Other (439)


KIÊU NGẠO

868

Kiêu ngạo làm giảm trí huệ.
_ Cách ngôn Ả Rập

🍀 Cái duy nhất nguy hiểm hơn sự không biết là kiêu ngạo.
_ Albert Einstein

🍀 Giả dối, kiêu ngạo, hãnh diện, tức giận, vô minh là những dấu hiệu của những người sanh ra với những phẩm tính kém.
_ Bhagavad Gita

🍀 Kiêu ngạo là một vương quốc không có vương miện.
_ Cách ngôn

🍀 Bạn càng có nhiều thông tin, bạn càng ít kiêu ngạo và hiếu thắng.
_ Nelson Mandela

🍀 Kiêu ngạo là một cái ta không khỏe mạnh cần sửa chữa.
_ Thomas Faranda

🍀 Có một đường mảnh giữa tự tin và kiêu ngạo, hãy biết nó.
_ Vô danh

🍀 Ngu muội phối hợp với kiêu ngạo và một cái tôi khổng lồ sẽ làm bạn lạc đường.
_ Chris Lowe

🍀 Kiêu căng làm chúng ta thành giả tạo và khiêm hạ làm cho chúng ta trở nên thật.
_ Thomas Merton

🍀 Có năm chất độc trong thân tâm con người: tham, giận, không biết, kiêu căng, và đố kỵ.
_ Đạo Phật

868

Chỉ có thể đi cùng bạn một đoạn đường

Chỉ có thể đi cùng bạn một đoạn đường  Sau cơn mưa vào ngày xuân hôm ấy, người bạn tốt của tôi ngỏ lời từ giã.  Tôi kiên trì đòi đưa bạn ấy

21,726
VÀI SUY NGHĨ VỀ MỘT NỀN VĂN HÓA PHẬT TÍNH - Nguyễn Thế Đăng

Trong quan niệm của truyền thống Đại thừa, Phật tính là cái đầu tiên và cũng là cái cuối cùng của con đường đạo Phật. Một tuyên bố của đức Phật rất

1,303
Biết và không biết

Biết và không biết(VHPGO) Khi mới thành đạo, đức Phật đã nói: “Lạ thay tất cả chúng sanh đều có đức tính trí huệ của Như Lai mà bị vô minh che

12,148
ĐẠO ĐỨC – ĐỨC HẠNH

Đạo đức là những hành động mà một người làm để hoàn thiện tính cách nội tâm của mình._ Albert Schweitzer🍁 Đức hạnh là nền tảng của mọi thứ và chân lý

2,302
NHỮNG GIỚI HẠN CỦA KHOA HỌC

Sự khác biệt giữa ngu si và thiên tài là người thiên tài có những giới hạn của nó._Albert Einstein⚛️ Trên những cổng vào của ngôi đền khoa học được viết những

904
Top Bài Viết
Quan Hệ Thầy Trò
Niệm Tự Bạch

QUAN HỆ THẦY TRÒ Theo Tinh thần Kinh Kế thừa Chánh pháp Thầy, vầng mây bậc, thong dong, núi cao biển rộng Con, cánh nhạn chiều, chân trời sải cánh, dõi theo Thầy,

33,267
Giữ giới là lựa chọn tự do
Phật học Ứng Dụng

Giữ giới là lựa chọn tự do  Giới luật của Phật giáo có nghĩa là: “Anh đừng tự làm thương tổn mình, anh đừng tự làm hại mình”. 1. Tự do của lệ thuộc

32,701
Đạo Phật là gì?
Niệm Tự Bạch

Đạo Phật là gì Lama Zopa and Lama Yeshe Khi bạn tìm hiểu về đạo Phật tức là bạn đang tìm hiểu về con người thật của mình, về bản chất của tâm trí

32,611
Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa
Tìm Hiểu & Học và Hành

Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa(VHPG) Mọi kinh nghiệm của chúng ta, kể cả giấc mộng, khởi lên từ vô minh. Đây là một tuyên bố làm hoảng hốt

32,377
Chùa Việt
Sách Đọc