Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (7)


Xem mục lục
1- CÂY NGÔ ĐỒNG
Cây Ngô đồng không trồng mà mọc,
Lá Ngô đồng xẻ dọc, xẻ ngang  ( ca dao).
 
 
Nói về, vị thuốc Ngô đồng
Được trồng làm cảnh, còn trồng khắp nơi.
Sau đây, xin “mách mấy nhời”:
Tác dụng chữa bệnh, người đời truyền nhau.
Vỏ làm thuốc tẩy rất mau,
Chữa người táo bón, đã lâu, kéo dài.
Nó còn tác dụng thứ hai,
Bị nôn, ít sữa nếu sài khỏi ngay. 
Hoặc bị ghẻ, lở lâu ngày,
mà chà sát, hết ngay tức thì.
                     *     *
Còn dùng cuống lá mỗi khi,
Dầm nát, đắp chữa sa đì tử cung.
Nếu ho ra máu đem dùng,
Thân cây, cuống lá sắc chung, uống liền. 
Nhọt mà sưng tấy liên miên,
Ngắt một búp lá, nhựa liền chảy ra.
Nhựa đó bôi tiếp trên da,
Bôi quanh cái nhọt, rộng ra phía ngoài. 
Nhựa khô, chớ để kéo dài,
Cứ thế bôi tiếp tới hai, ba lần.
Chớ để nhựa dính áo, quần,
Rất khó tẩy sạch, vậy cần lưu tâm.
                     *    *
Nếu nhọt lên mủ toàn thân,
Ngắt hai, ba một lần rửa ngay.
Thêm một ít muối vào đây,
Giã nhuyễn, đắp đỉnh mụn này, băng lên.
Nếu mà chưa khỏi đắp thêm,
Làm ba, bốn bận mủ liền hết ra.
Vết thương máu chảy quá đà,

                 Nhựa cây bôi tiếp, thế là yên tâm./.

Xem mục lục