Other (439)


Cẩm nang Nhập Thất của Jamgon Kongtrul - Thanh Liên dịch Việt

1,427

Nội dung
Lời nói đầu
Lời Giới thiệu của Dịch giả bản Anh ngữ
Khóa Nhập thất Ba Năm, Sáu Tuần
Các Trung tâm Nhập Thất: Môi trường Vật lý của chúng
Thời gian Nhập Thất
Các Trung tâm Nhập Thất và Giới tính
Tu tập Thiền định trong Khóa Nhập Thất
Cuộc đời và Tác phẩm của Jamgon Kongtrul Liên quan với việc Nhập Thất
Quan điểm Không Bộ phái của Jamgon Kongtrul và Chương trình Nhập Thất
Cuộc đời của Kongtrul và Quan điểm Không Bộ phái
Sự Phát triển của Trung tâm Nhập Thất của Kongtrul
Khóa Nhập Thất Ba Năm tại Tsadra Rinchen Drak và Phần Đời còn lại của Kongtrul
Cẩm nang Nhập Thất của Jamgon Kongtrul
Khẩn cầu và Quyết định


Lời Mở đầu
I.Việc Chuẩn bị và Nhập Thất
Chuẩn bị Tâm thức
Chuẩn bị Thực tiễn
Nhập Thất
II.Đời sống trong Ẩn Thất
1.Chương trình chính yếu của Khóa Nhập Thất
Các Thực hành Chuẩn bị
Nguồn gốc của Dòng Giáo huấn Khẩu truyền của các vị Karmapa
Những Cẩm nang được Sử dụng trong các Thực hành Chuẩn bị
Dòng Giáo huấn Lời Dạy của Đức Phật
Sự Quan trọng của các Thực hành Chuẩn bị
Chương trình Nhập Thất cho các Thực hành Chuẩn bị
Dòng Giáo huấn Shangpa
Nguồn gốc của Dòng truyền thừa
Các Thiền định Chính yếu của Dòng truyền thừa
Lịch sử Sau này của Dòng Truyền thừa
Chương trình Nhập thất
Dòng Giáo huấn Kim cương Du già
1
Nguồn gốc của Dòng truyền thừa
Các Thiền định Chính yếu của Dòng truyền thừa
Lịch sử Sau này của Dòng Truyền thừa
Dòng Giáo huấn Thực hành Miên mật
Chương trình Nhập Thất
Dòng Giáo huấn Cổ truyền
Nguồn gốc của Dòng truyền thừa
Suối nguồn của các Thiền định
Kho tàng Giáo lý được Tái khám phá
Chương trình Nhập thất
Các Thực hành Bổ túc được Thực hiện trong Khóa Nhập Thất
Ra Thất
2.
Thời Khóa biểu Hàng Ngày
Thông tin Cần thiết
Dòng Giáo huấn Cắt đứt
Trình tự Yoga của Bốn Khóa Thiền định Hàng ngày
3.
Các Nghi lễ Phụ Hàng Tháng và Hàng Năm
Thông tin Cần thiết
Chương trình Hàng Tháng về Các Lễ Cúng dường Kỷ niệm và Nghi lễ Phụ
Các Thực hành Cúng dường và Lễ Cúng dường Kỷ niệm Phụ trên Căn bản Hàng Năm
4.
Người Nhập Thất trong chùa Bảo hộ
Thông tin Cần thiết
Chương trình dành cho Người Nhập Thất trong Chùa Bảo hộ
5.
Những Quy tắc Tổng quát về cách Hành xử và Giới luật
Lời Khuyên Trọng yếu Nhất về việc Sống trong Ẩn Thất
III.
Những Lời Khuyên về việc Sinh hoạt Sau khi Nhập Thất
Hồi hướng và Lời Cuối sách
Phụ lục 1: Sách được Đề cập trong Phần Mở đầu
Phụ lục 2: Sách và Lời Nguyện được Đề cập trong Cẩm nang Nhập Thất
Phụ lục 3: Những Nhân vật được Đề cập trong Cẩm nang Nhập Thất
Phụ lục 4: Chư Phật, Bồ Tát, Bổn Tôn và các Thực hành được Đề cập trong Cẩm nang Nhập Thất

 
 

1,427

Chuyển Pháp Luân Lần Thứ Nhất - His Holiness Tenzin Gyatso 14th Dalai Lama of Tibet

Lần giảng dạy đầu tiên này được biết như đợt lần chuyển pháp luân thứ nhất, Ngài đã thuyết về căn bản của Tứ Diệu Đế. Như hầu hết chúng ta có

413
Thơ Haiku và thiền sư Basho - Cái Vô cùng trong Khoảnh khắc

Có lẽ vì vậy mà người Nhật thường cảm nhận cái đẹp trong từng khoảnh khắc chứ không hướng về cái đẹp của sự trường tồn, vĩnh cửu. Người Nhật tôn kính

12,352
TẦM NHÌN

Khi mọi sự cảm thấy giống như một cuộc chiến đấu để leo lên, hãy chỉ nghĩ đến tầm nhìn từ đỉnh-- Vô danh🕵️‍♀️ Chớ để tiếng ồn của những ý kiến

692
Người Tây Tạng tiến hóa nhanh nhất thế giới

Cuộc sống trên độ cao tới 4.900 m buộc người Tây Tạng phải tiến hóa rất nhanh để tồn tại. Một thiếu nữ Tây Tạng. Ảnh: peopledaily.com.cn. Nồng độ khí oxy trong

21,453
CÁC NGÀY QUAN TRỌNG TRONG NĂM THEO PHẬTGIÁO TÂY TẠNG - SONAM JORPHEL RINPOCHE

Các ngày sau đây là những ngày quan trọng trong năm, cần cúng và tu tập, vì vào những ngày đó công đức được tăng trưởng lên gấp một triệu lần (theo

897
Top Bài Viết
Quan Hệ Thầy Trò
Niệm Tự Bạch

QUAN HỆ THẦY TRÒ Theo Tinh thần Kinh Kế thừa Chánh pháp Thầy, vầng mây bậc, thong dong, núi cao biển rộng Con, cánh nhạn chiều, chân trời sải cánh, dõi theo Thầy,

33,168
Giữ giới là lựa chọn tự do
Phật học Ứng Dụng

Giữ giới là lựa chọn tự do  Giới luật của Phật giáo có nghĩa là: “Anh đừng tự làm thương tổn mình, anh đừng tự làm hại mình”. 1. Tự do của lệ thuộc

32,610
Đạo Phật là gì?
Niệm Tự Bạch

Đạo Phật là gì Lama Zopa and Lama Yeshe Khi bạn tìm hiểu về đạo Phật tức là bạn đang tìm hiểu về con người thật của mình, về bản chất của tâm trí

32,506
Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa
Tìm Hiểu & Học và Hành

Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa(VHPG) Mọi kinh nghiệm của chúng ta, kể cả giấc mộng, khởi lên từ vô minh. Đây là một tuyên bố làm hoảng hốt

32,270
Chùa Việt
Sách Đọc