Bài Viết (701)


GIÁO DỤC

861

GIÁO DỤC

🌱 Giáo dục không phải là sự chuẩn bị cho đời sống, giáo dục chính là đời sống.
-- John Dewey

🌱 Im lặng mà biết, học mãi mà không chán, dạy người không mệt mỏi. Những điều đó ta có được bao nhiêu?
-- Khổng Tử

🌱 Giáo dục tâm mà không giáo dục trái tim là không có giáo dục chút nào.
-- Aristotle

🌱 Những gốc rễ của giáo dục thì đắng nhưng quả thì ngọt.
-- Aristotle

🌱 Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta có thể dùng để thay đổi thế giới.
-- Nelson Mandela

🌱 Giáo dục không phải là học những sự kiện mà là sự huấn luyện tâm để tư duy.
-- Albert Einstein

🌱 Có hai thứ giáo dục. Một là người ta dạy chúng ta làm thế nào để kiếm sống và cái kia là sống như thế nào.
John Adams

🌱 Dạy là học đến hai lần
-- Joseph Joubert

🌱 Có hai cái là vô tận, vũ trụ và sự ngu muội của con người, và tôi còn chưa hoàn toàn chắc chắn về vũ trụ.
-- Albert Einstein

🌱 Tâm không phải là một bình chứa để đổ đầy mà là một ngọn lửa để thắp lên.
-- Plutarch

🌱 Khi giáo dục tâm của lớp trẻ, chúng ta chớ quên giáo dục trái tim của họ.
-- Dalai Lama

🌱 Kiến thức là học cái gì mới mỗi ngày. Trí huệ là buông bỏ cái gì đó mỗi ngày.
-- Cách ngôn Thiền.

861

Thờ Phật tại gia có cần phải kiêng kị gì không ?

Tín ngưỡng thông tục của dân gian có rất nhiều điều kiêng kị, nhưng đó không phải là tín ngưỡng Phật giáo chân chính mà chỉ là những điều kiêng kị ngộ

1,148
THẾ GIỚI QUAN PHẬT GIÁO (Thế giới theo quan điểm Phật giáo) - Dalai Lama XIV

Bài giảng sáng thứ baTHẾ GIỚI QUAN PHẬT GIÁOTrong pháp hội này, đầu tiên, hãy cho phép tôi đượcnói đôi lời về giáo chỉ tu Phật (được cho là) làm động cơ

533
HAI VÔ NGÃ - KINH NHẬP LĂNG GIÀ

Lại nữa, Đại Huệ! Đại Bồ tát nên khéo quán sát tướng nhân vô ngã và tướng pháp vô ngã.Đại Huệ! Tướng nhân vô ngã là gì? Đó là uẩn, giới, xứ

440
BA BÀI KHAI THỊ CHO OAN GIA TRÁI CHỦ - Pháp Sư Tịnh Không

I CHÚNG ĐẲNG OAN GIA TRÁI CHỦ:Phật nói: Đời người ở thế gian, nhỏ là gia đình, quyến thuộc, lớn là quốc gia, dân tộc, đều không ngoài "báo ân, báo oán,

16,013
PHẨM TU TẬP ĐÚNG – KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT

Lúc tu tập bảy môn không, đại Bồ Tát chẳng thấy sắc hoặc tương ứng hay không tương ứng, chẳng thấy thọ, tưởng, hành, thức hoặc tương ứng hay không tương ứng,

1,167
Top Bài Viết
Quan Hệ Thầy Trò
Niệm Tự Bạch

QUAN HỆ THẦY TRÒ Theo Tinh thần Kinh Kế thừa Chánh pháp Thầy, vầng mây bậc, thong dong, núi cao biển rộng Con, cánh nhạn chiều, chân trời sải cánh, dõi theo Thầy,

33,168
Giữ giới là lựa chọn tự do
Phật học Ứng Dụng

Giữ giới là lựa chọn tự do  Giới luật của Phật giáo có nghĩa là: “Anh đừng tự làm thương tổn mình, anh đừng tự làm hại mình”. 1. Tự do của lệ thuộc

32,610
Đạo Phật là gì?
Niệm Tự Bạch

Đạo Phật là gì Lama Zopa and Lama Yeshe Khi bạn tìm hiểu về đạo Phật tức là bạn đang tìm hiểu về con người thật của mình, về bản chất của tâm trí

32,506
Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa
Tìm Hiểu & Học và Hành

Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa(VHPG) Mọi kinh nghiệm của chúng ta, kể cả giấc mộng, khởi lên từ vô minh. Đây là một tuyên bố làm hoảng hốt

32,270
Chùa Việt
Sách Đọc