Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (37)


Xem mục lục

II.A.2.a5- Kiết hối (xâu kết lời dạy).

ời ngay trái tai, há chẳng ghi chạm vào lòng ấy ru?

 Câu trên là chỉ thị lời dạy; câu dưới là khuyên phải duy trì.

 Người xưa nói “Đắng miệng chính là thuốc hay, trái tai ắt là lời thẳng”.

 Với niềm bà tâm, lời khích thiết của Tổ Linh Hựu Đại Sư như thế, dẫu là người sắt đá đi nữa cũng phải cảm động đổ mồ hôi! Mà kẻ có huyết tánh khá chẳng cả sanh lòng biết xấu hổ, ghi khắc nơi tâm phủ, để làm như qui bói, gương soi trọn đời ru!?

Xem mục lục