Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (7)


Xem mục lục

17. CÔNG THỨC 17 : BỊ CẢM RỒI NHỨC TAY BẠI NHỨC

Uống từ 2 đến 3 thang sẽ khỏi.

·              Độc hượt hay độc hoạt  : 5 chỉ

·              Khương hoạt                 : 5 chỉ

·              Tùng tiết                       :  5 chỉ

·              Xuyên sơn giáp (chế sẳn) : 1 lượng

Sắc 3 chén còn 1 chén, uống 2 lần.

 

18. CÔNG THỨC 18 : THUỐC TÁN TRỊ THẤP KHỚP

Dại hồi, thiên liên kiện, rễ cỏ xước, ngưu tất, rễ ô môi và rễ nhàu : lượng bằng nhau.

 

19. CÔNG THỨC 19 : THUỐC RƯỢU TRỊ NHỨC MỎI THẤP KHỚP

·              Ké đầu ngựa sao vàng

·              Quế chi

Hai loại này bằng nhau, ngâm trong 1 lít rượu, thoa bóp rất công hiệu.

 

20. CÔNG THỨC 20 : THUỐC TRỊ THẤP KHỚP SƯNG

Trứng gà so mới đẻ, nặng chanh ngập trứng, ngâm trong 1-2 ngày, rồi khuấy lên uống, uống liên tục 7 lần sẽ hết và trị được chứng bao tử.

( Bài này của Hòa thượng Giác Tuệ, Tân Thuận)

 

21. CÔNG THỨC 21 : THUỐC TRỊ THẤP KHỚP ( BÓ )

Cỏ hôi, rau muôi, cải trời, cây chó đẻ răng cưa, lá nhàu – đâm nhuyễn, để chút muối, bó vào khớp.

Các loại này rất công hiệu.

 

22. CÔNG THỨC 22 : THUỐC TRỊ BẠI XƯỘI ( THUỐC NGÂM RƯỢU )

* Nhũ hương                  : 2 chỉ

* Khổ sâm canh              : 3 chỉ

* Khổ qua                        : 2 chỉ

* Uất kim                         : 2 chỉ

* An tức hương              : 2 chỉ

* Khổ sâm tử                            : 5 phân

* Một dược                     : 2 chỉ

23. CÔNG THỨC 23 : THUỐC TRỊ SƯNG KHỚP, NHỨC BẢ VAI

Rễ cây điệp ta, có bông đỏ, còn gọi là cây phượng vỹ, đào rễ, chặt phơi khô, ngâm rượu uống thường xuyên sẽ hết, hoặc xắn ra, sao khử thổ, sắc uống nhiều lần cũng hiệu nghiệm.

 

24. CÔNG THỨC 24 : THUỐC TRỊ ĐAU KHỚP ĐẦU GỐI

Cỏ xước, lá lốt, cây vòi voi, lá bưởi, sao khử thổ, mỗi thứ bằng nhau, săc uống sẽ khỏi.

 

25. CÔNG THỨC 23 : THUỐC TRỊ SƯNG NHỨC ĐẦU GỐI, TAY CHÂN

Sắc uống hoặc ngâm rượu, cỏ xước, câu tích, hai thứ bằng nhau. Bông ngà voi, liều lượng bằng phân nữa liều lượng cỏ xước. Để 3 vị vô siêu, sắc 3 chén còn 8 phân, uống nhiều lần sẽ hết.

Xem mục lục