Bài Viết (701)


Thế nào là Tâm ấn của chư Phật?

1,166

Chữ tâm ấn là dấu hiệu của tâm (theo tự điển Phật học của Đạo Uyên). Như vậy, tâm ấn của chư Phật là tâm giải thoát mà chư Phật ba đời thị hiện chỉ để hiển bày tâm ấn này cho chúng sanh có niềm tin và tu tập để nhận biết tâm ấn này.
Với chúng ta thế giới ta đang sống được nhìn qua sự che chướng của ngã chấp và pháp chấp. Còn với chư Phật thì thế giới này được thấy như nó là. Vì vậy, tâm ấn của Phật khẳng định một điều là chúng ta cũng đang sống và tiếp cận tâm ấn của Phật chưa bao giờ rời, và chỉ khi nào hai cái chấp nói trên (ngã và pháp chấp) tiêu mòn sụp đỗ qua quá trình tu tập lâu hay mau tùy theo dính mắc của hành giả; rồi chúng ta nhận được tâm ấn của chư Phật đã sẵn. Đây là sự tự chứng chứ không dùng lời nói, ngôn từ diễn tả được.

Thiện Tri Thức . vn

1,166

Các bậc đại tu hành có thể tiêu trừ nghiệp chướng cho chúng sanh được không?

Đúng là có người nói như vậy, các bậc tu hành đạo cao đức trọng có thể chịu quả báo thay cho chúng sinh. Thí dụ có người nói, Lão Hòa Thượng

655
Tồn tại và Thời gian (3) - Pháp Hiền cư sỹ

(Tiếp theo Tập San  PL số 60)Quy luật ngôn âm là gì?Âm vị học, cách vận hành âm tố là cách vận hành đặc trưng của Pháp âm, là cách vận hành

717
Phương pháp luận trong tư tưởng Phật giáo - Tác giả: GS.TS. Nandasena Ratnapala - ĐĐ. Thích Huệ Pháp dịch

Phương pháp luận của đức Phật là phương pháp thực nghiệm. Nhờ nghiên cứu về tư tưởng Phật giáo, chúng ta có thể tìm thấy nhiều kiến thức hữu ích giúp mở

17,886
ẤN QUANG ĐẠI SƯ - TỔ THỨ 13 - TÔNG TỊNH ĐỘ

Chân tông tịch diệt duy tâm sẵn đủ, nhưng diệu đạo viên thông không có người sẽ chẳng thể hoằng truyền được. Hưng khởi phạm sát, mở mang Phổ Môn, bủa mây

719
CỬA THIỀN TÂY TẠNG - Nguyên Giác biên dịch

Dưới đây là hai bản dịch về Thiền tập dựa theo truyền thống Tây Tạng.Hai bản văn này đang được phổ biến rộng rãi trong giới Phật Tử Tây Phương để đáp

971
Top Bài Viết
Quan Hệ Thầy Trò
Niệm Tự Bạch

QUAN HỆ THẦY TRÒ Theo Tinh thần Kinh Kế thừa Chánh pháp Thầy, vầng mây bậc, thong dong, núi cao biển rộng Con, cánh nhạn chiều, chân trời sải cánh, dõi theo Thầy,

33,267
Giữ giới là lựa chọn tự do
Phật học Ứng Dụng

Giữ giới là lựa chọn tự do  Giới luật của Phật giáo có nghĩa là: “Anh đừng tự làm thương tổn mình, anh đừng tự làm hại mình”. 1. Tự do của lệ thuộc

32,701
Đạo Phật là gì?
Niệm Tự Bạch

Đạo Phật là gì Lama Zopa and Lama Yeshe Khi bạn tìm hiểu về đạo Phật tức là bạn đang tìm hiểu về con người thật của mình, về bản chất của tâm trí

32,611
Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa
Tìm Hiểu & Học và Hành

Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa(VHPG) Mọi kinh nghiệm của chúng ta, kể cả giấc mộng, khởi lên từ vô minh. Đây là một tuyên bố làm hoảng hốt

32,377
Chùa Việt
Sách Đọc