Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (7)


Xem mục lục

(38). TIÊN DƯỢC TRỊ BỆNH THẬN
Của cư sĩ Thái Huệ Sơn

Toa thuốc trị bệnh suy thận, bí đái, viêm mũi và bệnh suy nhược.

TOA THUỐC BỔ KHÍ BỔ THẬN

Sắc uống (4 chén còn 1) lần 2 cũng vậy

1. Thục địa 3 chỉ 10. Ngọc thung dung 3 chỉ

2. Hoài sơn 3 chỉ                      11. Táo nhơn 4 chỉ

3. Thạch tá 3 chỉ  12. Viễn chí 3 chỉ

4. Đơm bì 2 chỉ 13. Quảng bì 3 chỉ

5. Táo ngọc 2 chỉ 14. Ngươn thục 3 chỉ

6. Phục linh 2 chỉ                     15. Đản sâm 3 chỉ

7. Hắc đổ trọng 3 chỉ                 16. Phấn thảo 2 chỉ

 

8. Ngưu tất 3 chỉ  17. Câu kỷ 3 chỉ

9. Bạch truật 2 chỉ                    18. Chích kỳ 2 chỉ

Xem mục lục