Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (4)


Xem mục lục

Ôi những kho tàng ban cho những chứng ngộ,

Những bậc guru tối thượng hiện thân tất cả đối tượng của quy y,

Những bậc thầy của trí huệ, vĩ đại hơn chư thiên,

Con hướng những nguyện vọng tâm linh đến các Ngài.

Hãy ban cho con sự hướng dẫn, ban phước và trông coi nhân từ của các Ngài.

Một tia sáng cắt xuyên đêm tối,

Trục xuất bóng tối chỉ một chốc lát.

Sự tái sanh làm người này cũng chỉ kéo dài một khoảnh khắc ;

Nó quá khó tìm và dễ mất.(1)

Các guru thành tựu, mong rằng con được truyền cảm hứng bởi sự quán thấy này

Và hướng con mãi mãi về con đường giác ngộ.

Như một con suối chảy qua vách đá

Và như mây mùa thu, thời gian của chúng ta đều đặn qua đi

Không có gì chúng ta có thể làm cho nó ngừng lại.

Mong rằng con được truyền cảm hứng để làm nảy sanh trong dòng tâm thức

Sự tỉnh giác về bản chất vô thường của sự vật,

Tính chất phù du của cuộc đời trong sanh tử.

Vào lúc chết người ta không thể trông chờ sự giúp đỡ

Ở bè bạn, quyến thuộc, giàu có hay của cải.

Chỉ có sự đồng hành đi theo

Là các hột giống nghiệp của hành động tốt và xấu

Đã tích tập trong suốt đời người ;

Chúng như cái bóng kéo lê với thân.

Mong rằng con được truyền cảm hứng để cho sự hiểu biết chắc chắn

Khởi lên trong con về việc làm của định luật nhân quả.

Với một tâm không có trí huệ, thế giới sanh tử này

Cho thì ít nhưng khổ đau rải khắp với những chỗ ngừng ngắn ngủi.

Những thủy quái của đau đớn tàn phá thân tâm

Như con thuyền đảo lộn trong sóng của nghiệp quả và mê mờ.

Bởi thế con mong được truyền cảm hứng để thôi thích thú

Vào những phù hoa vô vọng của những theo đuổi phù du

Và thay vào đó là khát vọng tự do của tâm giải thoát.

Trong vô số đời không thể tính đếm từ vô thủy

Mỗi một chúng sanh đã từng là một người mẹ của con,

Chăm sóc con với lòng từ ái thẳm sâu ;

Và bây giờ họ đang phiền não bởi nỗi khổ lớn lao.

Không thể chịu đựng ý nghĩ là họ đang khổ sở,

Mong con được truyền cảm hứng để kinh nghiệm các nguyện vọng,

Đầy ý nghĩa thiêng liêng về sự thành tựu giác ngộ tối thượng

Như là một phương tiện để trở nên có ích nhất trong thế giới này.

Bao la thay là những thực hành Bồ tát,

Như sáu ba la mật và bốn nhiếp pháp,

Chúng làm trưởng thành dòng tâm thức của cả mình và người.

Mong rằng con được truyền cảm hứng để bước đi với lòng can đảm kiên cường

Vào trong Đại Đạo này dẫn đến giác ngộ,

Và nhất tâm vào con đường Bồ tát.

Tu hành như vậy trong các pháp môn

Chia chung cả hai thừa Kinh và Mật,

Người ta trở thành một đồ chứa thích hợp cho thực hành Mật thừa

Và đi vào qua cánh cửa của Kim Cương thừa

Bằng cách nhận được các nhập môn tương ứng.

Đã có được điều đó mong rằng con được truyền cảm hứng để giữ gìn

Các giới luật và tu hành của truyền thống,

Và hoàn thành thiện xảo trong các yoga

Của cả hai giai đoạn phát sanh và thành tựu.

Đặc biệt, mong rằng con được truyền cảm hứng để hoàn thành các thiền định

Của các yoga tối thượng của con đường Mật thừa sâu thẳm

Của Kalachakra, vua của các truyền thống Mật thừa,

Và như thế tịnh hóa và làm tan biến mọi thể chất vật lý,

Đem đến sự khởi sinh cho vũ điệu của thân không

Trong kết hợp với đại lạc bất biến

Nó lại khởi dẫn cho giác ngộ vô thượng,

Trạng thái của Phật nguyên thủy Kalachakra.(2)

Con gởi lời cầu nguyện này đến các guru cao cả,

Hiện thân của Tam Bảo quy y,

Những quan nhiếp chính của Phật Vajradhara :

Bất cứ điều gì đến với con trong đời này –

­Vui sướng hay khó khăn, điều tốt hay điều xấu –

Con chỉ trông vào các ngài cho sức mạnh và cảm hứng của con.

Con nhiệt thành tập trung tâm trí vào các ngài ;

Xin hãy chứng tỏ lòng đại bi của các ngài cho con.

Phụ chú : Viết ra bởi Tăng sĩ Phật giáo Lobzang Tubten Chokyi Nyima Gelek Namgyal Palzangpo trong khi ở trên Ngũ Đài Sơn, một nơi thiêng liêng được ban phước bởi Bồ tát Văn Thù Sư Lợi, hiện thân trí huệ của tất cả chư Phật.

Xem mục lục