Other (439)


ĐỐI THOẠI

934

Một đối thoại dẫn đến kết nối, rồi dẫn đến tin cậy và rồi dấn thân.
_Seth Godin

💫 Đối thoại không thể hiện hữu nếu không có khiêm tốn.
_Paulo Freire

💫 Trong một cuốn phim, tôi có một cuộc đối thoại.
_Thành Long

💫 Hai người độc thoại không làm thành một đối thoại.
_Jeff Daly

💫 Đối thoại đích thực, không phải là ném bom đầy ngôn ngữ, dẫn đến tiến bộ.
_Mark Udall

💫 Hòa bình không có nghĩa là một vắng mặt những xung đột; những khác biệt sẽ luôn luôn có ở đó. Hòa bình nghĩa là giải quyết những khác biệt ấy bằng những phương tiện hòa bình; qua đối thoại, giáo dục, kiến thức; và qua những đường lối nhân loại.
_Dalai Lama

💫 Hành động hợp tác phải bắt đầu với đối thoại. Bạn không thể xây dựng những tương quan mà không có hiểu biết về đối tác tiềm năng, và bạn không thể hoàn thành sự hiểu biết ấy mà không có một hình thức liên lạc đặc biệt vượt khỏi nói chuyện thông thường.
_Daniel Yankelovich

💫 Nếu có một vấn đề rắc rối, chớ chỉ nhìn vào vấn đề, mà hãy nhìn vào lý do đằng sau vấn đề.
_Vikram Vedha

934

Phật Pháp là Vô Giá

PHẬT PHÁP LÀ VÔ GIÁChúng tôi đang sống những ngày đầy ân phúc gia trì nhờ sự viếng thăm của bác tôi. Chính cha tôi cũng vô cùng hoan hỷ trước sự

29,038
Phát triển Kinh tế và Văn hóa

Tất cả chúng ta đều đồng ý là sự phát triển kinh tế càng ngày càng tăng sau đổi mới đã làm cho cuộc sống dân chúng khá lên, và đến năm 2010 chúng ta sẽ

13,408
BỐN MƯƠI BA CÔNG ÁN CỦA TRẦN THÁI TÔNG - Thích Nhất Hạnh

BỐN MƯƠI BA CÔNG ÁN CỦA TRẦN THÁI TÔNG -  Thích Nhất Hạnh Trần Thái Tông là vị vua đầu của triều Trần. Ngài là đệ tử của thiền sư Viên Chứng

14,092
Thưởng thức tranh cuộn Trung Hoa - Chu Đăng Giang dịch

Một điểm khác biệt nổi bật giữa các hoạ phẩm của phương Tây với hoạ phẩm của Trung Quốc nằm ở khuôn khổ của chúng. Trong khi tranh của phương Tây luôn

1,429
Bốn Pháp Ấn

Bốn pháp ấn đề cập ở trên có nhiều hàm ý sâu xa cho một hành giả Phật giáo. Pháp ấn đầu tiên tuyên bố rằng tất cả mọi hiện tượng cấu

449
Top Bài Viết
Quan Hệ Thầy Trò
Niệm Tự Bạch

QUAN HỆ THẦY TRÒ Theo Tinh thần Kinh Kế thừa Chánh pháp Thầy, vầng mây bậc, thong dong, núi cao biển rộng Con, cánh nhạn chiều, chân trời sải cánh, dõi theo Thầy,

33,205
Giữ giới là lựa chọn tự do
Phật học Ứng Dụng

Giữ giới là lựa chọn tự do  Giới luật của Phật giáo có nghĩa là: “Anh đừng tự làm thương tổn mình, anh đừng tự làm hại mình”. 1. Tự do của lệ thuộc

32,652
Đạo Phật là gì?
Niệm Tự Bạch

Đạo Phật là gì Lama Zopa and Lama Yeshe Khi bạn tìm hiểu về đạo Phật tức là bạn đang tìm hiểu về con người thật của mình, về bản chất của tâm trí

32,541
Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa
Tìm Hiểu & Học và Hành

Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa(VHPG) Mọi kinh nghiệm của chúng ta, kể cả giấc mộng, khởi lên từ vô minh. Đây là một tuyên bố làm hoảng hốt

32,307
Chùa Việt
Sách Đọc