Tin Tức (680)


LÝ LUẬN - Danh Ngôn về Lý Luận

780

Không, không, bạn không đang suy nghĩ, bạn chỉ đang lý luận hợp lý. _Niels Bohr

🤝 Chừng nào những định luật toán học ám chỉ đến thực tại, chúng không chắc chắn, và chừng nào chúng chắc chắn, chúng không ám chỉ thực tại. _Albert Einstein

🤝 Lý luận không bao giờ, như thơ ca, phán đoán từ bên ngoài được cả. _C. S. Lewis

🤝 Suy nghĩ thì khó khăn, đó là tại sao hầu hết người ta đều phê phán. _Carl Gustav Jung

🤝 Tôi đã khó khăn để biết một nhà toán học có khả năng lý luận. _Plato

🤝 Ít quan sát và nhiều lý luận dẫn đến sai lầm; nhiều quan sát và ít lý luận đã đến sự thật. _Alexis Carrel

🤝 Người dùng sức mạnh thì sợ lý luận. _Cách ngôn Kenya

🤝 Giáo dục không phải là học những sự kiện, mà là huấn luyện cho tâm biết suy nghĩ. _A. Einstein

🤝 Sự vắng mặt của hiển nhiên không phải là sự hiển nhiên của vắng mặt. _Carl Sagan

780

CHỈ SỐ HẠNH PHÚC

CHỈ SỐ HẠNH PHÚC💝 Hạnh phúc không có nghĩa là mọi sự đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn vượt khỏi những điều không hoàn hảo.💝 Bạn

949
TÂM YẾU CỦA CÁC ĐẠO SƯ VĨ ĐẠI

TÂM YẾU CỦA CÁC ĐẠO SƯ VĨ ĐẠIBổn sư, bậc quý báu và tốt lành nhất,    Pháp Vương của mạn đà la,    Nơi nương tựa (quy y) duy nhất, trường cửu, không

17,502
ÐẠI ẤN - Mahāmudrā

ÐẠI ẤN - Mahāmudrā Nguyên Hảo dịch  CHỈ VÀ QUÁN  Ðể thực hành chính thức thiền quán Ðại Ấn, chúng ta cần khai triển hai phương diện: Chỉ và Quán. Chỉ có

15,880
BỒ ĐỀ TÂM VÀ LÒNG BI MẪN

BỒ ĐỀ TÂM VÀ LÒNG BI MẪN   Bài Giảng Cuối Tuần[Xin khởi động như sau:] “Càng nhanh càng tốt, con phải thành tựu sự Toàn Giác để giải thoát những bà mẹ chúng

16,749
Nam Diễn viên Hollywood Richard Gere thăm các Tu viện ở Ấn Độ

Nam Diễn viên Hollywood Richard Gere Thăm các Tu viện ở Ấn ĐộPhật tử mộ đạo, diễn viên Hollywood Richard Gere vào thứ Bảy (27-4) nói rằng ông cảm thấy rất phấn

20,976
Top Bài Viết
Quan Hệ Thầy Trò
Niệm Tự Bạch

QUAN HỆ THẦY TRÒ Theo Tinh thần Kinh Kế thừa Chánh pháp Thầy, vầng mây bậc, thong dong, núi cao biển rộng Con, cánh nhạn chiều, chân trời sải cánh, dõi theo Thầy,

33,168
Giữ giới là lựa chọn tự do
Phật học Ứng Dụng

Giữ giới là lựa chọn tự do  Giới luật của Phật giáo có nghĩa là: “Anh đừng tự làm thương tổn mình, anh đừng tự làm hại mình”. 1. Tự do của lệ thuộc

32,610
Đạo Phật là gì?
Niệm Tự Bạch

Đạo Phật là gì Lama Zopa and Lama Yeshe Khi bạn tìm hiểu về đạo Phật tức là bạn đang tìm hiểu về con người thật của mình, về bản chất của tâm trí

32,506
Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa
Tìm Hiểu & Học và Hành

Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa(VHPG) Mọi kinh nghiệm của chúng ta, kể cả giấc mộng, khởi lên từ vô minh. Đây là một tuyên bố làm hoảng hốt

32,270
Chùa Việt
Sách Đọc