Tin Tức (680)


XUÂN VỚI CÁC THIỀN SƯ VIỆT NAM

857

Thiền sư Viên Chiếu (999 – 1090, đời thứ tư dòng Vô Ngôn Thông)

Hỏi: "Chư Phật thuyết pháp đều nhằm giáo hóa mọi người, ngộ được bản ý gọi là xuất thế, sao gọi là bản ý?".
Đáp:
"Xuân dệt như hoa gấm,
Thu sang lá tự vàng".

📗Thiền sư Chân Không (1045 – 1100, đời thứ 16, dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi)

Tăng hỏi:
"Thế nào là khai minh?"
Sư đáp:
"Khai minh chiếu khắp cõi ta bà,
Tất cả chúng sanh chung một nhà".

Tăng lại thưa:
"Tuy nhiên không biện rõ.
Chốn chốn đều gặp y.
Cái gì là y?"
Sư đáp:
"Kiếp hỏa cháy tan mảy may sạch,
Núi xanh như cũ, mây trắng bay".

Tăng hỏi:
"Khi sắc thân bại hoại thì thế nào?
Sư đáp:
"Xuân đến, xuân đi ngờ xuân hết,
Hoa tàn, hoa nở chỉ là xuân".

Tăng suy nghĩ. Sư quát rằng:
"Đất bằng sau nhiều năm,
Thực vật đều thơm ngát".
Tăng lễ bái.

📗Thiền sư Trường Nguyên (1110 -1165, đời thứ 10, dòng Vô Ngôn Thông)

"Khỉ vượn bồng con lại núi xanh,
Từ xưa hiền thánh không mối manh.
Oanh hót xuân về trăm hoa nở,
Thu đến cúc vàng mất dáng hình".

Sư thường bảo mọi người:
_Lạ thay! Lạ thay! Tại sao các chúng sanh nầy có đủ trí huệ Như Lai, mà ngu si mê mờ chẳng thấy chẳng biết. Ta thường đem đạo lý dạy dỗ, khiến họ vĩnh viễn xa lìa vọng tưởng chấp trước khiến nơi tự thân mà thấy trí huệ rộng lớn Như Lai, được lợi ích an lạc.
Đến ngày 7 tháng 6 niên hiệu Chính Long Bảo Ứng thứ ba (1165), Sư có chút bệnh, nói kệ dạy chúng:

"Tại quang tại trần,
Thường lìa quang trần,
Lòng dạ trong vắt,
Cùng vật không thân,
Thể vốn tự nhiên,
Ứng vật vô ngần
Ở ngoài trời đất,
Vượt cả nhân luân.
Nuôi nấng vạn vật,
Cùng vật làm xuân,
Làm gái sắt múa,
Người gỗ trống khua".
Nói kệ xong, Sư viên tịch, thọ 56 tuổi.

857

Giáo sư Harvard tiết lộ những điều triết gia Trung Hoa dạy về một cuộc sống tốt đẹp - Puett

Hãy ngừng “khám phá bản thân”: Giáo sư Harvard tiết lộ những điều triết gia Trung Hoa dạy chúng ta về một cuộc sống tốt đẹpNgày nay, không khó để quan sát dòng

596
HỎI ĐÁP VỀ ĐỐI TƯỢNG CỦA CHÁNH NIỆM TỈNH GIÁC

_Thưa thầy, thầy định nghĩa về Chánh niệm tỉnh giác và đối tượng của chánh niệm tỉnh giác là đương niệm, hay niệm hiện tại. Làm sao chánh niệm tỉnh giác vào

516
Đại sư Tam Tạng Trần Huyền Trang đời Đường, Trung Hoa

Sự thực về đại sư Đường Tam Tạng và chuyến thỉnh kinh Tây Thiên   Mọi người ai cũng từng nghe chuyện thầy trò Đường tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh, cầu

19,240
TẤT CẢ CÁC PHÁP TÁNH TƯỚNG VỐN THANH TỊNH

_Bữa trước Thiện có hỏi thầy cái gì? Tất cả pháp đều tương đối, vậy có cái gì tuyệt đối hay không? Thì thầy nói để bữa nào thầy trả lời.Thôi bây

509
LẦM LẪN CỦA Ý THỨC

_Thưa thầy, ở cái vị ngã, cái tôi; nếu mà mình không có cái đó thì mình được nhiều thứ như thầy nói. Mình được cái thầy gọi là nền tảng, nhưng

551
Top Bài Viết
Quan Hệ Thầy Trò
Niệm Tự Bạch

QUAN HỆ THẦY TRÒ Theo Tinh thần Kinh Kế thừa Chánh pháp Thầy, vầng mây bậc, thong dong, núi cao biển rộng Con, cánh nhạn chiều, chân trời sải cánh, dõi theo Thầy,

33,167
Giữ giới là lựa chọn tự do
Phật học Ứng Dụng

Giữ giới là lựa chọn tự do  Giới luật của Phật giáo có nghĩa là: “Anh đừng tự làm thương tổn mình, anh đừng tự làm hại mình”. 1. Tự do của lệ thuộc

32,608
Đạo Phật là gì?
Niệm Tự Bạch

Đạo Phật là gì Lama Zopa and Lama Yeshe Khi bạn tìm hiểu về đạo Phật tức là bạn đang tìm hiểu về con người thật của mình, về bản chất của tâm trí

32,505
Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa
Tìm Hiểu & Học và Hành

Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa(VHPG) Mọi kinh nghiệm của chúng ta, kể cả giấc mộng, khởi lên từ vô minh. Đây là một tuyên bố làm hoảng hốt

32,270
Chùa Việt
Sách Đọc