Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (14)


Xem mục lục

 

 

 

Dịch Thuật: Nguyễn hữu Kiệt  (Theo bản tiếng Pháp)             

NXB Tủ Sách Huyền Môn, phát hành: 30/9/1974

Nguyên Tác: Le Troisième Oeil của Lama LOBSANG RAMPA

Jacques Legris dịch sang Pháp ngữ (Theo Amazon.fr)

 

 

 

Bìa Lưng

Nguyên Bản Tiếng Pháp

 

 

Và Ấn bản khác:

 

 

In November 1956 a book called  The Third Eye (Le Troisième Oeil)  was published in the United Kingdom (Vương quốc Anh, theo Wikipedia.com)

Original 1950s cover of The Third Eye

 

 

Ấn bản sau này:

 

Lama ROBSANG RAMPA

 

 Lama ROBSANG RAMPA

 (Unknown or, April 8, 1910 – January 25, 1981)

Xem mục lục