Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (16)


Xem mục lục

JETSUN MILAREPA
Je Mila Shepa Dorje La Sol Wa Deb So
རྗེ་མི་ལ་བཞད་པ་རྡོ་རྗེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ།
I supplicate Jetsun Milarepa-the Laughing Vajra.


Nguyên tác: Mila Grubum
Tác giả: Jetsun Milarepa
Dịch giả Anh ngữ: Garma C. C. Chang
Nhà xuất bản: Shambhala Publication, Inc.1977, USA

Dịch giả Việt ngữ: Đỗ Đình Đồng
Hiệu đính và trình bày: Vô Huệ Nguyên
Bìa sách: Vũ Nam Giao

the_hundred_thousand_songs_of_milarepadao_ca_milarepa_bia
Quyền dịch thuật Việt ngữ, dựa trên bản Anh ngữ,
được sự đồng thuận cho phép từ gia đình của dịch giả Anh ngữ quá cố Garma C. C. Chang
(xin xem chi tiết trong bài Thay Lời Giới Thiệu “Viết về Nhân Duyên của Đạo Ca Milarepa” trang i)

© 2013 Viet Nalanda Foundation (Bản Việt ngữ)
ISBN 978-1-937175-05-4

Viet Nalanda Foundation giữ bản quyền đạo đức Toàn Bộ Đạo Ca Milarepa.
Nếu muốn trích đăng, xin vui lòng ghi rõ xuất xứ.
Nếu muốn ấn tống, xin vui lòng gửi điện thư đến vietnalanda@ymail.com
để nhận được bản điện tử cập nhật
hoặc viếng trang nhà của Viet Nalanda Foundation tại www.vietnalanda.org.

Hình bìa sách bản dịch Việt: Chân dung Jetsun Milarepa
(Tranh vẽ của Vũ Nam Giao)

Sách Ấn Tống ‒ Không Bán

Câu chuyện về cuộc đời và lời dạy của bậc
Thánh-Sư-Thi-Sĩ
vĩ đại nhất từng xuất hiện trong lịch sử Phật giáo.


“Người dịch hôm nay cầu mong dư âm của lời thơ, lời hát khởi nguồn từ một Trí tuệ nhìn suốt ba nghìn thế giới này,
và hình ảnh cuộc đời phi thường phi phi thường của một Người đã vượt người này, đi sâu vào tận đáy lòng của mọi người
trong thời Tịch Dương hôm nay để khai mở một Triêu Dương huy hoàng ngày mai trong lòng mỗi người và tất cả.”

(Milarepa, Con Người Siêu Việt)

Tưởng Niệm
Đạo sư của tôi
Lạt-ma Kong Ka

Tặng
Vợ tôi
Hsiang-Hsiang

Người Huynh đệ trong Pháp của tôi
Peter Gruber
Không có anh, tập sách này
không thể xuất bản được.


CÙNG NGƯỜI DỊCH
Đã dịch:
Góp Nhặt Cát Đá Thiền sư Muju
Milarepa, Con Người Siêu Việt Rechung
Gửi Lại Trần Gian Jetsun Milarepa
Ba Trụ Thiền Philip Kapleau
Dạo Bước Vườn Thiền Đỗ Đình Đồng
Trung Luận Bồ-tát Long Thọ
Đạo Ca Milarepa Jetsun Milarepa
Tiếng Sáo Thép Thiên Khi Như Huyễn
Du-già Tây tạng, Giáo Lý
& Tu Tập Garma C. C. Chang
Sáng Tỏ Tâm Bình Thường Dakpo Tashi Namgyal
Sẽ dịch:
Nền Tảng Mật Giáo Tây Tạng Lạt-ma A. Govinda

phai_kagyu-content
Truyền thừa của Phái Kagyu (Khẩu truyền):
Vajradhara, Tilopa, Naropa, Marpa, Milarepa,
và Tusum Khyenpa (Karmapa thứ nhất)…
"Trích từ 'Secret of the Vajra World' của Reginald A. Ray."
Xem mục lục