Tin Tức (680)


XUÂN VỚI CÁC THIỀN SƯ VIỆT NAM

921

Thiền sư Viên Chiếu (999 – 1090, đời thứ tư dòng Vô Ngôn Thông)

Hỏi: "Chư Phật thuyết pháp đều nhằm giáo hóa mọi người, ngộ được bản ý gọi là xuất thế, sao gọi là bản ý?".
Đáp:
"Xuân dệt như hoa gấm,
Thu sang lá tự vàng".

📗Thiền sư Chân Không (1045 – 1100, đời thứ 16, dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi)

Tăng hỏi:
"Thế nào là khai minh?"
Sư đáp:
"Khai minh chiếu khắp cõi ta bà,
Tất cả chúng sanh chung một nhà".

Tăng lại thưa:
"Tuy nhiên không biện rõ.
Chốn chốn đều gặp y.
Cái gì là y?"
Sư đáp:
"Kiếp hỏa cháy tan mảy may sạch,
Núi xanh như cũ, mây trắng bay".

Tăng hỏi:
"Khi sắc thân bại hoại thì thế nào?
Sư đáp:
"Xuân đến, xuân đi ngờ xuân hết,
Hoa tàn, hoa nở chỉ là xuân".

Tăng suy nghĩ. Sư quát rằng:
"Đất bằng sau nhiều năm,
Thực vật đều thơm ngát".
Tăng lễ bái.

📗Thiền sư Trường Nguyên (1110 -1165, đời thứ 10, dòng Vô Ngôn Thông)

"Khỉ vượn bồng con lại núi xanh,
Từ xưa hiền thánh không mối manh.
Oanh hót xuân về trăm hoa nở,
Thu đến cúc vàng mất dáng hình".

Sư thường bảo mọi người:
_Lạ thay! Lạ thay! Tại sao các chúng sanh nầy có đủ trí huệ Như Lai, mà ngu si mê mờ chẳng thấy chẳng biết. Ta thường đem đạo lý dạy dỗ, khiến họ vĩnh viễn xa lìa vọng tưởng chấp trước khiến nơi tự thân mà thấy trí huệ rộng lớn Như Lai, được lợi ích an lạc.
Đến ngày 7 tháng 6 niên hiệu Chính Long Bảo Ứng thứ ba (1165), Sư có chút bệnh, nói kệ dạy chúng:

"Tại quang tại trần,
Thường lìa quang trần,
Lòng dạ trong vắt,
Cùng vật không thân,
Thể vốn tự nhiên,
Ứng vật vô ngần
Ở ngoài trời đất,
Vượt cả nhân luân.
Nuôi nấng vạn vật,
Cùng vật làm xuân,
Làm gái sắt múa,
Người gỗ trống khua".
Nói kệ xong, Sư viên tịch, thọ 56 tuổi.

921

CHUYỂN HÓA PHI ĐẠO ĐỨC THÀNH ĐẠO ĐỨC - THUBTEN ZOPA RINPOCHE

Mọi việc phải được làm với thái độ của bạn,cách suy nghĩ của bạn, động cơ của bạn.🌼-------🌼🌼🌼-------Có Một Động Cơ Thanh Tịnh.Điều tối quan trọng là bạn hãy có một động

822
Tin Hòa thượng Thích Giác Toàn

Hòa thượng Thích Giác Toàn- Phó chủ tịch Hội Đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thăm Thiền đường Phúc ThanhSáng nay, ngày 1/11 âm lịch, nhân dịp ra Hà

17,122
VỊ THẦY BÊN TRONG - ALEXANDER BERZIN

Tịnh Quang Tâm Như Một Dạng Phật TínhVì tịnh quang tâm tiếp diễn từ đời này sang các đời sau thông qua chứng ngộ, nên sự liên tục của nó là cơ

1,164
TÂM LƯỢNG CỦA BẠN QUYẾT ĐỊNH THỊ PHẦN CỦA TÂM TỰ NHIÊN (1)

_Thưa thầy thưa đại chúng, con có thắc mắc điều này đại chúng giải thích thêm. Trong cuộc đời tu tập, con cũng đang vướng mắc cái chỗ là: thí dụ như

535
Đại Thủ Ấn

Lời Giảng Ngắn Gọn Về Đại Thủ Ấn - Thiền đốn ngộ của Tây Tạng Bản văn dưới đây về Đại Thủ Ấn  thường gọi là Mahamudra, còn gọi là Phyag-gGya Chhen-Po do

17,013
Top Bài Viết
Quan Hệ Thầy Trò
Niệm Tự Bạch

QUAN HỆ THẦY TRÒ Theo Tinh thần Kinh Kế thừa Chánh pháp Thầy, vầng mây bậc, thong dong, núi cao biển rộng Con, cánh nhạn chiều, chân trời sải cánh, dõi theo Thầy,

33,253
Giữ giới là lựa chọn tự do
Phật học Ứng Dụng

Giữ giới là lựa chọn tự do  Giới luật của Phật giáo có nghĩa là: “Anh đừng tự làm thương tổn mình, anh đừng tự làm hại mình”. 1. Tự do của lệ thuộc

32,686
Đạo Phật là gì?
Niệm Tự Bạch

Đạo Phật là gì Lama Zopa and Lama Yeshe Khi bạn tìm hiểu về đạo Phật tức là bạn đang tìm hiểu về con người thật của mình, về bản chất của tâm trí

32,590
Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa
Tìm Hiểu & Học và Hành

Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa(VHPG) Mọi kinh nghiệm của chúng ta, kể cả giấc mộng, khởi lên từ vô minh. Đây là một tuyên bố làm hoảng hốt

32,359
Chùa Việt
Sách Đọc