Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (4)


Xem mục lục

Thượng tọa Thubten Chồdron là một vị ni Hoa Kỳ đã xuất gia từ hđn hai mươi năm tròng truyền thống Gelug của Phật Giáo Tây Tạng. Bà cũng là một thầy dạy lâu nhất của F.P.M.T (Hội Giữ Gìn Truyền Thống Đại Thừa). Sáng lập bỏi hai vị thầy quan trọng, Lama Thubten Yéshé và Lama Thubten Zopa Rinpoche. Hội này - mà trái tim nằm ở Kopan, Nepal - ngày nay đã có hđn tám rriươi tu viện và trung tâm thực hành trên thế giới

Bằng thẩm quyền và sự trong sáng của mình, Thubten Chốdron là một thầy dạy pháp rất được yêu chuộng ở Tây phương cũng như Đông phương. Phải nói rằng bà đã lớn lên ở Hoa Kỳ và du lịch nhiều ở Á châu, nơi này đã ở lâu để học và dạy - Ân Độ hay Nepal, với cộng đồng ngưòi Tây Tạng hay ở Singapor, trong một trung tâm thực hành người Trung Hoa theo truyền thông Tây Tạng, Trung Tâm Phật Giáo Amithaba. Bà GŨng trải qua một thời gian ở Pháp trong một tu viện quốc tế.

Hiện giờ bà trú ngụ tại Hoa Kỳ/ nơi bà dạy triết học, tâm lý học và thiền định Phật giáo ở trung tâm thực hành mà bà đã phát khởi ở Seatle, "Hội Bạn Pháp", và từ đó bà tiếp tục cho xứ Bắc Mỹ và thế giới những cuộc tu hành nhập thất và những buổi giảng thuyết.

Tác giả và Đức Dalai Lama XIV

Xem mục lục