Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (7)


Xem mục lục
32 - CÂY HOA HÒE
( Hòe mễ, Hòe hoa mễ, Hòe hoa).


                      Còn gọi “ Hòe mễ, Hòe hoa”,
                      Cao năm, sáu mét, thuộc là to cây.
                      Tính bình, vị đắng Hoa đây,
                      Quả thời cũng đắng, nhưng hay tính hàn.
                                                    *   *
                      Quả đi vào tới kinh Can,
                      Còn Hoa tới cả kinh Can, Đại tràng.
                      Khi dùng nhớ phải đem rang,
                      Đái, ỉa ra máu, sẵn sàng chữa ngay.
                                                *   *
                      Chữa chứng thổ Huyết hàng ngày,
                      Phụ nữ băng Huyết, thuốc này chữa luôn.
                      Ho nhiều ra máu chớ buồn,
                      Hoặc máu cam chảy, dùng luôn Hoa hòe.

Một số bài thuốc chữa bệnh từ cây Hoa hoè:
            1- Tác dụng mát máu, cầm máu: Dùng chữa các chứng chảy máu cam, đại tiện ra máu, trĩ ra máu, phụ nữ băng Huyết.
            - Hoa hòe 10g, Nhọ nồi 10g, sắc uống ngày một gam.
            - Hoa hòe 10g, Trắc bách diệp 10g, Chỉ xác 10g, Kinh giới 10g, sắc uống ngày một thang.

         Lưu ý: Hoa hòe có tác dụng hạ Huyết áp

Xem mục lục