Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (4)


Xem mục lục

Một người ghen tỵ không thể chịu được những hạnh phúc, giàu có/ danh tiếng/ những tài năng và những khuynh hướng tốt của người khác. Nó muôn phá hoại hạnh phúc và những phẩm tính tích cực của họ và đôi khi thậm chí chiếm hữu chúng., Có lẽ chúng ta là loại người che đậy sự ghen tỵ của chúng ta hay bào chữa cho nó, nhưng ở tận đáy lòng, khi chúng ta gỡ bỏ những bảo vệ này đi, chúng ta biết rằng tất cả cái ấy chẳng đẹp đẽ gì.

Ghen tỵ có thể thấm nhập trong những tương quan tình yêu, hay trong công việc Thấy ai hơn mình bất cứ phương diện nào, chúng ta ghen tỵ. Có sự ghen tỵ trong những xung đột giữa hai nước, và trong sự thiếu hài hòa giữa những đảng phái chính trị của cùng một nước.

Sự ghen tỵ đôi khi làm chúng ta mất ngủ hay không tập trung được vào công việc Nó thúc đẩy chúng ta nói hay làm những điều phá hoại bình an và hạnh phúc của những người đồng loại. Nó biến chúng ta thành mánh mung và không lương thiện.

Ghen tỵ đặt nền trên một diễn dịch sai về một hoàn cảnh. Người hoàn toàn quy mọi cái về mình và ghen tỵ nghĩ rằng: "Hạnh phúc của tôi thì quan trọng hơn hạnh phúc của những người khác, tôi không chịu nổi khi người khác thì sung sướng còn tôi thì không."

Cái đối trị nằm ở chỗ nhìn hoàn cảnh với một tâm thức rộng mở hơn, nhìn thấy không chỉ hạnh phúc, những mất mát và những lợi lộc của chúng ta, mà cũng của người khác nữa. Nhớ rằng họ cũng mong mỏi hạnh phúc và trốn tránh khổ đau có một hiệu quả sâu xa trên tâm thức chúng ta: họ sung sướng có những sở hữu và những cơ hội đáng muôn, họ hân thưởng những lời khen và bầu bạn với những người đáng mến.

Tại sao không vui với (tùy hỷ) hạnh phúc của người khác? Người ta thường nói rằng sẽ là kỳ diệu khi mọi người sung sướng. Công bằng và chí lý biết bao khi có ai đó sung sướng mà chúng ta không phải hao tôn một cái gì cả! Trở nên bất hạnh vì ghen tỵ là một điều quá vô ích!

Chúng ta không luôn luôn cần phải là người hạng nhất hay có những cái tốt nhất. Một đứa bé sẽ khóc, đòi và làm tất cả để làm hư sự thích thú của bạn nó đang có một đồ chơi mà nó không có. Với tư cách là người trưởng thành làm gương cho những trẻ nhỏ/ với tư cách là những công dân có trách nhiệm về sự hài hòa ừong xã hội, chúng ta phải tùy hỷ, vui với sự may mắn của những người khác, và tất cả mọi người sẽ sung sướng

Chẳng hạn, một đồng nghiệp được thăng cấp mà chúng ta cho rằng mình cũng xứng đáng được. Nếu nhìn sự việc về phía mình, chúng ta sẽ ghen tỵ và khổ sở. Ghen tỵ chẳng làm cho ai sung sướng, cả người kia lẫn chính mình. Nó cũng chẳng giải quyết được gì, vì sự . kiện chúng ta ghen tỵ không thể lấy đi sự thăng chức của đồng nghiệp chúng ta, người kia cũng không thể đem cho chúng ta sự thăng chức ấy. Nếu chúng ta nhớ rằng người kia sung sướng vì sự thặng chức của nó và nó muôn ngứời ta hòa vào niềm vui của nó, chúng ta sẽ vui với sự may mắn của nó. Và mọi người sẽ sung sướng.

Dễ sửa một thái độ ghen tỵ vô lý trong những việc nhỏ: chẳng hạn khi có người nhận được một món quà mà không phải chủng ta, thì khó khăn để thích thú với hạnh phúc của những người khác nếu điều đó bao hàm một mất mát cho chính chúng ta.

Tóm lại giải thoát khỏi ghen tỵ trở thành loại bỏ sự hành hạ bên trong. Vui theo những phẩm tính tốt đẹp và những thành công của người khác đem lại hạnh phúc cho mọi người, cho chính mình và cho người khác.

Xem mục lục