Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (7)


Xem mục lục

(13). CHỮA MÁU CAM BÍ TRUYỀN
(Đọt tim tre)

Cụ Đinh Văn Tình đã gởi cho một bài thuốc gia truyền quý trị máu cam sau đây:

Người con gái đầu của cụ bị máu cam, chữa đủ thứ thuốc mà không khỏi, may có người chỉ cho: Hái một nắm đọt tim lá tre, sao vàng hạ thổ, sắc uống. Chỉ có vậy thôi mà bệnh đã khỏi dứt trên 30 năm, không bị tái phát. Chân thành cám ơn Cụ Tình đã góp phần cho tập sách này.

Xem mục lục