Bài Viết (701)


TIỀM NĂNG

792

Là một kho tàng vô giá, như vàng. Tất cả chúng ta đều có vàng được giấu ở bên trong, nhưng chúng ta phải đào để đem nó ra. _ Joyce Meyer

☀️ Chỉ có bạn mới nắm giữ chìa khóa mở ra tiềm năng thật sự của bạn. _Vô danh

☀️ Nỗ lực liên tục – không phải sức mạnh hay thông minh – là chìa khóa mở cho tiềm năng của chúng ta.
_ Winston Churchill

☀️ Ghét bỏ là đẩy lùi nhân loại khỏi tiềm năng đầy đủ của họ. _Christofer Drew

☀️ Những khó khăn trong đời bạn không phải để hủy hoại bạn, mà để giúp bạn hiện thực hóa tiềm năng còn ẩn giấu của bạn. _Vô danh

☀️ Với thấu hiểu tiềm năng của mình và tự tin vào khả năng của mình, người ta có thể xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. _Dalai Lama

☀️ Một trang giấy trắng không phải là một không gian trống không. Nó đầy ắp tiềm năng… Nó là một kiệt tác đang chờ đợi bạn. _ A. A. Patawaran

☀️ Tiềm năng con người, dù không luôn luôn hiển lộ, thì vẫn ở đó, chờ đợi được khám phá và chào đón. _ William Purkey

792

Tánh Khởi - Nguyễn Thế Đăng

Tất cả các hiện tượng, các pháp, đều từ Phật Tỳ lô-giá-na sanh khởi. Tất cả các tướng đều từ tánh, tức PhậtTỳ-lô-giá-na, sanh khởi. Tánh tức là Pháp thân, tánh Không,

999
CÚNG TSOK – NGONDRO

“Lễ lạy bằng tâm quan trọng hơn lễ lạy bằng thân.”---*---👉 Hỏi: Xin ngài cho biết những phương thức tụng chú và hướng dẫn lễ lạy ngondro?👉 Đáp: Chỉ hiểu biết tu

1,429
GIỚI THIỆU KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA, Đào Nguyên

GIỚI THIỆUKINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐAĐào NguyênKinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa (Phạn ngữ: Mahà-Prajnàpàramità- Sùtra) là bộ kinh vĩ đại nhất của Phật giáo Bắc truyền,

17,286
BỒ TÁT SANH VỀ TỊNH ĐỘ - Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật.

A Nan! Các vị Bồ Tát sanh về cõi nước ấy, chỗ giảng thuyết giáo của các vị là: Thường tuyên chánh pháp, thuận với trí tuệ, không trái không mất. Đối

692
1. Cách Thức Đúng Đắn Để Lắng Nghe Giáo Pháp 2. Cung Cách Hành Xử

I. CÁCH THỨC ĐÚNG ĐẮN ĐỂ LẮNG NGHE GIÁO PHÁP:Cách thức đúng đắn để lắng nghe giáo pháp gồm có hai phương diện: thái độ đúng đắn và hành vi đúng đắn.1. Thái

292
Top Bài Viết
Quan Hệ Thầy Trò
Niệm Tự Bạch

QUAN HỆ THẦY TRÒ Theo Tinh thần Kinh Kế thừa Chánh pháp Thầy, vầng mây bậc, thong dong, núi cao biển rộng Con, cánh nhạn chiều, chân trời sải cánh, dõi theo Thầy,

33,168
Giữ giới là lựa chọn tự do
Phật học Ứng Dụng

Giữ giới là lựa chọn tự do  Giới luật của Phật giáo có nghĩa là: “Anh đừng tự làm thương tổn mình, anh đừng tự làm hại mình”. 1. Tự do của lệ thuộc

32,609
Đạo Phật là gì?
Niệm Tự Bạch

Đạo Phật là gì Lama Zopa and Lama Yeshe Khi bạn tìm hiểu về đạo Phật tức là bạn đang tìm hiểu về con người thật của mình, về bản chất của tâm trí

32,506
Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa
Tìm Hiểu & Học và Hành

Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa(VHPG) Mọi kinh nghiệm của chúng ta, kể cả giấc mộng, khởi lên từ vô minh. Đây là một tuyên bố làm hoảng hốt

32,270
Chùa Việt
Sách Đọc