Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (16)


Xem mục lục
PHỤ CHÚ

 

Trong những đệ tử mà yidam và những dakini đã báo trước cho Jetsun và cũng từ giấc mộng ngài có trong thời gian ngài gặp Repa Ánh Sáng Bình An, có tám đệ tử thượng thủ. Trong số đó, đệ tử như mặt trời là Dakpo Rinpoche không gì sánh (thường được biết rộng rãi là Gampopa) ; vị như mặt trăng là Retchung Dorje Drakpa (Kim Cương Nổi Tiếng) ; và những vị như hành tinh là Đạo sư Jangchup Gyalpo xứ Ngandzong, Repa Ánh Sáng Bình An xứ Gyetrommey, Repa Seban xứ Dotra, Khira (Thợ Săn) Repa xứ Nyishang, Digom Repa xứ Mu, và Sangye Kyab Repa. Mười ba đệ tử thân cận nhất là Shengom Repa, Lengom Repa, Meygom Repa, Tsapuh Repa, Kharchung Repa, Rongchung Repa, Dorje Ouangchuk Repa xứ Takgom, Jogon Repa Darma Ouangchuk, Dampa Gyakpuhwa, Charuwa xứ Likor, Đạo sư Gedun xứ Lo, Kyoton Shakyaguna, và Đạo sư Tashibar xứ Drey. Đệ tử thượng thủ Gampopa, và năm trong mười ba đệ tử là những vị tăng cụ túc giới.

Bốn nữ đệ tử cao cấp là Retchungma xứ Tsonga, Sallay OŠ xứ Nyanang, Paldar Bum xứ Chung và Peta Gonkyi, em gái của Jetsun. Kế đến có hai mươi lăm vị thấy Tánh đã thức tỉnh và đã đạt đến những giai đoạn chót của con đường và một trăm vị khác được diễn tả là giống như những ngôi sao, họ đã thấy biết bản tánh tối hậu của thực tại và không rơi trở lại vào sanh tử.

Ngoài ra, có một trăm lẻ tám đại thiền giả đã có một kinh nghiệm cao siêu trong thiền định và đã thành tựu trạng thái ấm áp hoan hỷ trên đường Đạo. Rồi có một ngàn lẻ một đại thiền giả, đàn ông và đàn bà, đã từ bỏ những theo đuổi thế gian và đã đạt đến giai đoạn ban đầu của sự chứng ngộ. Vô số người bình thường đã trở thành đệ tử của Jetsun, có thiện căn, đã cắt đứt vĩnh viễn dòng chuyển động hướng về những cõi dưới nhờ sự ràng buộc tâm linh của họ với Milarepa. Ngoài tất cả những đệ tử nhân loại này, có những đệ tử khác thuộc loài Trời như năm dakini.(1) Trong những chúng sanh hàng dưới loài Trời, có Thần Động Lingpa.

Sau lễ trà tỳ, tất cả đệ tử thuộc hàng loài người có mặt trong thời gian ngài thị tịch đã ra đi về chốn cô quạnh núi non của họ, nơi họ để trọn đời sống trong thiền định theo những giáo huấn của Jetsun. Nhưng Retchung lại đi đến tỉnh UŠ gặp Gampopa để đưa cho vị đại đệ tử này phần những di vật thiêng liêng. Theo sự hướng dẫn tiên tri của Jetsun, mặc dầu chậm trễ, Gampopa đi về Chuwar và gặp Retchung ở Yarlung Pušhshar. Sau khi trao cho ngài những kho tàng thiêng liêng, như cái mũ của Acharya Maitrepa(2) và cây trượng bằng gỗ lô hội, Retchung báo cho ngài những tin tức về sự nhập diệt của Milarepa. Nghe xong Gampopa ngất xỉu. Khi tỉnh lại, Gampopa, lòng buồn rầu, đã phát những lời nguyện nhiệt thành. Những lời nguyện ấy có ghi lại trong tiểu sử của ngài.

Gampopa mời Retchung về chỗ ở của mình và nhận từ Retchung toàn bộ những giáo huấn cho sự thiền định cao cấp mật truyền về Chakrasamvara. Retchung đưa cho ngài những giáo pháp và phần chia cho Gampopa cái áo thiêng liêng và rồi đi đến tu viện Loro Došl. Về sau, chuyển hóa thân tứ đại thành Báo thân, cuối cùng Retchung hòa tan vào Tánh Không Trùm Khắp.

Repa Ánh Sáng Bình An, Khira Repa, Retchungma Paldar Bušm và Sallay OŠ cũng ra đi theo một cách tương tự bằng cách làm tan biến thân thể họ vào tánh Không của Pháp thân. Những vị khác khi chết để lại thân cũng đã đạt đến Pháp thân. Những đệ tử thượng thủ hoàn thành Giác Ngộ trong đời này và tất cả những vị ra đi để lại thân xác, đã phụng sự cho sự nghiệp tốt đẹp của Pháp và ban lợi lạc cho chúng sanh khắp pháp giới qua những phẩm tính, những chứng đắc tuyệt vời và những gương mẫu tốt lành của cuộc đời các ngài, cũng như đã để lại những xá lợi quý báu cho đời.

Cuộc đời của Đạo sư Mila Zhapa Dorje (Tiếng Cười Kim Cương), vị vĩ đại nhất trong các vị thánh, tối thượng giữa loài người, gồm mười hai biến cố chánh, mà ba trong số đó là sự theo đuổi cuộc đời thế gian của ngài và chín cái kia thể hiện sự nỗ lực của ngài đối với sự thành tựu an lạc tối thượng của niết bàn.

Như thế, Milarepa đã đạt được trong một đời và trong một thân sự Giác Ngộ được biết như Phật Vajradhara (Kim Cương Trì) với những đặc tính độc nhất của nó như Bốn Biểu Lộ Tối Thượng(3) (Bốn Thân) và Năm Phương Diện của Trí Huệ(4) (Năm Trí). Suốt đời ngài, Đạo sư đã gieo những hạt giống thức tỉnh trong tâm thức chúng sanh và đưa những hạt giống này đến sự nở hoa trọn vẹn. Trong sự giác ngộ và thanh tịnh của mình, Đạo sư đã du hành đến tất cả các cõi Phật.

Câu chuyện này của sự giải thoát, cuộc đời của Milarepa, dẫn đến con đường giải phóng và hiểu biết tối thượng. Quà tặng vĩ đại này, đem lại niềm vui và tuyệt diệu bên trong, ban cho sự sung túc vinh quang trong một dòng không dứt, trên tất cả chúng sanh khắp cả pháp giới. Nguyện rằng tất cả chúng sanh được ban phước với đức hạnh, thịnh vượng, hạnh phúc và giác ngộ bao giờ cũng phơi mở!

Xem mục lục