Bài Viết (701)


KINH NHẬP LĂNG GIÀ – PHẨM VÔ THƯỜNG

1,608

TRÍ THANH TỊNH NHƯ LAI
KINH NHẬP LĂNG GIÀ – PHẨM VÔ THƯỜNG

Tích tập nghiệp là tâm
Quán sát pháp là trí
Huệ hay chứng vô tướng
Liền tự tại oai quang.

Cảnh giới buộc là tâm
Giác tưởng sanh là trí
Vô tướng và tăng thắng
Trí huệ trong đó khởi.

Tâm ý cùng với thức
Lìa các tưởng phân biệt
Đắc pháp vô phân biệt
Phật tử, phi Thanh Văn.

Nhẫn tịch diệt thù thắng
Trí thanh tịnh Như Lai
Sanh nơi nghĩa tối thắng
Xa lìa các sở hành.

Ta có ba loại trí
Bậc thánh hay chiếu sáng
Phân biệt rõ các tướng
Khai thị tất cả pháp
Trí ta lìa các tướng.

Siêu vượt khỏi Nhị thừa.
Vì các bậc Thanh Văn
Chấp trước các pháp hữu
Trí Như Lai vô cấu
Vì rõ thông duy tâm.

1,608

Tồn tại và Thời gian - Pháp Hiền cư sỹ

Vấn đề mà ta đặt ra không phải là một vấn đề mới lạ gì. Nó không mới, nhưng luôn là điểm “nóng” của tư duy nhân loại, băng qua các khoa

980
Tính cách đa dạng của tôn giáo

Tính cách đa dạng của tôn giáoKhi chưa nhìn thấy giá trị của những truyền thống tôn giáo khác, thật khó cho ta kính trọng các tôn giáo ấy. Tuy nhiên, sự

19,053
Bài Ca Những Sùng Mộ Bảy Phần - Đức Milarepa

Bài Ca Những Sùng Mộ Bảy Phần----- & ----   Ôi Đạo sư, trong con mắt những người bất tịnh, Ngài xuất hiện trong những hình thức khác nhau, Và với chúng hội

19,436
Tánh Phật Này - Thiền Sư Hám Sơn, Cư Sĩ Nguyên Giác biên dịch

Cái thường được hiểu như là tu tập chỉ có nghĩa là sống thuận theo [bất cứ trạng thái nào của] tâm mà ngươi ở nơi đó để thanh tịnh hóa, và

960
SÁU ĐỐI TƯỢNG CỦA GIÁC QUAN - Dilgo Khyenste Rinpoche

Patrul RinpocheSắc44. Nhận biết bất cứ sắc gì xuất hiện như là hóa thần bổn tôn là điểm cốt yếu của giai đoạn phát triển.Sự bám chấp vào hình tướng đẹp, xấu

859
Top Bài Viết
Quan Hệ Thầy Trò
Niệm Tự Bạch

QUAN HỆ THẦY TRÒ Theo Tinh thần Kinh Kế thừa Chánh pháp Thầy, vầng mây bậc, thong dong, núi cao biển rộng Con, cánh nhạn chiều, chân trời sải cánh, dõi theo Thầy,

33,256
Giữ giới là lựa chọn tự do
Phật học Ứng Dụng

Giữ giới là lựa chọn tự do  Giới luật của Phật giáo có nghĩa là: “Anh đừng tự làm thương tổn mình, anh đừng tự làm hại mình”. 1. Tự do của lệ thuộc

32,690
Đạo Phật là gì?
Niệm Tự Bạch

Đạo Phật là gì Lama Zopa and Lama Yeshe Khi bạn tìm hiểu về đạo Phật tức là bạn đang tìm hiểu về con người thật của mình, về bản chất của tâm trí

32,598
Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa
Tìm Hiểu & Học và Hành

Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa(VHPG) Mọi kinh nghiệm của chúng ta, kể cả giấc mộng, khởi lên từ vô minh. Đây là một tuyên bố làm hoảng hốt

32,363
Chùa Việt
Sách Đọc