Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (7)


Xem mục lục

(16). CÁCH THỬ CHÓ DẠI CẮN

Nếu gặp con chó nào đi hoang, đuôi cúp xuống, đầu chúi xuống, lắc lư chảy rãi, mắt đỏ, đích thị là chó điên rồi. Nếu khi bị chó cắn mà không biết là chó dại hay chó khôn, hãy thử bằng cách lấy cây sả (bỏ lá), giã nát. lấy vải gói lại, chà xuôi từ gáy, theo dọc xương sống và 2 bên xương, tới xương cùng. Hễ thấy 2 bên có gân máu đỏ, nổi lên như sợi chỉ, có khi nổi nhiều đường, đích thị là chó điên cắn rồi, hãy cấp tốc đi chích ngừa ngay. Nếu không thấy có gân nổi lên thì khỏi đi chích, bởi vì chích rất đau, lại phải thời gian rất dài, tốn tiền, ngăn trở công ăn việc làm. Tôi đã thử cho nhiều người, nếu tôi nói không phải là chó điên thì an toàn.

Xem mục lục