Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (7)


Xem mục lục

(23). BỆNH SÂU QUẢNG - LÁ MUỒNG

 

Người vết thương làm độc mà không trị khỏi sớm, vi trùng ăn sâu dần, be bờ chung quanh, mỗi ngày mỗi ăn sâu thêm, rất khó trị được, có người phải cắt chân. Thầy Phan Th. G. bị thương biến thành sâu quảng, rất đau đớn, đã chở đi nhà thương nhiều lần đề có đủ phương tiện chữa trị, nhưng vết thương mỗi ngày mỗi to và sâu thêm. Thấy thất vọng, tôi tìm nắm lá muồng, giã với chút muối rồi đắp, chỉ làm vài lần đã thấy miệng thu lại dần và thịt cũng dày lên. Làm tiếp 3, 4 ngày nữa thấy ăn da non và khỏi hẳn.

Lá muồng, mọc ở bờ bụi, trái nó tròn hơi dài, giống quả đậu xanh, có hạt khô, lắc thấy kêu bên trong.

Xem mục lục