Other (439)


Cẩm nang Nhập Thất của Jamgon Kongtrul - Thanh Liên dịch Việt

1,512

Nội dung
Lời nói đầu
Lời Giới thiệu của Dịch giả bản Anh ngữ
Khóa Nhập thất Ba Năm, Sáu Tuần
Các Trung tâm Nhập Thất: Môi trường Vật lý của chúng
Thời gian Nhập Thất
Các Trung tâm Nhập Thất và Giới tính
Tu tập Thiền định trong Khóa Nhập Thất
Cuộc đời và Tác phẩm của Jamgon Kongtrul Liên quan với việc Nhập Thất
Quan điểm Không Bộ phái của Jamgon Kongtrul và Chương trình Nhập Thất
Cuộc đời của Kongtrul và Quan điểm Không Bộ phái
Sự Phát triển của Trung tâm Nhập Thất của Kongtrul
Khóa Nhập Thất Ba Năm tại Tsadra Rinchen Drak và Phần Đời còn lại của Kongtrul
Cẩm nang Nhập Thất của Jamgon Kongtrul
Khẩn cầu và Quyết định


Lời Mở đầu
I.Việc Chuẩn bị và Nhập Thất
Chuẩn bị Tâm thức
Chuẩn bị Thực tiễn
Nhập Thất
II.Đời sống trong Ẩn Thất
1.Chương trình chính yếu của Khóa Nhập Thất
Các Thực hành Chuẩn bị
Nguồn gốc của Dòng Giáo huấn Khẩu truyền của các vị Karmapa
Những Cẩm nang được Sử dụng trong các Thực hành Chuẩn bị
Dòng Giáo huấn Lời Dạy của Đức Phật
Sự Quan trọng của các Thực hành Chuẩn bị
Chương trình Nhập Thất cho các Thực hành Chuẩn bị
Dòng Giáo huấn Shangpa
Nguồn gốc của Dòng truyền thừa
Các Thiền định Chính yếu của Dòng truyền thừa
Lịch sử Sau này của Dòng Truyền thừa
Chương trình Nhập thất
Dòng Giáo huấn Kim cương Du già
1
Nguồn gốc của Dòng truyền thừa
Các Thiền định Chính yếu của Dòng truyền thừa
Lịch sử Sau này của Dòng Truyền thừa
Dòng Giáo huấn Thực hành Miên mật
Chương trình Nhập Thất
Dòng Giáo huấn Cổ truyền
Nguồn gốc của Dòng truyền thừa
Suối nguồn của các Thiền định
Kho tàng Giáo lý được Tái khám phá
Chương trình Nhập thất
Các Thực hành Bổ túc được Thực hiện trong Khóa Nhập Thất
Ra Thất
2.
Thời Khóa biểu Hàng Ngày
Thông tin Cần thiết
Dòng Giáo huấn Cắt đứt
Trình tự Yoga của Bốn Khóa Thiền định Hàng ngày
3.
Các Nghi lễ Phụ Hàng Tháng và Hàng Năm
Thông tin Cần thiết
Chương trình Hàng Tháng về Các Lễ Cúng dường Kỷ niệm và Nghi lễ Phụ
Các Thực hành Cúng dường và Lễ Cúng dường Kỷ niệm Phụ trên Căn bản Hàng Năm
4.
Người Nhập Thất trong chùa Bảo hộ
Thông tin Cần thiết
Chương trình dành cho Người Nhập Thất trong Chùa Bảo hộ
5.
Những Quy tắc Tổng quát về cách Hành xử và Giới luật
Lời Khuyên Trọng yếu Nhất về việc Sống trong Ẩn Thất
III.
Những Lời Khuyên về việc Sinh hoạt Sau khi Nhập Thất
Hồi hướng và Lời Cuối sách
Phụ lục 1: Sách được Đề cập trong Phần Mở đầu
Phụ lục 2: Sách và Lời Nguyện được Đề cập trong Cẩm nang Nhập Thất
Phụ lục 3: Những Nhân vật được Đề cập trong Cẩm nang Nhập Thất
Phụ lục 4: Chư Phật, Bồ Tát, Bổn Tôn và các Thực hành được Đề cập trong Cẩm nang Nhập Thất

 
 

1,512

Chân lý, Lô gíc, và Siêu hình học: Con đường triết lý từ Leibniz đến Heidegger - DƯƠNG NGỌC DŨNG*

Triết gia Đức, Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) là một khuôn mặt lỗi lạc trong lịch sử triết học phương Tây. Ông có nhiều đóng góp trong lãnh vực toán học, lô gíc,

1,022
Vài câu chuyện ở An Phú Đông - Nhất Như Thị Giới

(Ảnh trên, và bài trên Tạp chí VHPG)Chiếc phà máy nhỏ đưa chúng tôi qua con sông đục và nhiều lục bình. Bên đó là phường An Phú Đông của quận 12.

2,796
Một Lạt Ma Tây Tạng Dùng Thiền Chữa Lành Bệnh Hoại Cơ

Một Lạt Ma Tây Tạng Dùng Thiền Chữa Lành Bệnh Hoại CơMột vị lạt ma Tây Tạng tin rằng ông chữa lành bệnh hoại cơ ở chân bằng thiền định qua một

12,853
Phật giáo tại Trung Hoa

Phật giáo tại Trung Hoa Thích Nguyên Tạng Email: quangduc@eisa.net.au Trung Hoa (còn gọi là Trung quốc) là một quốc gia nằm ở vùng Trung và Ðông Á. Diện tích : 9,6

18,240
Danh Mục Đại Tạng Phật Giáo Tây Tạng Kangyur-tengyur

Danh mục Đại Tạng Phật giáo Tây Tạng: Kangyur-Tengyur khoảng trên 5000 tên các tác phẩm Kinh Luận thuộc về truyền thừa Nalanda Danh mục bao gồm 4 ngôn ngữ Tạng - Phạn

639
Top Bài Viết
Quan Hệ Thầy Trò
Niệm Tự Bạch

QUAN HỆ THẦY TRÒ Theo Tinh thần Kinh Kế thừa Chánh pháp Thầy, vầng mây bậc, thong dong, núi cao biển rộng Con, cánh nhạn chiều, chân trời sải cánh, dõi theo Thầy,

33,281
Giữ giới là lựa chọn tự do
Phật học Ứng Dụng

Giữ giới là lựa chọn tự do  Giới luật của Phật giáo có nghĩa là: “Anh đừng tự làm thương tổn mình, anh đừng tự làm hại mình”. 1. Tự do của lệ thuộc

32,712
Đạo Phật là gì?
Niệm Tự Bạch

Đạo Phật là gì Lama Zopa and Lama Yeshe Khi bạn tìm hiểu về đạo Phật tức là bạn đang tìm hiểu về con người thật của mình, về bản chất của tâm trí

32,621
Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa
Tìm Hiểu & Học và Hành

Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa(VHPG) Mọi kinh nghiệm của chúng ta, kể cả giấc mộng, khởi lên từ vô minh. Đây là một tuyên bố làm hoảng hốt

32,388
Chùa Việt
Sách Đọc