Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (17)


Xem mục lục

 

 

Đại Tâm Thức Nghỉ Ngơi
Quan Kiến Tỉnh Thức Đại Toàn Thiện
Đức ngài Dalai Lama 
Tựa Sogyal Rinpoché.

Bản tiếng Anh
Mind in Comfort and Ease 
The vision of enlightment in the Great Perfection
2007 
The Tertön Sogyal Trust 
and Tenzin Gyatso , Dalai Lama XIV
Tonysham Phỏng dịch
Karunasham Hiệu đính

Lưu hành nội bộ

2- Chuyển hóa tâm thức .*

3- Bề ngoài ( apparence ) và hiện thực. *

4- Vấn đề của rỏ biết. *

5- Chiến thắng những nguyên nhân khổ. *

Phần II :

Tìm thấy sự tiện nghi và thoải mái
Trong thiền định đại toàn thiện. * ( Thi tụng)

6- Truyền thống cổ xưa Nyingma. *

7- Cá tính độc nhất Đại toàn thiện *

8- Không khí và nơi chốn thích nghi cho thiền định *

9- Hành giả *

10- Bản ngã và vô ngã *

11- Cuộc sống , sự chết và thực hành *

12- Hành pháp sơ khởi *

13- Bồ đề tâm, trái tim của tâm thức tỉnh thức *

14- Thệ nguyện bồ tát đạo. *

15- Những trao truyền quyền năng của ngài Padmasambhava và Tám Hoá Thân . *

16- Ánh sáng sáng tỏ. *

17- Tổng hợp những giáo huấn. *

18- Minh triết Rigpa. *

Văn bản gốc : Tìm thấy tiện nghi và thoải mái Đại Toàn Thiện của Longchen Rabja.

Phụ chương : Bối cảnh lịch sử.

 

 

 

 Vinh danh Kyabjé Trulshik Rinpoché 

Om svasti ! ;

Nhờ vào công đức và minh triết tích lũy suốt vô số thế kỷ ,
Ngài đã có được mười sức mạnh và bốn dũng chất của trạng thái Phật .
Hướng dẫn viên lừng danh của kỷ nguyên hạnh phúc ,
Trang hoàng những dấu hiệu và dấu ấn toàn thiện .
Siddharta ;
Ngài đã thực hiện tất cả những hoài bảo , 
Hãy ban cho chúng tôi đức hạnh và sự tuyệt vời ! .

Trong sự rực rở của ngàn tia ánh sáng tan hoà trong trái tim Amitabha ,
Ngài sinh ra ở đỉnh sen của hồ Sidhu .
Thế  rồi đức Phật thứ hai ngài đến Xứ Tuyết ,
Guru Padmakara sinh từ Hoa  Sen , 
Hãy mang đến chúng tôi sự bảo vệ mọi lúc ! .

Nhân cách hóa lòng từ của tất cả chư Phật , 
Người giữ sen trắng .
Ngài đã xa lánh chiếc áo ở Sambogakaya ,
Và xuất hiện với cà sa vàng nghệ để bảo vệ thế giới này .
Lãnh chúa Vinh quang Tenzin Gyatso , 
Trái tim chứa đầy lòng thành kính chúng ta lễ lạy trước mặt ngài ! .

             

             Để trả lời cho lời yêu cầu của Đạo tràng Rigpa Lérab Ling ở Pháp . Đoạn mở đầu này được soạn thảo ở Népal ; dâng tặng Dzarong Shadeu Trulsik , Ngawang Cökyi Lodrö , Vào năm Tây tạng thứ 2133 ; năm Tuất hành hỏa , ngày thứ 26 của tháng thứ tư ( 21 tháng 6, 2006 ) .

Xem mục lục