Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (7)


Xem mục lục

(32). CHÂN TAY BẠI XỤI
GIỞ ĐI KHÔNG ĐƯỢC

Nước muối nấu mặn nóng lên

Để cơm nó nổi lềnh bệnh mới thôi

Ngồi trong thau lớn mà ngâm

Mỗi ngày ba cữ, mỗi lần khá lâu(1)

Vừa ngâm vừa bóp vừa thoa

Làm cho máu huyết vun hòa chuyển xoay

Kiên tâm nhẫn nại hằng ngày

Cho tay chuyển động, chân này được đi

Chắc chắn sẽ được toại kỳ

Đạt thành sở nguyện mới thì chịu thôi

Nhiều người thực nghiệm được rồi

Nếu không bền chí thì thôi liệt hoài

Ngoài ra còn uống thuốc thoa

Rễ nhàu ngâm rượu hợp hòa cây vang

Uống thoa trợ lực chớ than

Nhiều người đã hết bình an được rồi

 

Nếu mình bền chí chịu ngồi

       Y như lời dặn phục hồi như xưa.

Xem mục lục