Tin Tức (680)


BẢY NGUYÊN LÝ HUYỀN BÍ - Tác Giả THREE INITIATES

1,352

“Những Nguyên lí của Chân lí chỉ có Bảy; kẻ nào biết được những Nguyên lí này là đã hiểu và nắm được chiếc Chìa khóa Mầu nhiệm mà trước khi chạm đến thì mọi Cửa Đền liền mở ra.”
_Giáo huấn Kybalion

“The Principles of Truth are Seven; he who knows these, understandingly, possesses the Magic Key before whose touch all the Doors of the Temple fly open”.
_The Kybalion

Bảy Nguyên lí Huyền Bí dưới đây là cơ sở cho toàn bộ Triết học Hermetic (Huyền Bí):

1. Nguyên lí Tâm thức (Mentalism)

2. Nguyên lí Tương ứng (Correspondence)

3. Nguyên lí Dao động (Vibration)

4. Nguyên lí Đối cực (Polarity)

5. Nguyên lí Tiết nhịp (Rhythm)

6. Nguyên lí Nhân Quả (Cause and Effect)

7. Nguyên lí Giới tính (Gender)

Bảy Nguyên lí này sẽ được bàn luận và giải thích tuần tự qua những bài học. Tuy nhiên, trước tiên đưa ra là một giải thích ngắn gọn về mỗi Nguyên lí.

** 1/ Nguyên Lí Tâm Thức.
“Vạn hữu là Tâm trí; Vũ trụ là Tâm thức”.
_Giáo huấn Kybalion
“The All is Mind; The Universe is Mental”.
_The Kybalion

Nguyên lí này hiện thân cho Chân lí: “Tất cả là Tâm”. Nó giải thích rằng Vạn hữu (vốn là Thực Thể ẩn tàng bên dưới mọi biểu hiện bên ngoài và những hiện tướng mà chúng ta biết tới dưới dạng như “Thế giới Vật chất”; “Hiện tượng Đời sống”; “Vật chất”; “Năng lượng”; nói ngắn gọn, tất cả những gì biểu hiện qua những giác quan vật chất của chúng ta) là Thần khí (Spirit) vốn tự thân là Bất khả tri và Bất khả xác định, nhưng nó có thể coi như và được tư duy là Một tâm trí Hằng sống, Vô hạn, Phổ quát. Nó cũng lí giải rằng tất cả thế giới hay vũ trụ hiện tượng chỉ là một sáng tạo tâm thức của Vạn hữu, tuân theo những Luật của Tạo vật, và chính cái vũ trụ, được xem xét như một toàn thể, những bộ phận hoặc những đơn vị của nó, đều có sự tồn tại trong tâm thức của Vạn hữu, trong cái tâm thức mà chúng ta “sống và vận động và là chính mình”. Nguyên lí này, bằng việc thiết lập bản tính tâm thức của Vũ trụ, dễ dàng giải thích mọi hiện tượng tâm trí và tâm linh khác nhau vốn chiếm một phần lớn trong sự chú ý của công chúng, mà nếu không có sự giải thích ấy, thì không thể nào hiểu được và bất chấp sự giải thích khoa học. Để hiểu Nguyên lí Huyền Bí về Tâm thức cho phép cá nhân sẵn sàng nắm bắt những quy luật của Vũ trụ tâm thức, và cũng áp dụng vào sự an lạc và tiến bộ của mình. Môn sinh Huyền Bí (Hermetic) có thể áp dụng một cách thông minh những quy luật Tâm thức vĩ đại đó, thay vì sử dụng chúng theo cách ngẫu nhiên. Với chiếc Chìa khóa Chủ mà người ấy có trong tay, môn sinh có thể mở ra nhiều cánh cửa của ngôi đền tâm thức và tâm linh của tri thức, và đi vào một cách tự do, thông tuệ. Nguyên lí này giải thích bản chất đích thực của “Năng lượng”, “Năng lực” và “Vật chất”, tại sao và như thế nào mà mọi thứ này đều trực thuộc vào việc Làm chủ Tâm trí (Mastery of Mind). Cách đây rất lâu, một trong những Đại sư Bí mật đã viết: “Kẻ nào nắm bắt chân lí của bản chất tâm thức của Vũ trụ là đã vượt trội trên Đạo lộ Làm chủ (The Path to Mastery)”. Những lời này ngày nay vẫn còn đúng như thời điểm nó được viết ra. Nếu không có chiếc Chìa khóa Chủ này thì việc Làm chủ là bất khả thi, và người môn sinh gõ hoài vô ích vào nhiều cánh cửa của ngôi Đền.

** 2/ Nguyên Lí Tương Ứng.

“Trên làm sao, dưới làm vậy; dưới thế nào, trên thế ấy”.
_Giáo Huấn Kybalion

“As above, so below; as below, so abvoe”.
_The Kybalion

Nguyên lí hiện thân cho Chân lí chính là nó luôn có một sự Tương ưng giữa những quy luật và hiện tượng của những tầng khác nhau của Hữu thể và Đời sống. Tiên đề Huyền Bí cổ xưa với những lời như sau: “Trên làm sao, dưới làm vậy; dưới thế nào, trên thế ấy”. Và việc nắm bắt Nguyên lí này cho ta phương tiện giải quyết nhiều nghịch lí mơ hồ và bí mật ẩn tàng của Tự nhiên. Có những tầng vượt xa ngoài sự hiểu biết của chúng ta, nhưng khi áp dụng Nguyên lí Tương ứng với chúng thì ta có thể hiểu được nhiều điều vốn bất khả tri với chúng ta. Nguyên lí này ứng dụng và biểu hiện phổ quát trên những tầng khác nhau của vật chất, tâm trí và thế giới tinh thần – đó là Luật phổ quát. Những nhà Bí mật cổ xưa coi Nguyên lí này là một trong những công cụ tinh thần quan trọng nhất, qua đó người ta có thể gỡ bỏ những chướng ngại che giấu Cái chưa biết (the Unknown). Ứng dụng của nó nagy cả có thể vén mở Tấm màn che của Isis để diện kiến dung nhan vị nữ thần. Giống hệt như tri thức về những Nguyên lí của Hình học có thể cho con người đo cự li những mặt trời và sự vận động của chúng tuy ngồi trong đài thiên văn, cũng thế, tri thức về Nguyên lí Tương ứng khả dĩ cho con người suy luận một cách thông minh từ Cái biết tới Cái chưa biết. Khi nghiên cứu đơn tế bào, y hiểu ra tổng lãnh thiên thần.

** 3/ Nguyên Lí Dao Động.

“Không có gì tĩnh yên; mọi thứ đều vận động; mọi thứ đều dao động”.
_Giáo huấn Kybalion

“Nothing rest; everything moves; everything vibrates”.
_The Kybalion

Nguyên lí này hiện thân cho Chân lí: “Mọi vật chuyển động; “Mọi vật dao động”; “Không có gì tĩnh yên”; đây là những thực hiện mà Khoa học hiện đại xác nhận mà mỗi phát hiện mới của khoa học đều có khuynh hướng xác minh. Thế nhưng, Nguyên lí Huyền Bí này đã được phát biểu cách đây nhiều ngàn năm bởi những Đại sư Ai Cập cổ đại. Nguyên lí này giải thích rằng sự dị biệt giữa những biểu hiện khác nhau của Vật chất, Năng lượng, Tâm trí và ngay cả Tinh thần, chủ yếu do từ những tần suất biến thiên của sự Dao động. Từ Vạn hữu, vốn là Tinh thần thuần túy, xuống tới hình thức thô tháo nhất của Vật chất, tất cả đều dao động – độ dao động càng cao thì vị trí càng cao trong thang đo. Độ dao động của Tinh thần ở tần suất vô hạn về cường độ và tốc độ tới mức hầu như tĩnh yên – hệt như bánh xe quay thật nhanh trông như bất động. Và ở đầu kia của thang đo, có những hình thức thô của vật chất mà độ dao động thấp tới nỗi trông như tĩnh yên. Giữa những thái cực này, có hàng triệu triệu cấp độ dao động biến thiên. Từ hạt và điện tử, nguyên tử và phân tử, tới những thế giới và những vũ trụ, tất cả mọi thứ đều di chuyển dao động. Điều này cũng đúng về những tầng năng lượng và cường lực (vốn chỉ là những mức độ biến thiên của sự dao động); và cũng đúng như vậy về những tầng tâm trí (mà những trạng thái phụ thuộc vào những dao động); và ngay cả về những tầng tâm linh. Một sự hiểu biết về Nguyên lí này, với những công thức thích hợp có thể cho những môn sinh Huyền Bí kiểm soát những độ dao động tâm trí của họ cũng như của người khác. Những Đại sư cũng áp dụng Nguyên lí để chinh phục hiện tượng Tự nhiên bằng những cách khác nhau. Một tác gia xưa đã nói, “Kẻ nào hiểu được Nguyên lí Dao động, kẻ đó nắm giữ cây trượng quyền năng”.

** 4/ Nguyên Lí Đối Cực.

“Mọi thứ đều mang tính Đối ngẫu; mọi thứ đều có những đối cực; mọi thứ đều có cặp đối nghịch; giống và không giống đều là một thể; những đối nghịch đều giống nhau về bản chất nhưng khác nhau về mức độ; những thái cực gặp nhau; mọi chân lí đều là những nửa chân lí, tất cả những nghịch lí có thể hòa giải”.
_Giáo huấn Kybalion

“Everything is Dual; everything has poles; everything has itspair of opposites; like and unlike are the same; opposites are indentical in nature, but different in degree; extremes meet; all truths are but half – truths; all paradoxes may be reconciled”.
_The Kybalion

Nguyên lí này hiện thân cho Chân lí: “Mọi thứ đều đối ngẫu”; “Mọi thứ đều có hai cực”; “Mọi thứ đều có cặp đối nghịch”, tất cả đều là những tiên đề Huyền Bí cổ xưa. Nó giải thích những nghịch lí xưa vốn gây bối rối nhiều người và đã được phát biểu như sau: “Chính đề và phản đề đều như nhau về bản chất nhưng khác nhau về mức độ; những đối nghịch cũng như nhau chỉ khác về mức độ”; “những cặp đối nghịch có thể hòa giải được”; “những thái cực gặp nhau”; “mọi thứ đồng thời vừa là vừa không phải là”; “mọi chân lí đều chỉ là những nửa chân lí”; “mỗi chân lí là nửa – giả”; “mọi thứ đều có hai mặt”, v.v… Nguyên lí giải thích rằng trong mọi thứ có hai cực, hoặc những mặt đối nghịch, và những “đối nghịch đó” thật sự chỉ là hai thái cực của cùng một thứ, với nhiều mức độ khác nhau giữa chúng.

Để minh họa: Nóng và Lạnh, tuy là “những đối nghịch” nhưng thực sự như nhau, mà những khác biệt gồm chỉ là những mức độ của cùng một thứ. Hãy nhìn vào nhiệt kế và xem coi liệu bạn có thấy được đâu là cái “nóng”chấm dứt và đâu là cái “lạnh” bắt đâu! Không có gì gọi là “nóng tuyệt đối” hoặc “lạnh tuyệt đối” – hai thuật ngữ “nóng” và “lạnh” đơn thuần để chỉ những mức độ khác nhau của cùng một thứ, và cái “cùng một thứ” đó vốn biểu thị dưới dạng “nóng” và “lạnh” chỉ thuần là “hai cực” của cái mà ta gọi là “Nóng” – và hiện tượng chờ đợi ngay sau đó là những biểu hiện của Nguyên lí Đối cực. Cũng giống nguyên lí biểu hiện trong trường hợp “Sáng và Tối” vốn là cùng một thứ, sự khác biệt bao gồm những mức độ khác nhau từ hai cực của hiện tượng. Đâu là “bóng tối” rời đi, và đâu là “ ánh sáng” bắt đầu? Đâu là sự khác biệt giữa “Lớn và Nhỏ”? Giữa “Cứng và Mềm”? Giữa “Trắng và Đen”? Giữa “Sắc và Cùn”? Giữa “Ồn ào và Yên lặng”? Giữa “Cao và Thấp”? Giữa “Tích cực và Tiêu cực”? Nguyên lí của Phân cực giải thích những nghịch lí này, và không Nguyên lí nào khác có thể thay thế nó. Cùng Nguyên lí này vận hành trên Tầng Tâm thần. Ta hãy đơn cử một ví dụ mang tính triệt để và cực đoan như “Yêu và Ghét”, hay trạng thái tâm thần này hiển nhiên hoàn toàn khác nhau. Thế nhưng có những mức độ Ghét và những mức độ Yêu và một điểm trung gian mà ta dùng những từ vựng như “Thích hoặc Không thích”, và chúng vào lẫn nhau dần dà tới nỗi đôi khi ta không còn biết được ngay cả mình “thích” hay “không thích”, hoặc “cả hai”. Và tất cả đều đơn thuần chỉ là những mức độ của cùng một thứ, như bạn sẽ thấy nếu bạn muốn và chịu khó suy nghĩ một chút.Và, hơn cả đều này (và được các nhà Huyền Bí coi là quan trọng hơn), đó là có khả năng thay đổi những dao động của Ghét sang những dao động của Yêu trong tâm trí mình hoặc tâm trí người khác. Nhiều người trong số bạn, khi đọc những dòng này, đều có những kinh nghiệm cá nhân về sự chuyển đổi nhanh chóng một cách vô tình từ Yêu sang Ghét, và đảo ngược lại, trong trường hợp của bạn và trường hợp của người khác. Vì vậy, bạn sẽ nhận ra khả năng của điều này được hoàn tất bằng việc dùng Ý chí, bằng những công thức Huyền Bí. “Thiện và Ác” chỉ là những cực điểm của cùng một thứ, và nhà Bí mật hiểu được nghệ thuật chuyển hoá Ác thành Thiện, bằng cách áp dụng Nguyên lí Phân cực. Tóm lại, “Nghệ thuật Phân cực” (Art of Polarization) trở thành một giai đoạn “Luyện đan về Tâm thức” (Mental Alchemy) đã được biết tới và được thực hành bởi những Đại sư Huyền Bí. Một sự hiểu biết về Nguyên lí này có thể cho một người thay đổi tính Đối cực của mình cũng như của người khác, nếu người ấy muốn cống hiến thời gian và nghiên cứu cần thiết để làm chủ nghệ thuật này.

** 5/ Nguyên lí Tiết nhịp
'Mọi thứ đều chảy, chảy ra và chảy vào; mọi thứ có thủy triều của nó; tất cả mọi thứ đều dâng lên và hạ xuống; con lắc đu đưa biểu hiện trong mọi thứ; chỉ số đo của con lắc sang phải là chỉ số đo của con lắc sang trái; nhịp điệu bù trừ nhau.’
_Giáo huấn Kybalion

Everything is flows, out an in; everything has its tides;all things rise and fall; the pendulum swings manifests in everything; the measure of the swings to the right is the measure of the swings to the left; rhythm compensates. “
_The Kybalion

Nguyên lí này hiện thân cho Chân lí rằng mọi thứ đều biểu hiện một sự chuyển động nhịp nhàng, tới và lui; dòng chảy ra và dòng chảy vào; một cái đu đưa tới và đưa lui; một chuyển động như con lắc; sự lên xuống như thủy triều; triều cao và triều thấp; giữa hai cực tồn tại theo như Nguyên lí Đối cực đã được miêu tả ở trên. Luôn có một hành động (action) và một phản ứng (reaction); một tiến tới và một thoái lui; một trỗi lên và một chìm xuống. Điều này nằm trong những hiện tượng của Vũ trụ, mặt trời, thế giới, con người, động vật, tâm trí, năng lượng và vật chất. Quy luật này biểu hiện trong sự sáng tạo và hủy diệt của thế giới; trong sự trỗi dậy và sụp đổ của những quốc gia, trong sự sống của mọi thứ; và cuối cùng những trạng thái tâm thức của con người (và chính vì vậy, những nhà Huyền Bí thấy rằng sự hiểu biết về Nguyên lí này là tối quan trọng). Những nhà Huyền Bí đã nắm bắt Nguyên lí này, tìm ra sự ứng dụng phổ quát của nó, và cũng đã phát hiện ra những phương tiện nhất định để khắc phục những hiệu ứng của nó trong tự thân chúng bằng cách sử dụng những công thức và phương pháp thích hợp. Họ áp dụng Luật Tâm thức Trung hòa (Mental Law of Neutralization). Họ không thể hủy bỏ Nguyên tắc này, hoặc khiến nó ngưng vận hành, mà họ đã học cách tránh ảnh hưởng của nó lên bản thân ở một mức độ nhất định phụ thuộc vào sự Làm chủ Nguyên lí này. Họ đã học cách “sử dụng’ nó, thay cho việc “bị nó sử dụng’. Trong phương pháp này và những phương pháp tương tự, bao gồm cả Nghệ thuật của những nhà Huyền Bí. Người Thầy Huyền Bí phân cực hoá chính mình tới điểm mà y muốn dừng lại, và rồi trung hoà cái đu đưa Tiết nhịp của quả lác có xu hướng đem y sang tới cực bên kia. Tất cả những cá nhân đã đạt được bất kì cấp độ nào của sự Tự-làm-chủ thực hiện điều này tới một mức độ nhất định đều ít nhiều mang tính vô thức, nhưng người Thấy thì làm việc này một cách ý thức bằng cách sử dụng Ý chí của mình, và đạt được một mức độ cân bằng và sự vững chắc Tâm thức mà hầu như không thể tin được từ phía đám đông, vì họ bị đong đưa tới lui như một quả lắc. Nguyên lí này và Nguyên lí Đối cực đã được những nhà Huyền Bí nghiên cứu kĩ lưỡng, và những phương thức đề kháng, trung hoà, và “dùng” chúng, đã tạo nên một phần quan trọng trong Kim đan thuật Tâm thức Huyền Bí .

** 6/ Nguyên lí Nhân và Quả
“Mỗi Nguyên nhân có Kết quả của nó; mỗi Kết quả có Nguyên nhân của nó; mọi thứ xảy ra theo Luật; Ngẫu nhiên chẳng qua là cái tên của Luật nhưng không được công nhận; có nhiều tầng của nhân quả, nhưng không gì tránh khỏi Luật”.
_Giáo huấn Kybalion

“Every Cause has its Effect; every Effect has its Cause; everything happens according to Law; Chance is but a name or Law not recognized; there are many planes of causation, but nothing escapes the Law”.
_The Kybalion

Nguyên lí này hiện thân cho sự thực rằng có một Nguyên nhân cho mỗi Kết quả; một Kết quả phát sinh từ mỗi Nguyên nhân và được giải thích rằng: “Mọi thứ xảy ra theo Luật”; rằng không có gì “xảy ra đơn thuần”; rằng không có gì gọi là Ngẫu nhiên; tuy có nhiều tầng khác nhau của Nhân và Quả, những tầng cao hơn ngự trị những tầng thấp hơn, nhưng vẫn không có gì thoát khỏi Luật. Những nhà Huyền Bí hiểu được nghệ thuật và những phương pháp vượt lên tầng bình thường của Nhân và Quả tới một mức độ nhất định, và nhờ vượt lên tới một tầng cao hơn bằng tâm thức họ có thể trở thành những kẻ tạo Nguyên nhân thay vì chịu Hệ quả. Những đám đông thì bị lôi đi và tuân theo hoàn cảnh; ý chí và ham muốn của người khác mạnh mẽ hơn bản thân họ; tính di truyền; sự ám thị; và những nguyên nhân khác ở bên ngoài di chuyển họ như những quân cờ trên bàn cờ của cuộc đời. Nhưng những người Thầy vượt lên tầng trên, chế ngự những cảm xúc, tính cách, phẩm chất và những năng lực cảu họ, cũng như môi trường quanh họ, và trở nên những Động lực chủ (Mover) thay vì là những quân cờ. Họ giúp “Chơi ván cờ cuộc đời", thay vì bị chơi và bị di chuyển bởi ý chí của kẻ khác và của môi trường. Họ sử dụng Nguyên lí thay cho việc bị trở thành công cụ của nó. Những vị Thầy tuân theo tính Nhân Quả của những tầng cao hơn nhưng họ cai trị trên tầng của họ. Trong phát biểu này là sự cô đọng phong phú của tri thức Huyền Bí cho người có thể lĩnh hội được.

** 7/ Nguyên lí Giới tính
“Giới tính năm trong mọi thứ; mọi thứ đều có Nguyên lí Nam và Nguyên lí Nữ, Giới tính biểu hiện trên mọi tầng”.
_Giáo huấn Kybalion

“Gender is in everything; everything has its Masculine
and Feminine Principles; Gender manifests on all planes.’
-The Kybalion

Nguyên lí này hiện thân cho Chân lí rằng có Giới tính biểu hiện trong mọi thứ. Những Nguyên lí Đực và Cái luôn luôn hoạt động. Điều này không chỉ đúng ở Tầng Vật lí, mà còn đúng về tầng Tâm thức và ngay cả ở Tầng Tâm linh. Trên tầng Vật lí, Nguyên lí này biểu hiện cho Tính dục (Sex), còn ở những tầng cao hơn nó mang những hình thái cao hơn, nhưng Nguyên lí này luôn luôn như nhau. Không có sáng tạo nào về mặt vật lí, tâm thức hoặc tâm linh nào khả dĩ mà thiếu nguyên lí này. Một sự hiểu biết về những quy luật của nó sẽ làm sáng tỏ nhiều vào chủ đề vốn đã làm bối rối tâm trí con người. Nguyên lí Giới tính luôn luôn tác động trong chiều hướng phát sinh, tái sinh và sáng tạo. Mỗi sự vật và mỗi cá nhân chứa đựng hai Nguyên tố hoặc hai Nguyên lí này, hoặc Nguyên lí vĩ đại này ở bên trong, trong người nam hoặc người nữ. Mỗi sự vật Đực có nguyên tố Cái; mỗi vật Cái cũng chứa đựng Nguyên lí Đực. Nếu bạn hiểu triết học về sự sáng tạo Tâm thức và Tâm linh, Sinh sản và Tái sinh sản, bạn hãy hiểu biết và nghiên cứu Nguyên lí Huyền Bí này. Nó bao gồm giải pháp cho nhiều bí ẩn của đời sống. Chúng tôi cảnh báo rằng Nguyên lí này không liên quan gì mấy tới những thứ lí thuyết, giảng dạy và thực hành hạ cấp mang dục vọng, nguy hại và thoái hóa vốn được dạy dưới những danh nghĩa kì quặc, và là một sự mãi dâm về Nguyên lí Giới tính tự nhiên vĩ đại. Sự hạ cấp đó phục hồi những hình thức khét tiếng cổ xưa về tục thờ dương vật có xu hướng làm hỏng tâm trí, thân xác và tâm hồn, và Triết học Huyền Bí đã luôn lên tiếng cảnh giác về những lối dạy suy thoái đó hướng tới dục vọng, dâm đãng, biến thái và đồi trụy về những nguyên lí của Tự nhiên. Nếu bạn tìm kiếm những lời dạy như thế, thì bạn nên tìm ở nơi khác – Bí thuyết Huyền Bí không chứa những dòng nào về chúng. Với cái thuần khiết, mọi thứ đều thuần khiết; với cái hạ tiện, mọi thứ đều hạ tiện.

Trích “Kỳ Thư Kybalion – Triết học bí truyền của Ai Cập Và Hy Lạp cổ đại” Tác giả: Three Initiates
Dịch giả: Hà Vũ Trọng NXB: Tri Thức, Năm 2018

1,352

Making Life Meaningful

Ngủ Với Tâm Bồ Đề  Có nhiều phương pháp thiền có thể thực hành trước khi ngủ. Có những phương pháp thiền định sâu xa trong mật giáo, nhưng một cách tổng quát,

15,613
Đại sư Garchen Rinpoche thăm chùa Hoằng Pháp

Cung đón Đại sư Garchen Rinpoche thăm chùa Hoằng Pháp Theo thông lệ, tu một ngày được tổ chức vào chủ nhật đầu tháng âm lịch. Vì vậy, ngày 05/01/2014 (nhằm ngày 05/12

19,264
LỐI SỐNG TỐI GIẢN của Người Nhật - SASAKI FUMIO

Sasaki Fumio tốt nghiệp Đại học Waseda chuyên ngành giáo dục. Trước đây, anh từng sống trong căn phòng chất đầy đồ đạc, lộn xộn, bẩn thỉu. Từ năm 2010, anh bắt

1,021
Vajra Guru Tantra và Om mani Padme Hum Tantra

Hai thần chú nổi tiếng nhất của Tây Tạng là thần chú của ngài Liên Hoa Sanh (Padmasambhava), gọi là thần chú Kim cang Thượng sư (Vajra Guru Mantra) OM AH HUM

22,140
SƠ TỔ VÀ Ý NGHĨA CHÙA TÂY TẠNG

Tổ sư sanh tại Búng, Lái Thiêu vào năm 1886 . Ngài thọ giới cụ túc với Hòa Thượng Thiên Thai (ở Bà Rịa) làm chủ giới đàn, có pháp hiệu Minh

1,543
Top Bài Viết
Quan Hệ Thầy Trò
Niệm Tự Bạch

QUAN HỆ THẦY TRÒ Theo Tinh thần Kinh Kế thừa Chánh pháp Thầy, vầng mây bậc, thong dong, núi cao biển rộng Con, cánh nhạn chiều, chân trời sải cánh, dõi theo Thầy,

33,281
Giữ giới là lựa chọn tự do
Phật học Ứng Dụng

Giữ giới là lựa chọn tự do  Giới luật của Phật giáo có nghĩa là: “Anh đừng tự làm thương tổn mình, anh đừng tự làm hại mình”. 1. Tự do của lệ thuộc

32,712
Đạo Phật là gì?
Niệm Tự Bạch

Đạo Phật là gì Lama Zopa and Lama Yeshe Khi bạn tìm hiểu về đạo Phật tức là bạn đang tìm hiểu về con người thật của mình, về bản chất của tâm trí

32,621
Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa
Tìm Hiểu & Học và Hành

Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa(VHPG) Mọi kinh nghiệm của chúng ta, kể cả giấc mộng, khởi lên từ vô minh. Đây là một tuyên bố làm hoảng hốt

32,388
Chùa Việt
Sách Đọc