Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (37)


Xem mục lục

Đây không phải là lời của tôi mà là lời của Thầy dạy tôi. Nếu không có Ngài tôi đã không làm được gì cả; nhưng nhờ Ngài giúp, tôi đã được đặt chân lên Đường Đạo. Quý vị cũng thế, muốn bước vào Đường Đạo thì những lời Ngài dạy tôi cũng sẽ giúp ích cho quý vị, nếu quý vị tuân theo. Nói rằng những lời dạy đó chân chính và tốt đẹp thì chưa đủ. Ai muốn thành công phải thực hành thật đúng như lời chỉ giáo. Một người đang đói nhìn vào thức ăn rồi nói “ngon quá” thì chẳng có ích gì cho họ cả – họ phải thò tay lấy ăn. Cũng thế, chỉ nghe suông lời Thầy thôi chưa đủ, quý vị phải thực hành lời Thầy dạy, chăm chú từng chữ, bắt lấy từng ẩn ý. Nếu bỏ sót một chữ hay một ẩn ý nào, nó sẽ bị mất hẳn luôn; vì Thầy không nói hai lần.

bốn Phẩm chất dành cho bạn trên con đường chật hẹp này:

  • Phân biệt,
  • Không ham muốn,
  • Kiểm soát tốt,
  • Bác ái.

Tôi sẽ cố gắng nói cho quý vị nghe những gì Thầy đã dạy tôi về mỗi một trong những phẩm chất trên.

Xem mục lục