Phật giáo về đời sống đạo đức của người tại gia là một chủ đề rộng

14,676