Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (37)


Xem mục lục

Xin tường thuật giản dị trong hoàn cảnh nào mà quyển sách DƯỚI CHÂN THẦY này được viết ra.

Vâng lệnh Tôn Sư, mỗi đêm tôi phải xuất vía (xuất hồn) dẫn Krishnamurti (tác giả quyển sách này) đến Đức Chân Sư Kuthumi (Đại Tiên) để nghe Ngài dạy Đạo. Mỗi lần Đức Thầy chỉ dạy khoảng 15 phút; thôi dạy rồi, Đức Thầy luôn tóm tắt những điều quan trọng mà Ngài đã giải nghĩa bằng một hoặc nhiều câu, để cho Krishnamurti học thuộc lòng. Sớm hôm sau Krishnamurti phải nhớ lại để viết ra.

Quyển DƯỚI CHÂN THẦY gồm toàn những lời dạy vắn tắt của Đức Thầy, những danh từ trong ấy cũng tự Ngài đặt ra. Krishnamurti chép lại, có hơi khó khăn, những lời Đức Thầy dạy, vì lúc ấy tiếng Anh của cậu còn kém. Nhưng vì đã thuộc lòng những bài dạy của Đức Thầy, nên Krishnamurti ít lo âu về số phận của những lời dẫn giải mà cậu chép ra.

Nhưng sau đó ít lâu, khi Krishnamurti đi với Bà Hội Trưởng Hội Thông Thiên Học (Bà Annie Besant) đến thành Ba-La-Nại (Bérarès), cậu gửi thư về cho tôi ở Adyar, yêu cầu tôi gom góp gửi cho cậu các giấy tờ trong ấy có chép những lời của Đức Thầy giảng dạy cậu lúc trước. Tôi xếp đặt kỹ càng những giấy tờ đó rồi đánh máy lại.

Tôi bèn đem bản đánh máy lên Đức Thầy Kuthumi[2] và cầu xin Ngài vui lòng xem lại[3]. Đức Thầy đọc, sửa đổi hai tiếng, thêm vài chữ để đọc cho xuôi câu hoặc giải nghĩa và sửa vài câu khác mà tôi có nghe Ngài đọc lên. Rồi Ngài nói: “Được, như vậy là đúng và cho ra được – Rồi Ngài thêm – Dầu vậy, chúng ta cũng phải đi lên trình cho Đức Chưởng Giáo (tức Đức Di Lạc Bồ Tát) xem lại”.

Đức Thầy Kuthumi cùng tôi đồng xuất hồn đi, đem giấy tờ đến Đức Di Lạc Bồ Tát. Ngài xem và rất hài lòng. Rồi chính Ngài nói: “Hai Ông phải làm ra một quyển sách nhỏ, đẹp, để giới thiệu Alcyone cho thế gian”.

Chúng tôi[4] không nghĩ đến sự giới thiệu Alcyone cho đời biết. Chúng tôi nghĩ rằng không nên để nhiều luồng tư tưởng tập trung vào Krishnamurti, một đứa nhỏ mới 13 tuổi, mà giáo dục và đức dục còn phải bồi bổ thêm. Nhưng trong giới huyền bí, chúng tôi phải tuân theo mệng lệnh của Bề Trên. Vậy nên, quyển sách nhỏ này, ngay sớm hôm sau, phải đem giao cho nhà in liền.

Những sự rắc rối mà chúng tôi đã tiên liệu, khi cho quyển sách này ra sớm, đã xảy ra. Nhưng chung cuộc, Đức Bồ Tát nói rất đúng, còn chúng tôi lại sai lầm, bởi vì sự ích lợi mà quyển sách nhỏ này đem lại cho đời còn to tát hơn trăm ngàn lần sự phiền lụy mà chúng tôi phải chịu vì nó. Thật thế, có cả muôn người cho chúng tôi hay rằng: đời của họ được thay đổi rất lành và họ thấy thế sự khác hẳn, sau khi đọc quyển sách nhỏ này. Sách này được dịch ra 27 thứ tiếng và in đi in lại, 40 lần. Đã có trên một trăm ngàn quyển in xong rồi.

C.W Leadbeater[5]

Xem mục lục