Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (4)


Xem mục lục

Những lời dạy của đức Phật đã đem lại sự an ủi và bổ dưỡng cho vô số người từ hai ngàn năm trăm năm nay. Ở thời đại chúng ta, ảnh hưởng của chúng còn hiện diện trong những nước châu Á, và chúng không ngừng khơi dậy một sự quan tâm lớn mạnh khắp thế giới trong những thập kỷ vừa qua. Chỉ cần tự thuyết phục mình nghĩ đến chúng sanh như Ni Sư Thubten Chodron đã quyết định dâng hiến cho thời gian và những nỗ lực của mình để làm lợi lạc cho những người khác trong sự thực hành Phật gião của họ, mặc dù bà không sanh ra và lớn lên trong một xứ sở truyền thống Phật giáo, là đủ rồi.

Tôi vui mừng rằng Ni Sư đã viết cuốn Lòng rộng mở, tâm trong sáng này từ kinh nghiệm riêng của mình, cho chúng ta một cái nhìn sáng tỏ và thấu hiểu về -Phật giáo như nó đã được thực hành bởi những người Tây Tạng. Những lời dạy này thì tinh tế và sâu xa, nhưng điều thiết yếu là chúng được diễn tả sao cho người ta có thể thực sự áp dụng và rút ra đước những lợi lạc thiết thực. Tôi chắc chắn cuốn sách này sẽ làm tròn sứ mạng của nó và sẽ lợi lạc cho tất cả mọi độc giả, đặc"biệt là những người chưa biết về Phật Giáo.

20 tháng hai 1990

Tenzin Gyatso

 

Xem mục lục