Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (17)


Xem mục lục

MỤC LỤC

PHẦN MỘT 
NHỮNG PHÁP TU DỰ BỊ THÔNG THƯỜNG 
HAY NHỮNG CHUẨN BỊ BÊN NGOÀI

CHƯƠNG MỘT 
TỰ DO VÀ THUẬN DUYÊN KHÓ TÌM 

I. CÁCH THỨC ĐÚNG ĐẮN ĐỂ LẮNG NGHE  GIÁO PHÁP 
1. Thái Độ 
1.1 ĐỘNG LỰC BAO LA CỦA BỒ ĐỀ TÂM 
1.2 THIỆN XẢO BAO LA TRONG PHƯƠNG TIỆN: ĐỘNG LỰC TU TẬP CỦA CON ĐƯỜNG MẬT THỪA 
2.  Cung cách hành xử 
2.1 NHỮNG ĐIỀU NÊN TRÁNH 
2.1.1 Ba khiếm khuyết của chiếc bình chứa 
2.1.2 Sáu điều ô nhiễm 
2.1.3  Năm cách nhớ tưởng sai lạc 
2.2 NHỮNG ĐIỀU NÊN LÀM 
2.2.1 Bốn ẩn dụ 
2.2.2 Sáu pháp toàn thiện siêu việt   (Lục độ ba la mật) 
2.2.3 Những phương cách hành xử khác 
II.  CHÍNH VĂN GIÁO PHÁP: LUẬN  GIẢI VỀ VIỆC KHÓ TÌM ĐƯỢC TỰ DO VÀ THUẬN DUYÊN 
1.  Quán chiếu về bản chất của tự do 
2.  Quán chiếu về những thuận duyên đặc biệt liên quan đến Pháp 
2.1 NĂM THUẬN DUYÊN CÁ NHÂN 
2.2 NĂM THUẬN DUYÊN THUỘC HOÀN CẢNH 
2.3 TÁM HOÀN CẢNH XÂM HẠI KHIẾN TA   KHÔNG CÓ ĐƯỢC TỰ DO ĐỂ TU HÀNH 
1  TÁM THIÊN HƯỚNG KHÔNG THÍCH HỢP  KHIẾN TA KHÔNG CÓ TỰ DO ĐỂ TU HÀNH 
2 Quán chiếu dựa trên những biểu tượng để thấy  rằng tự do và thuận duyên rất khó tìm 
3 Quán chiếu dựa trên những so sánh bằng số lượng 

CHƯƠNG HAI 
LẼ VÔ THƯỜNG CỦA CUỘC ĐỜI 

I. SỰ VÔ THƯỜNG CỦA THẾ GIỚI BÊN NGOÀI  NƠI CÓ   CHÚNG SINH ĐANG SINH SỐNG 
II. SỰ VÔ THƯỜNG CỦA CHÚNG SINH SỐNG TRONG  THẾ GIỚI 
III. SỰ VÔ THƯỜNG CỦA NHỮNG BẬC HIỀN THÁNH 
IV. SỰ VÔ THƯỜNG CỦA NHỮNG NGƯỜI CÓ ĐỊA VỊ VÀ THẾ LỰÏC 
V.   CÁC VÍ DỤ KHÁC VỀ VÔ THƯỜNG 
VI. SỰ   BẤT ĐỊNH CỦA CÁC TÌNH HUỐNG  ĐƯA ĐẾN CÁI  CHẾT 
VII. SỰ TỈNH GIÁC MÃNH LIỆT VỀ LẼ VÔ THƯỜNG 
1.1 BÁT HỎA ĐỊA NGỤC (Tám địa ngục nóng) 

CHƯƠNG BA 
NHỮNG KHỔ ĐAU CỦA CÕI LUÂN HỒI 

I.  NHỮNG ĐAU KHỔ NÓI CHUNG CỦA SINH TỬ LUÂN HỒI 
II.  NHỮNG NỖI THỐNG KHỔ ĐAËC BIỆT MÀ 
 CHÚNG SINH TRONG SÁU CÕI PHẢI KINH  QUA
1. Thập bát địa ngục (Mười tám cõi địa ngục) 
1.1.1 Đẳng Hoạt Địa Ngục  (Địạ ngục chết đi sống lại) 
1.1.2 Hắc Thằng Địa Ngục  (Điạ ngục dây sắt đen) 
1.1.3 Chúng Hợp Địa Ngục   (Địa ngục đè ép  nát nhừ) 
1.1.4 Hào Kiếu Địa Ngục  (Địa ngục gào khóc) 
1.1.5 Đại Kiếu Địa Ngục   (Địa ngục gào khóc  thống thiết) 
1.1.6 Viêm Hỏa Địa Ngục   (Địa ngục thiêu  cháy) 
1.1.7 Đại Viêm Hoả Địa Ngục (Địa ngục thiêu  cháy cực nóng) 
1.1.8 Vô Gián Địa Ngục (Địa ngục A-Tì dành  cho ngũ nghịch trọng tội) 
1.1.9 Cận Biên Địa Ngục 
1.2 BÁT HÀN ĐỊA NGỤC (Tám điạ ngục lạnh) 
1.3 CÔ ĐỘC ĐỊA NGỤC 
2.  Ngạ quỷ 
2.1 LOÀI NGẠ QUỶ SỐNG TỤ TẬP 
2.1.1 Ngạ quỷ bị hành hạ bởi những chướng  ngại bên ngoài 
2.1.2 Ngạ quỷ bị hành hạ bởi những chướng   ngại bên trong 
2.1.3 Ngạ quỷ bị hành hạ bởi những chướng  ngại đặc biệt 
2.2 LOÀI NGẠ QUỶ DI CHUYỂN TRONG KHÔNG GIAN 
3. Súc sinh 
3.1 SINH VẬT SỐNG Ở CÁC ĐỘ SÂU 
3.2 SÚC VẬT SỐNG RẢI RÁC Ở NHỮNG NƠI  KHÁC NHAU 
4. Cõi người 
4.1 BA LOẠI ĐAU KHỔ CHÍNH YẾU 
4.1.1 Đau khổ vì biến đổi 
4.1.2 Đau khổ chồng chất đau khổ 
4.1.3 Đau khổ của tất cả những gì giả hợp 
4.2 ĐAU KHỔ CỦA SINH, LÃO, BỆNH, TỬ 
4.2.1 Đau khổ khi sinh ra đời 
4.2.2 Đau khổ của tuổi già 
4.2.3 Đau khổ của bệnh tật 
4.2.4 Đau khổ của cái chết 
4.3 NHỮNG ĐAU KHỔ KHÁC CỦA CON NGƯỜI 
4.3.1 Nỗi sợ hãi gặp kẻ thù địch 
4.3.2  Nỗi sợ hãi mất người thân yêu 
4.3.3  Nỗi khổ của ham muốn không đạt được 
4.3.4 Nỗi khổ vì gặp điều không mong muốn 
5. A Tu La 
6. Chư Thiên 

CHƯƠNG BỐN 
NGHIỆP: LUẬT NHÂN QUẢ 

I. NHỮNG ÁC HẠNH PHẢI TỪ BỎ 
1. Mười hành vi bất thiện nên tránh (Thập ác) 
1.1 SÁT SINH 
1.2 LẤY NHỮNG GÌ KHÔNG ĐƯỢC CHO 
1.3 TÀ DÂM 
1.4 NÓI DỐI 
1.5 GIEO MỐI BẤT HOÀ 
1.6 NÓI LỜI CAY NGHIỆT 
1.7 NÓI CHUYỆN PHIẾM VÔ ÍCH 
1.8 THAM MUỐN 
1.9 MUỐN LÀM TỔN HẠI NGƯỜI KHÁC 
1.10 TÀ KIẾN 
2. Hậu quả của mười hành vi bất thiện 
2.1 QUẢ CHÍN MUỒI TRỔ SANH 
2.2 QUẢ TƯƠNG ỨNG VỚI NHÂN 
2.2.1 Hành nghiệp tương ứng với nguyên nhân 
2.2.2 Kinh nghiệm tương ứng với nguyên nhân 
2.3 QUẢ TRỔ SANH NGHIỆP CẢNH 
2.4 QUẢ TĂNG TRƯỞNG LIÊN TỤC 
II.   NHỮNG THIỆN HẠNH NÊN LÀM (Thập thiện) 
III. TÍNH CHẤT HOÀN TOÀN QUYẾT ĐỊNH CỦA CÁC   HÀNH VI TẠO NGHIỆP 

CHƯƠNG NĂM 
LỢI ÍCH CỦA GIẢI THOÁT

I.   NHỮNG NHÂN TỐ ĐƯA TỚI GIẢI THOÁT 
II. KẾT QUẢ: BA QUẢ VỊ GIÁC NGỘ 

CHƯƠNG SÁU 
LÀM THẾ NÀO ĐỂ THEO CHÂN
MỘT VỊ THẦY TÂM LINH 

I.   QUÁN SÁT THẦY 
II. THEO CHÂN THẦY 
III. NOI GƯƠNG SỰÏ CHỨNG NGỘ VÀ CÔNG HẠNH   CỦA THẦY 
  

PHẦN HAI 
NHỮNG PHÁP TU DỰ BỊ PHI THƯỜNG 
HAY NHỮNG CHUẨN BỊ BÊN TRONG 

CHƯƠNG MỘT 
QUY Y, NỀN TẢNG CỦA MỌI CON ĐƯỜNG 

I. LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐẾN VỚI QUY Y 
1. Tín tâm 
1.1 NIỀM TIN SỐNG ĐỘNG 
1.2 NIỀM TIN THA THIẾT 
1.3 NIỀM TIN KIÊN ĐỊNH 
2. Nguyện lực 
2.1  NGUYỆN LỰC QUY Y CỦA NHỮNG NGƯỜI   HẠ CĂN 
2.2  NGUYỆN LỰC QUY Y CỦA NHỮNG NGƯỜI   TRUNG CĂN 
2.3   NGUYỆN LỰC QUY Y CỦA NHỮNG BẬC THƯỢNG CĂN 
II. QUY Y NHƯ THẾ NÀO 
III.  NHỮNG GIỚI LUẬT VÀ LỢI ÍCH CỦA QUY Y  283
1. Giới luật của quy y 
 1.1 BA ĐIỀU PHẢI TỪ BỎ 
 1.2 BA ĐIỀU NÊN LÀM 
 1.3 BA GIỚI LUẬT BỔ SUNG 
2.  Lợi ích của quy y 

CHƯƠNG HAI 
KHƠI DẬY BỒ ĐỀ TÂM, GỐC RỄ CỦA ĐẠI THỪA

I. RÈN LUYỆN TÂM NƯƠNG NƠI TỨ VÔ LƯỢNG 
1. Thiền định về tâm xả 
2. Thiền định về tâm từ 
3. Thiền định về tâm bi 
4. Thiền định về tâm hỷ 
II.  KHƠI DẬY BỒ ĐỀ TÂM 
1. Phân Loại Bồ Đề Tâm Dựa Trên Ba Mức Độ Dũng  Cảm 
 1.1 SỰ DŨNG CẢM CỦA MỘT VỊ VUA 
 1.2  SỰ DŨNG CẢM CỦA NGƯỜI CHÈO THUYỀN 
1.3   SỰ DŨNG CẢM CỦA NGƯỜI CHĂN CỪU 
2. Phân loại theo các địa Bồ Tát 
3. Phân loại theo tính chất của Bồ Đề Tâm 
3.1 BỒ ĐỀ TÂM TƯƠNG ĐỐI 
  3.1.1 Tác ý (Bồ Đề Tâm Nguyện) 
  3.1.2  Áp dụng thực hành(Bồ Đề Tâm Hạnh) 
 3.2  BỒ ĐỀ TÂM TỐI THƯỢNG (Bồ Đề Tâm Viên Mãn) 
4. Thọ giới nguyện Bồ Đề Tâm 
III.  RÈN LUYỆN THEO GIỚI LUẬT CỦA BỒ ĐỀ TÂM 
1. Bồ Đề Tâm Nguyện và Giới Luật 
  1.1 COI NGƯỜI KHÁC NGANG BẰNG VỚI MÌNH 
  1.2   HOÁN ĐỔI MÌNH VÀ NGƯỜI 
  1.3   COI NGƯỜI KHÁC QUAN TRỌNG HƠN MÌNH 
2. Bồ Đề Tâm Hạnh:   Nương Theo Giới Hạnh Của Sáu Pháp Toàn Thiện Siêu Việt 
 2.1  BỐ THÍ SIÊU VIỆT (Bố thí ba-la-mật) 
 2.1.1 Bố thí vật chất  (Tài thí) 
 2.1.2 Bố thí Pháp  (Pháp thí) 
 2.1.3   Bố thí sự che chở khỏi sợ hãi  (Vô Uý thí) 
 2.2  TRÌ GIỚI SIÊU VIỆT (Giới ba-la-mật) 
 2.2.1 Tránh những hành động bất thiện 
 2.2.2 Quyết làm việc thiện 
 2.2.3 Đem lại lợi lạc cho người khác 
 2.3  NHẪN NHỤC SIÊU VIỆT (Nhẫn ba-la-mật) 
 2.3.1    Nhẫn nhục khi gặp bất công 
 2.3.2    Nhẫn nhục chịu đựng gian khổ vì Đạo    Pháp 
 2.3.3   Nhẫn nại đối mặt với chân lý sâu xa   với tâm vô úy 
 2.4  TINH TẤN SIÊU VIỆT (Tinh tấn ba-la-mật) 
 2.4.1   Tinh tấn như áo giáp 380
 2.4.2 Tinh tấn trong hành động 
 2.4.3 Tinh tấn không ngưng nghỉ
 2.5  THIỀN ĐỊNH SIÊU VIỆT (Định ba-la-mật) 
 2.5.1   Từ bỏ những phóng dật 
 2.5.2 Thiền định thực sự 
 2.6  TRÍ TUỆ SIÊU VIỆT (Tuệ ba-la-mật) 
 2.6.1   Trí tuệ nhờ lắng nghe 
 2.6.2 Trí tuệ nhờ quán chiếu 
 2.6.3 Trí tuệ nhờ thiền định 

CHƯƠNG BA 
TRÌ TỤNG VÀTHIỀN QUÁN VỀ BỔN SƯ 
NHƯ ĐỨC KIM CANG TÁT ĐỎA ĐỂ TỊNH HOÁ 
TẤT CẢ CHƯỚNG NGẠI 

I. LÀM THẾ NÀO TỊNH HÓA CHƯỚNG NGẠI NƯƠNG VÀO   PHÁP SÁM HỐI 
II. TỨ LỰC TỊNH HÓA NGHIỆP (Bốn Lực Tịnh Hoá Nghiệp) 
1 Lực Hỗ Trợ 
2 Lực Ân Hận Đã Hành Ác Hạnh 
3 Lực Quyết Chí Chuyển Tâm 
4   Lực Quyết Chí Hành Thiện Hạnh 
III.    PHÁP THIỀN QUÁN KIM CANG TÁT ĐỎA  (Vajrasattva)

CHƯƠNG BỐN 
CÚNG DƯỜNG MẠN ĐÀ LA ĐỂ VUN BỒI
PHƯỚC TUỆ

I. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC VUN BỒI HAI BỒ CÔNG    ĐỨC 
II. MẠN ĐÀ LA THÀNH TỰU 
III. MẠN ĐÀ LA CÚNG DƯỜNG 
1 Cúng Dường Mạn-đà-la Ba Mươi Bảy Cúng Phẩm 
2   Cúng Dường Mạn-đà-la Của Ba Thân Theo Bản Văn Này 

2.1 MẠN ĐÀ LA THÔNG THƯỜNG CỦA HOÁ THÂN 
2.2   MẠN ĐÀ LA PHI THƯỜNG CỦA BÁO THÂN 
2.3 MẠN ĐÀ LA ĐAËC BIỆT CỦA PHÁP THÂN 

CHƯƠNG NĂM 
KUSALI - PHÁP TÍCH TỤ CÔNG ĐỨC: 
DIỆT TRỪ BỐN MA VƯƠNG BẰNG MỘT ĐỘC CHIÊU 

I. THÂN THỂ NHƯ MỘT PHẨM VẬT CÚNG DƯỜNG 
II. PHÁP TU CÚNG DƯỜNG THÂN XÁC 
1 Bữa Tiệc Trắng Dành Cho Thượng Khách 
2 Bữa Tiệc Trắng Dành cho Các Vị Khách Ở Dưới Thấp 

3. Bữa Tiệc Đa Dạng Dành Cho Thượng Khách 
 4.   Bữa Tiệc Đa Dạng Dành Cho Các Vị Khách Ở Dưới Thấp 
III.   Ý NGHĨA CỦA PHÁP Choš 

CHƯƠNG SÁU 
BỔN SƯ DU GIÀ, CÁNH CỔNG DẪN ĐẾN
NĂNG LỰC GIA TRÌ, PHƯƠNG PHÁP TỐI HẬU ĐỂ 
CHỨNG NGỘ TUỆ GIÁC 

I. LÝ DO CÓ PHÁP BỔN SƯ DU GIÀ (Guru Yoga) 
II. LÀM THẾ NÀO ĐỂ THỰC HÀNH PHÁP BỔN SƯ DU GIÀ 
1. Quán Tưởng Ruộng Công Đức
2. Cúng Dường Thất Chi Phổ Hiền 
2.1   LỄ LẠY, PHƯƠNG PHÁP ĐỐI TRỊ TÁNH  KIÊU NGẠO 
2.2  CÚNG DƯỜNG 
2.3  SÁM HỐI ÁC HẠNH 
2.4  HOAN HỶ, PHÁP ĐỐI TRỊ TÁNH GANH TỴ 
2.5   KHẨN CẦU CHƯ PHẬT CHUYỂN PHÁP  LUÂN 
2.6   KHẨN CẦU CHƯ PHẬT ĐỪNG NHẬP NIẾT BÀN 
2.7   HỒI HƯỚNG 
3. Khẩn Cầu Với Lòng Tin Kiên Quyết Chí Thành 
4.  Thọ Nhận Bốn Pháp Quán Đảnh (Bốn Pháp Gia  Lực) 
III.   LỊCH SỬ CHÀO ĐỜI CỦA CỰU PHÁI DỊCH THUẬT 
1. Dòng Tâm Truyền (Biệt Truyền) Của Các Đấng Chiến Thắng 
2.   Dòng Truyền Dạy Qua Biểu Tượng Của Các Bậc   Minh Trì (Vidyadhara) 
2.1 CÁC MẬT ĐIỂN ĐẠI DU GIÀ (Mahayoga) 
2.2 LỊCH SỬ TRUYỀN DẠY A-NẬU (Anuyoga) 
2.3  CÁC GIÁO HUẤN TÂM YẾU CỦA ĐẠI VIÊN MÃN 
2.4  GIÁO PHÁP ĐẠI VIÊN MÃN ĐẾN VỚI CÕI   NGƯỜI 
IV.  LỊCH SỬ TRUYỀN BÁ GIÁO LÝ TÂM-YẾU Ở XỨ TUYẾT TÂY TẠNG 
1. Dòng nhĩ truyền của những chúng sinh bình thường 

PHẦN BA 
CON ĐƯỜNG CHUYỂN DI THẦN TỐC 

CHƯƠNG MỘT 
CHUYỂN DI TÂM THỨC, CÁC GIÁO HUẤN 
CHO NGƯỜI HẤP HỐI: PHẬT QUẢ KHÔNG CẦN 
THIỀN ĐỊNH 

I. PHÂN LOẠI NĂM PHÁP CHUYỂN DI 
1 Chuyển Di Siêu Việt Tới Pháp Thân Nhờ Dấu Ấn  Của Cái Thấy 
2 Chuyển Di Trung Bình Tới Báo Thân Nhờ Hợp Nhất Hai Giai Đoạn Phát Triển Và Toàn Thiện 
3 Chuyển Di Thấp Tới Hoá Thân Nhờ Lòng Bi Mẫn Vô Lượng 
4   Chuyển Di Thông Thường Nương Vào Ba Ẩn Dụ 
5 Chuyển Di Thực Hiện Cho Người Chết Với Cái Móc Của Lòng Bi Mẫn 
II. CHUYỂN DI THÔNG THƯỜNG NƯƠNG VÀO BA ẨN DỤ 
1. Thực Tập Pháp Chuyển Di 
2. Chuyển Di Thực Sự 
3. Trình Tự Của Pháp Thiền Định Chuyển Di 
3.1 PHÁP CHUẨN BỊ 
3.2 PHÁP QUÁN TƯỞNG CHÍNH YẾU 559 KẾT LUẬN (của Patrul Rinpoche)  Lời Bạt (của Jamgon Kongtrul Lodro Thaye) Chú Thích Thuật ngữ Sách Tham Khảo 

DANH MỤC HÌNH ẢNH VÀ TRANH HỌA 

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI (bản khắc gỗ từ Derge) 
GURU RINPOCHE (tranh hoạ của Orgyen Lhundrup) 
PADMASAMBHAVA – ĐỨC LIÊN HOA SANH (tranh vẽ của Lama Wangdu) xxxii LONGCHENPA (tranh vẽ của Glen Eddy) 
JIGME LINPA (tranh vẽ của Glen Eddy) 
JIGME GYAWAI NYUGU  (bản khắc gỗ của Gomchen Ulekshé) 
PATRUL RINPOCHE (bản khắc gỗ của Gomchen Ulekshé) 
CUỘC ĐỜI CỦA JAMYANG KHYENTSE WANGPO (tranh vẽ của Lama Wangdu dựa trên những phác hoạ của Dilgo Khyentse Rinpoche) 
JAMYANG KHYENTSE WANGPO 
VUA TRISONG DETSEN 
JETSUN TRAKPA GYALTSEN 
GAMPOPA 
DROM TOŠNPA 
PADMA SANGYE (trang vẽ của Konchok Khadrepa) 
MILAREPA 
DILGO KHYENTSE RINPOCHE (hình chụp của Mathieu Ricard) 
CÁC BỔN TÔN QUY Y 
SANTIDEVA - TỊCH THIÊN  (tranh vẽ của Konchok Khadrepa) 
ATISA (tranh vẽ của Konchok Khadrepa) 
VAJRASATTVA - KIM CANG TÁT ĐỎA 
MẠN ĐÀ LA CỦA TAM THIÊN ĐẠI THIÊN THẾ GIỚI 
MACHIK LABDRON (tranh hoạ của Gérard Muguet) 
DUDJOM RINPOCHE 
GURU RINPOCHE (ĐỨC LIÊN HOA SANH) VÀ DÒNG TRUYỀN THỪA TÂM-YẾU CỦA ĐẠI-QUẢNG-TRÍ (LONGCHEN NYINTIK)(tranh vẽ của Konchok Lhadrepa) 
TU VIỆN SAMYE (hình chụp của John Canti) 
GURU RINPOCHE (ĐỨC LIÊN HOA SANH) VÀ MƯỜI HAI HOÁ THÂN THEO HỆ GIẢNG PARCHÉ KUNSEL (tranh hoạ từ bộ sưu tập của Dzongsar Khyentse Rinpoche) 
KANGYUR RINPOCHE 
CÁC HANG ĐỘNG GẦN TU VIỆN DZOGCHEN (hình chụp của Christian Bruyat)  NHÌN VỀ HƯỚNG TU VIỆN DZOGCHEN  (hình chụp của Christian Bruyat) 

Xem mục lục