Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (7)


Xem mục lục

(14). CHỮA HÓC XƯƠNG GÀ
KHỎI TRONG NHÁY MẮT

Cách chữa trị này người Việt chúng ta thường gọi là chữa mẹo. Đây cũng là cách chữa mẹo rất lạ kỳ mà chính tôi đã thấy tận mắt. Trên chuyến xe chở một số anh em từ Thủ Đức ra Qui Nhơn, tới trạm nghỉ ăn sáng, anh Đoàn Đ. B. vô ý đã nuốt phải đốt xương gà, mắc vô họng không biết làm cách nào để cứu, một số anh em đã bàn chở đi nhà thương gấp; bỗng một người anh em ở trên xe nhảy xuống đường, gặp một cành cây nhỏ nằm ngang đường, anh đá cành cây cho nằm dọc lại, anh quay sang hỏi anh Đoàn Đ. B. đã khỏi chưa? - Khỏi rồi! - Anh B trả lời.

Xem mục lục