Bài Viết (701)


LỜI CẦU NGUYỆN DÀNH CHO LÀM VIỆC TRÊN MẠNG - A “PRAYER FOR INTERNET PRACTICE” (Phật giáo song ngữ Việt - Anh)

316

 

Namo Ākāśagarbhāya* oṃ ārya kamari mauli svāhā

Ôi Đức Đại Bồ tát!

Con xin đảnh lễ dưới đôi chân hoa sen của Ngài,

và kính dâng mọi thứ mà con có thể gọi tên và biết đến

Và tất cả những gì gợi lên trong tâm con,

Cũng như tất cả những gì hiện hữu, tất cả những gì không thể nghĩ bàn hay mơ tưởng tới,

Khắp không gian vô lượng.

Lên Ngài, tinh túy của không gian này,

Con kính dâng lên lời cầu nguyện

Xin hãy ban cho không gian mạng (Internet) này sự thoải mái, an vui và sáng tỏ— 

Cầu xin điều này mang lại lợi ích cho bản thân con và những người khác.

Trút bỏ những nghi ngờ của chúng con;

Tịnh hoá tất cả những gì nhiễm ô và làm hư hỏng chúng con,

Và những phô diễn kỳ lạ,

Khiến cho không gian này sinh động và đầy màu sắc.

 

- Dzongsar Khyentse Rinpoche -

---

 

Prayer for Internet Practice

Namo ākāśagarbhāya oṃ ārya kamari mauli svāhā

Oh bodhisattva mahasattva!

As I prostrate at your lotus feet,

I offer everything I can name and understand,

And all my mind’s conjurings,

As well as everything that exists, inconceivable and undreamed of,

Throughout immeasurable space.

To you, who are the very essence of space,

I offer praise.

Bless this cyber-space with comfort, bliss and enlightenment—

May it be of benefit to myself and others.

Unburden our misgivings;

Purify all that sullies and despoils us,

And the profligate displays,

That throng and colour this space.

- Dzongsar Khyentse Rinpoche - 

316

TÁNH KHÔNG - BUDDHADASA BHIKKHU

TÁNH KHÔNG HAY LÀ CÕI THƯỜNG TRÚ CỦA CÁC CHÚNG SINH THƯỢNG THẶNG---*---🍁 Nhằm đưa sự hiểu biết về tánh không đi xa hơn, tôi sẽ triển khai thêm một vài điểm

797
Giữ giới là lựa chọn tự do - Nguyễn Thế Đăng

Giữ giới là lựa chọn tự do  Giới luật của Phật giáo có nghĩa là: “Anh đừng tự làm thương tổn mình, anh đừng tự làm hại mình”. 1. Tự do của lệ thuộc

16,712
Tánh Không - Jeffrey Hopkins

Tánh KhôngTsongkapa nói rằng chỉ có Phật pháp là lối vào cho những người muốn giải thoát khỏi vòng sanh tử và trong Phật giáo chỉ qua việc hiểu thấu sự trình

14,956
Thanh niên trước ý nghĩa và mục đích cuộc đời - Nghuễn Thế Đăng

Thật ra, ý nghĩa  và mục đích  cuộc đời là một tiến trình tìm kiếm, khám phá và thực hiện cho tới khi chết, tiến trình không dừng lại như bánh xe

14,130
HOA ĐẠO - GEORGE OHSAWA

Ngày nay không còn nơi nào trên hành tinh này chưa được khám phá, không miền đất nào không có đường giao thông băng qua ngang dọc, và cả đến không gian

908
Top Bài Viết
Quan Hệ Thầy Trò
Niệm Tự Bạch

QUAN HỆ THẦY TRÒ Theo Tinh thần Kinh Kế thừa Chánh pháp Thầy, vầng mây bậc, thong dong, núi cao biển rộng Con, cánh nhạn chiều, chân trời sải cánh, dõi theo Thầy,

33,248
Giữ giới là lựa chọn tự do
Phật học Ứng Dụng

Giữ giới là lựa chọn tự do  Giới luật của Phật giáo có nghĩa là: “Anh đừng tự làm thương tổn mình, anh đừng tự làm hại mình”. 1. Tự do của lệ thuộc

32,685
Đạo Phật là gì?
Niệm Tự Bạch

Đạo Phật là gì Lama Zopa and Lama Yeshe Khi bạn tìm hiểu về đạo Phật tức là bạn đang tìm hiểu về con người thật của mình, về bản chất của tâm trí

32,589
Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa
Tìm Hiểu & Học và Hành

Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa(VHPG) Mọi kinh nghiệm của chúng ta, kể cả giấc mộng, khởi lên từ vô minh. Đây là một tuyên bố làm hoảng hốt

32,358
Chùa Việt
Sách Đọc