Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (17)


Xem mục lục

Chương XI

Lý Do
Thực Hành Quán Tưởng
Bổn Tôn Và Các Cõi Tịnh Độ

Vào dịp khác , trong một thị kiến tôi gặp Orgyan Tsokyey Dorje vinh quang và hỏi ngài như sau : “ Thưa bậc thống nhiếp và bảo bọc bổn nguyên . Vì lý do gì những sự quán tưởng và thực hành Sadhana liên quan đến các tịnh độ . Các trụ xứ vô lượng và những bổn tôn được chỉ dạy ? ” . Và ngài ban cho tôi sự trả lời sau đây :

Những vũ trụ trải khắp hư không là : Thế lực ma quỷ vô minh bên ngoài của cái thấy có tự tánh . Sự đối trị với điều này là : Thanh lọc chúng thành những cõi tịnh độ tạo bởi ánh sáng lưu xuất ” . Với cấp độ bên trong , quan niệm chỗ ở và giàu sang cũng như thân vật lý được hưởng thụ là : Thế lực ma quỷ bên trong của cái thấy có tự tánh . Sự đối trị với điều này là : Thiền định về những trụ xứ vô lượng và những Bổn tôn .

Trong mọi lúc và mọi cách . Thức tiềm ẩn dính liền và cảm nhận không dứt hiện tượng hình tướng biểu lộ như “ tự ngã ” , “ cái tôi ” là : Thế lực ma quỷ bí mật của cái thấy của bản ngã . Sợi dây xuyên suốt tất cả những trạng thái của tâm thức bình thường và những hiện tượng hình tướng của vòng sinh tử . Sự đối trị với điều này là : Giử chắc sự kiêu hãnh của Bổn tôn .

Nếu không hiểu những điểm then chốt này . Chắc chắn sẽ chểnh mãng với sự quán tưởng rõ ràng và nắm giữ niềm kiêu hãnh Kim cương . Như thế , chỉ tập trung vào trì niệm những câu thần chú ( Mantra ) . Có người chấp những Bổn tôn và các cõi tịnh độ là những thực thể tự lập . Như vậy cho dù thực hành Sadhana đấn đâu đi nữa . Vẫn không thê giác ngộ Phật quả . Như thế, con phải hiểu những điểm then chốt này ! ” .

Nói xong ngài biến mất giữa hư không .

 

Xem mục lục