Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (7)


Xem mục lục

(28). TOA THUỐC GIA TRUYỀN
“sống lâu hơn trăm tuổi”


SƠ LƯỢC TIỂU SỬ CỦA TOA THUỐC

Do một nữ cán bộ họ Bành đi kiểm tra dân số lập tờ khai gia đình ở nông thôn, quận Quế Châu, nơi một thôn quê có khoảng 13 hộ gia đình, có một ông lão tuổi thọ 130 tuổi, vợ 120 tuổi, con trưởng nạm 90 tuổi, còn con thứ 80 tuổi.

Sau khi làm tờ khai gia đình xong, cô họ Bành tìm hiểu do đâu mà gia đình được sống cao niên. Ông lão đem toa thuốc này cho cô Bành xin sao lại. Cô họ Bành đem về Hồng Kông cho thân mẫu cô dùng trước, thì thân mẫu cô bị bệnh suyễn và răng cũng lung lay. Uống một thời gian 02 tháng thì bệnh suyễn của mẹ cô hết đi, và răng cứng chắc lại.

 

Nên cô truyền tay khắp dân gian để được cùng nhau hưởng thêm tuổi thọ.


 

TOA THUỐC

(GỒM 27 VỊ)

01/- ĐỔ TRỌNG                                                 3 CHỈ

02/- TRẦN BÌ     2 CHỈ

03/- XUYẾN KHUNG                                          2 CHỈ

04/- ĐẠI TÁO     6 CHỈ

05/- CƯƠNG HOẠT (KHƯƠNG HẠT)                  2 CHỈ

06/- MỘC QUA   2 CHỈ

07/- TÂN GIAO   2 CHỈ

08/-  NGƯU THẤT                                              3 CHỈ

09/- SA SÂM      5 CHỈ

10/- BẠCH THƯỢC                                            3 CHỈ

11/- NGỌC TRÚC                                              2 CHỈ

12/- LINH TIÊN (UY LINH TIÊN)                         5 CHỈ

13/- CAM THẢO                                                2 CHỈ

14/- NHỤC QUẾ 3 CHỈ

15/- PHÒNG PHÒNG                                          2 CHỈ

16/- ĐẠI HỒI     3 CHỈ

17/- TÁO NHÂN                                                 5 CHỈ

18/- DƯƠNG DÂM QUÁT                                   4 LƯỢNG

19/- BẮC CAO KỶ (CÂY KỶ TỬ)                        5 CHỈ

20/- TRỤC ĐOAN (TỤC ĐOẠN)                          2 CHỈ

21/- CHÁNH QUI ĐƠN                                        3 CHỈ

22/- THỤC ĐỊA   3 CHỈ

23/- SONG TRỰC                                              3 CHỈ

24/- TIỀN HỔ    3 CHỈ

25/- ĐỌC HOẠT                                                 3 CHỈ

26/- PHỤC LINH                                                3 CHỈ

27/- BẠCH TRỰC                                              3 CHỈ

 

Toa thuốc này ngâm với rượu 40 độ.

Một tháng ngâm 3 lít rượu và nửa ký đường phèn. Nếu ai uống rượu dở, thêm đường cho dễ uống. Thời gian ngâm là 2 tháng, đem ra lược bỏ xác thuốc đi, để dành uống mỗi bữa ăn chiều. Mỗi lần uống một muỗng súp canh, không nên uống nhiều không tốt.

Xem mục lục