Bài Viết (701)


Các Đạo sư dòng Nyingma - VNF

1,391

 

Đạo sư dòng Nyingma

Nyingma (Cổ Mật)


Sơ Tổ Dòng Nyingma

Đức Liên Hoa Sanh (Guru Rinpoche/Padmasambhava) { 
Thánh nữ Yeshe Tsogyal  { 
Hai Mươi Lăm Đại Đệ Tử {
Vimalamitra
Vairochana 
Longchenpa {
Jigme Lingpa {

 

Chư Đạo Sư Dòng Nyingma

Alak Zenkar Rinpoche 
Bakha Tulku Rinopche {
Chagdud Rinpoche
Chatral Rinpoche
Dilgo Khyentse Rinpoche
Dudjom Rinpoche {
Drubje Pema Duddul {
Dzogchen Ponlop Rinpoche
Dzongkar Khyentse Rinpoche
Hungkar Dorje Rinpoche
Kathog Situ Rinpoche
Jamyang Khyentse, Chokyi Lodro
Kusum Lingpa {
Orgyen Kusum Lingpa (Tiểu sử ngắn)  Mới! (5/2015)
Mindrolling Rinpoche
Mingyur Dorje Rinpoche
Minling Khenchen Rinpoche  {
Mipham Rinpoche
Neten Chokling Rinpoche (www.milarepamovie.com)
Patrul Rinpoche  {
Penor Rinpoche 
Pema Wangyal Rinpoche 
Shabkar
Sogyal Rinpoche
Trulshik Rinpoche
Tulku Urgyen Rinpoche

 

 Guru Rinpoche


Vimalamitra


Vairochana


Longchenpa


Jigme Lingpa


Ju Mipham

1,391

Du Già Bồ Tát Giới Bổn - Di Lặc Bồ Tát Tuyên Thuyết

Các vị Bồ tát! sau khi đã thọ lãnh giới pháp thanh tịnh của Bồ tát, phải nên tự mình thường thường chuyên tâm cẩn thận suy ngẫm: "Đây là chỗ Bồ

1,061
KHAI THỊ THỰC HÀNH PHẬT PHÁP NHƯ THẾ NÀO CHO ĐÚNG - GURU RINPOCHE

Padmakara, Đạo sư của Uddiyana, ngụ ở Samye sau khi được vua mời qua Tây Tạng. Ngài ban nhiều lợi dạy cho vua, các lãnh chúa và các thiện nam tín nữ

859
KINH TƯƠNG ƯNG BỘ Tập 3 – PHẨM THAM LUYẾN

Một thời Thế Tôn ở Bàrànasi (Ba-la-nại), tại Isìpatana (Chư Tiên đọa xứ), vườn Lộc Uyển.Ở đây Thế Tôn nói với đoàn năm vị Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo". "Thưa vâng bạch Thế

1,234
TỪ BI - KHANGSER RINPOCHE

Khi tôi nói đến lòng từ bi và tầm quan trọng của việc tu dưỡng lòng từ bi, điều này không liên quan đến bất kỳ tôn giáo nào, mà đây chỉ

717
CÁI BIẾT KHÔNG SINH KHÔNG DIỆT TRONG THIỀN TỨ NIỆM XỨ - Minh Tuệ Đỗ Minh

Kinh Tứ Niệm Xứ trong Trung bộ kinh 10 và Trường bộ kinh 22 là hai bản kinh thường được đọc. “Con đường duy nhất đưa đến sự thanh tịnh cho chúng

891
Top Bài Viết
Quan Hệ Thầy Trò
Niệm Tự Bạch

QUAN HỆ THẦY TRÒ Theo Tinh thần Kinh Kế thừa Chánh pháp Thầy, vầng mây bậc, thong dong, núi cao biển rộng Con, cánh nhạn chiều, chân trời sải cánh, dõi theo Thầy,

33,205
Giữ giới là lựa chọn tự do
Phật học Ứng Dụng

Giữ giới là lựa chọn tự do  Giới luật của Phật giáo có nghĩa là: “Anh đừng tự làm thương tổn mình, anh đừng tự làm hại mình”. 1. Tự do của lệ thuộc

32,652
Đạo Phật là gì?
Niệm Tự Bạch

Đạo Phật là gì Lama Zopa and Lama Yeshe Khi bạn tìm hiểu về đạo Phật tức là bạn đang tìm hiểu về con người thật của mình, về bản chất của tâm trí

32,541
Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa
Tìm Hiểu & Học và Hành

Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa(VHPG) Mọi kinh nghiệm của chúng ta, kể cả giấc mộng, khởi lên từ vô minh. Đây là một tuyên bố làm hoảng hốt

32,307
Chùa Việt
Sách Đọc