Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (17)


Xem mục lục
Chương 12

Pháp Thực Hành Sơ Khởi

Phần 3 trong Tìm Tiện Nghi Thoải Mái Trong Thiền Định Đại Toàn Thiện đề cập về Pháp thực hành bao gồm ba giai đoạn : 

A- Thực hành sơ khởi .

B- Thực hành chủ yếu .

C- Thực hành kết thúc .

A- Những thực hành sơ khởi

Sơ Khởi Chính Và Chuyên Biệt 

Nghiền ngẫm về vô thường cho đến chán chường ;
Đó là thực hành sơ khởi chính .
 
Thiền định về vô thường . Nghiền ngẫm về những sự đau khổ của luân hồi . Sau đó chiêm nghiệm về : Những hệ quả của nghiệp lực , luật nhân quả là những thực hành sơ khởi chính . Chúng sẽ phát sinh động lực thúc đẩy chúng ta đi tìm giải thoát . Như đã thấy , cần có một vài lãnh hội những nét về Niết bàn . Trực nghĩa là : Vượt ra ngoài sự đau khổ . Đây chính là chìa khóa của những gì được cho là giáo huấn của Phật học và thực hành sơ khởi chánh có thể mang đến sự lãnh hội này
 
Thẳng thừng đánh thẳng vào
Sự bám chấp những bận rộn của cuộc sống .
 
Giả sử trong những sự thực hành sơ khởi . Động lực không chỉ là : Có được những điều kiện tái sinh tốt nhất . Nguyện vọng chủ yếu phải là : Đạt đến giải thoát . Chúng ta phải giải thoát khỏi những sự bám chấp vào cuộc sống này và những cuộc sống kế tiếp . Đây là thái độ tùy thuộc vào con đường của hành giả có khả năng tâm linh thấp và trung bình .
Trước tiên những sơ khởi chính được đề cập sẽ đưa đến những hướng đi cao hơn và để xác định lợi ích của sự giải thoát . Sau đó lại là những sự thực hành sơ khởi chuyên biệt được sẽ nêu ra : Sơ khởi tỉnh thức thuộc Bồ đề tâm cho phép đạt đến trình độ Toàn Giác Tối Thượng . Nhưng vấn đề này , chúng ta sẽ nghiên cứu sâu sắc hơn về sau . Vì thế văn bản tiếp nối :
 
Vun trồng lòng từ và Bồ đề tâm là :
Những thực hành sơ khởi chuyên biệt .
Mang cho đến những sự  thực hành tâm linh ;
Một thành phần của con đường được gọi là Đại thừa .
 
Như vậy ở đây , trước hết mọi sự việc là : Phải kết thúc sự bám chấp vào luân hồi và bắt đầu thực hành Pháp với nguyện vọng đạt đến giải thoát . Sau đó chúng ta phải đánh thức Bồ đề tâm . Với tình thương và lòng từ như là : Nguồn cội thực hành những giáo huấn Đại thừa . Đó là trật tự chúng ta đang theo đuổi .
 
Do đó để bắt đầu cần phải :
Thực hành thường xuyên hai sơ khởi đã nêu .

Sơ Khởi Tối Thượng Chuyên Biệt

Sau đó là :
Những sự thực hành sơ khởi chuyên biệt hay tối thượng .
 
Trước khi đón nhận mọi trao truyền quyền lực cần thiết . Cần thấu hiểu hai khía cạnh trong giai đoạn phát triển :
 
1-Nhận Định
Thuần Khiết Về Thần Linh

Mô phỏng thân vật lý chính , môi trường 
Và chúng sinh chính là thần linh  .
Tất cả để ;
Chống lại sự bám chấp vào những nhận định thông thường .
 
Một khi đã thành tựu những sơ khởi tổng quát , những sơ khởi ngoại hạng hay sơ khởi riêng biệt tối thượng hàm ý : Chúng ta đón nhận sự trao truyền quyền năng . Có nghĩa đã duy trì đứng đắn kỹ luật và những thệ nguyện - Samaya và đã thao tác xong giai đoạn phát triển . Về giai đoạn phát triển , bạn nên mô phỏng rõ ràng về hình tướng để loại trừ những nhận định cứng ngắt và thông thường về vũ trụ . Như Longchenpa nói : Bạn bắt đầu thực hành về Guru Yoga - Nguồn của mọi ân sủng :
 
2- Guru Yoga

Khi thực hành con đường sâu sắc Guru Yoga ,
Có nghĩa :
Bạn phóng xuất những ân sủng ;
Vượt ngoài mọi quyết định bằng sức mạnh của thành tựu .
Mọi chướng ngại sẽ tránh xa ;
Và hai dạng thức thành tựu được gặt hái .

Do đó ,
Những sơ khởi chính và chuyên biệt ;
Phải được thực hành bằng hai sơ khởi tối thượng .

Những đức tính vô tận được gắt hái qua bốn sơ khởi ,
Tâm thức sẽ đi vào con đường đúng đắn .
Bạn gặp lại con đường giải thoát tối thượng ,
Và sẽ thành tựu nhanh chóng trạng thái tự nhiên .
Miệt mài vào những thực hành chính trở thành dễ dàng ;
Và không còn gì chướng ngại .
Bạn sẽ dễ dàng có được những thành tựu và cứ thế ;

                              Như vậy tiên quyết phải thực tập những sơ khởi này . 

Xem mục lục