Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (7)


Xem mục lục

(37). TRỊ MẬT THẬN CÓ SẠN

1/     Trái nhào già sống đâm đi

Vắt ra lấy nước uống khi đói lòng (buổi sáng)

Bảy ngày bảy trái ghi lòng

Sạn tan bệnh hết ước mong toại nguyền.

2/ PHƯƠNG TRỊ LIỆU THỨ HAI

Trái khóm gọt vỏ rút cùi

Phèn phi tán nhuyễn để vô nửa thìa (cà phê)

Đất dẻo bao khắp bên ngoài

Lửa than nung đốt chín mềm đem ra

Vắt nước uống lần thứ ba

Sạn tan bệnh hết thật là mầu thay.

3/ PHƯƠNG TRỊ LIỆU THỨ BA

Cây nút áo bông tròn như giấy

Chặt phơi khô rang lấy sắc đi

Uống sạn tiểu hết tức thì

Ba phương thần dược không chi sánh bằng

4/ TRỊ SẠN CHẬN BÍ ĐÁI (SẠN THẬN MẬT)

Có sạn trong mật hành đau

Mắc sạn trong thân biết bao khổ sầu

Chận nghẹt tiểu tiện không thông

Bệnh tình sắp chết, bụng phì không thông

Mau tìm một nạm rau om

Sắc kẹo một chút uống vào tiểu ngay

Sạn bể tống xuất ra ngoài

Là phương diệu dược thật hay mách giùm.

5/ TRỊ SẠN THẬN, SẠN MẬT

Kiếm cây đủ đực lấy bông

Đâm cho nhuyễn nát nước trong trộn vào

Vắt ra lấy nước uống đi

Sạn thận, sạn mật tức thì vỡ tan

Tiểu ra sẽ được bình an

Phương này cứu giúp muôn ngàn người qua

Sạn thận bí tiểu rên la

Sạn mật ăn uống cũng là khó tiêu

Hành thân tiều tụy rất nhiều

Ai mà biết được nên giùm giúp nhau

Chỉ giùm người bệnh uống mau

Khỏi đi giải phẫu phải hao tốn tiền

 

Tốn tiền còn lại thêm phiền

        Nên dùng diệu dược thần tiên thuốc này.

Xem mục lục