Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (4)


Xem mục lục

Phật đã dùng ẩn dụ ba cái bình chứa vô dụng để giải thích chúng ta phấ những chướng ngại ngăn chặn sự học của chúng ta như thế nào. Cái bình thứ nhât bị lật ngược. Người ta không thể rót gì vào đó. Điều đó cũng gần giống như vừa đọc những cuốn sách về pháp vừa xem tivi. Chúng ta quá xao lãng đến độ chúng ta chẳng giữ được gì Cái bình thứ hai bị thủng. Người ta có thể đổ cái gì vào đó, nhưng không GÕ gì còn lại. Chúng ta đọc sách chăm chú, nếu có người hỏi bạn nó nói gì, chúng ta đã quên hết. Cái bình thứ ba thì dơ. Nếu người ta đổ sữa tươi vào đó, nó không thể uống được. Đây giông như lọc điều chúng ta đọc qua những thành kiến của chúng ta. Đề tài không thể được hiểu cho đúng, vì nó đã bị dơ nhiễm bởi những giải thích sai, lầm của chúng ta.

Nếu chúng ta khó thoát khỏi những thành kiến của mình, đó thường bởi vì chúng ta không ý thức được chúng. Bấy giờ cần gắng hiểu mỗi đề tài trong bôi cảnh riêng của nó, không có ý giải thích lại theo một hệ thống đã biết. Chúng ta có thể nhìn nó với một cái nhìn mới và một tâm mở rộng. Khi chúng ta đã khá hiểu pháp trong bối cảnh riêng của nó, chúng ta sẽ thấy nó tương đồng với tâm lý học, khoa học hay một triết học hay tôn giáo khác ở điểm nào.

Cuốn sách này không phải là một công trình của một học giả uyên bác gởi đến những người trí thức, mà chỉ lặ một chia xẻ giản dị của người với người. Chúng ta không chỉ sắp khám phá điều Phật đã dạy, mà còn thấy làm sao áp dụng nó trong đời chúng ta. Để như vậy không cần thiết phải tự nhận mình là "người Phật giáo", vì sự tìm kiếm hạnh phúc và một đời sống đầy ý nghĩa thì phổ quát cho bất kỳ ai. Chúng ta sẽ khảo sát đời mình với lương tri và sự trong sáng, với tư cách là những người đi tìm sự an lạc và minh triết. Đó là lối tiếp cận Phật giáo.

 

Xem mục lục