Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (37)


Xem mục lục

Với tư cách là một người lớn tuổi, tôi được vinh dự viết lời tựa cho cuốn sách nhỏ này, cuốn sách đầu tiên của một người anh em nhỏ tuổi. Tuy thân xác cậu còn nhỏ nhưng linh hồn cậu không nhỏ. Những lời giáo huấn trong cuốn sách này vốn của Thầy dạy cậu để sửa soạn được Điểm Đạo, và Alcyone đã từ từ nhớ lại để viết ra một cách chậm chạp và khó nhọc, vì năm ngoái tiếng Anh của cậu chưa tốt như bây giờ.

Phần lớn cuốn sách này chính là lời của Thầy cậu, và những lời nào không phải của Ngài thì cũng là ý tưởng của Ngài được gói ghém trong lời học trò. Có hai câu bị bỏ sót, Ngài đã viết thêm vào. Ở hai chỗ khác có thiếu một chữ, Ngài đã điền thêm. Hơn tất cả, cuốn sách này thực sự là tác phẩm của Alcyone, món quà đầu tiên cậu dâng tặng cho đời.

Mong rằng cuốn sách này sẽ giúp ích cho mọi người, như giáo lý của Thầy đã giúp Alcyone vậy – đó chính là ước vọng của cậu khi viết cuốn sách này. Nhưng những lời giáo huấn này chỉ có kết quả khi ta phải thực sự sống như vậy, cũng như Alcyone vẫn hằng tuân theo từ khi Thầy bắt đầu dạy cậu. Nếu noi theo gương này cũng như noi theo lời giới răn thì Cửa Đạo sẽ mở rộng, và bạn đọc cũng như tác giả, sẽ được đặt chân trên Đường Đạo.

Tháng 12/1910

Annie Besant[6]

Xem mục lục