Tin Tức (680)


Dược Sư Thất Phật

17,625

 DƯỢC SƯ THẤT PHẬT

 

 

Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát - Dược Sư Phật - Nhựt Quang Biến Chiếu Bồ Tát

  

Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai (Tạng Truyền Phật Giáo)

 

Thangka

Tượng

 

   

 

按此在新窗口流覽圖片
Nam Mô Pháp Tràng Thế Giới Pháp Hải Lôi Âm Như Lai

按此在新窗口流覽圖片
Nam Mô Quang Thắng Thế Giới Thiện Danh Các Tường Như Lai

按此在新窗口流覽圖片
Nam Mô Diệu Bảo Thế Giới Bảo Nguyệt Trí Quang Âm Tự Tại Vương Như Lai

按此在新窗口流覽圖片
Nam Mô Vô Ưu Thế Giới Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Như Lai

按此在新窗口流覽圖片
Nam Mô Viên Mãn Hương Tích Thế Giới Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hành Thành Tựu Như Lai
按此在新窗口流覽圖片
Nam Mô Thiện Trụ Bảo Hải Thế Giới Thắng Huệ Du Hý Thần Thông Như Lai

按此在新窗口流覽圖片
Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai (Hán Truyền Phật Giáo)
17,625

VIÊN NGỌC NHƯ Ý (1)

_Viên ngọc như ý là cái tâm của mình, cái tâm của mình thì nó trong sáng và mọi biểu hiện đều là viên ngọc như ý đó hết, thành ra: thiên

933
TỰ GIÁC GIÁC THA CHÁNH BÁO Y BÁO

_Thầy dạy, tự giác bao nhiêu thì giác tha bấy nhiêu, vậy hai cái nó đồng bộ phải không thưa thầy?_Thì nó cùng đồng bộ, nói đơn giản là mình tụng kinh

646
Dòng Truyền thừa Drukpa Việt Nam

TP.HCM: Ngài Gyalwa Dokhampa truyền quán đảnh Quan Âm, Văn Thù, Phật Mẫu TaraTGPG.VN – Tối thứ Sáu. ngày 19-4-2013, Ngài Gyalwa Dokhampa đến TP.HCM để chủ trì các lễ truyền quán

15,858
Quan niệm của Phật giáo về cuộc đời và hạnh phúc

Quan niệm của Phật giáo về cuộc đời và hạnh phúc  Cũng cùng một đời sống, cùng hít thở không khí, cùng ăn uống ngủ nghỉ, cùng một sinh hoạt của cuộc

26,257
Bác học Albert Einstein với Thượng đế và Phật giáo

Bác học Albert Einstein với Thượng đế và Phật giáoTôn giáo của tương lai sẽ là một tôn giáo vũ trụ. Tôn giáo ấy phải vươt lên Thượng đế của cá nhân

21,593
Top Bài Viết
Quan Hệ Thầy Trò
Niệm Tự Bạch

QUAN HỆ THẦY TRÒ Theo Tinh thần Kinh Kế thừa Chánh pháp Thầy, vầng mây bậc, thong dong, núi cao biển rộng Con, cánh nhạn chiều, chân trời sải cánh, dõi theo Thầy,

33,267
Giữ giới là lựa chọn tự do
Phật học Ứng Dụng

Giữ giới là lựa chọn tự do  Giới luật của Phật giáo có nghĩa là: “Anh đừng tự làm thương tổn mình, anh đừng tự làm hại mình”. 1. Tự do của lệ thuộc

32,701
Đạo Phật là gì?
Niệm Tự Bạch

Đạo Phật là gì Lama Zopa and Lama Yeshe Khi bạn tìm hiểu về đạo Phật tức là bạn đang tìm hiểu về con người thật của mình, về bản chất của tâm trí

32,611
Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa
Tìm Hiểu & Học và Hành

Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa(VHPG) Mọi kinh nghiệm của chúng ta, kể cả giấc mộng, khởi lên từ vô minh. Đây là một tuyên bố làm hoảng hốt

32,377
Chùa Việt
Sách Đọc