Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (17)


Xem mục lục
LỜI BẠT
Đức Ngài Dudjom Rinpoche
Jigdral Yeshe Dorje
 
Bản văn này, được biết với tựa đề ngắn Tinh Lọc Những Hiện Tượng Hình Tướng (Nang-jang), là một lời dạy khai triển chỉ cho thấy rằng sự đại toàn thiện của tánh thanh tịnh bổn nguyên là bản tánh tối thượng đạt được bằng cách "cắt đứt sự bám chấp cứng đặc" ( treg-chod). Rõ ràng nó đã được biên tập cách nào đó bởi Dodrub Rinpoche, người con trưởng của đức Dudjom Lingpa. Tuy nhiên về sau bản văn trở nên có các lỗi ,vì vậy ngày nay có nhiều bản hỏng. Chính vì lý do này mà bằng nguyện vọng và hoạt động của người cầm quyền vinh quang Thaiji Tsewang Rigdzin Nampar Gyalwa, bản in lần này được sửa soạn như một kho tàng vô tận những tặng vật của Phật Pháp, những xá lợi của pháp thân.
Khi những bản gỗ để in bản văn được cất trong phòng thờ của lâu đài Samdrub Phodrang của người cha của một trong những đức Dalai Lama, tôi đã biên tập bản văn của lần xuất bản mới nhất này với sự chú tâm lớn lao vào tính chính xác. Tôi, Jigdral Yeshe Dorje, người mạo muội tự xem mình là một diễn viên múa như huyễn, một tái sanh của heruka vĩ đại và nắm giữ tánh giác vốn sẵn, đã sửa soạn cho lần xuất bản nghiêm túc này. Nguyện nó được là một phụng sự lớn cho những giáo lý Đại Toàn Thiện của quang minh triệt để, và nguyện nó được phục vụ như là một nguyên nhân cho vô số chúng sanh có phước đức muốn được điều phục để tìm thấy tự do thật sự trong hư không căn bản bên trong vốn trực tiếp hiện tiền, nền tảng bổn nguyên của hiện thể.
Tốt lành!

 

Xem mục lục