Bài Viết (701)


Thế nào là Tâm ấn của chư Phật?

1,116

Chữ tâm ấn là dấu hiệu của tâm (theo tự điển Phật học của Đạo Uyên). Như vậy, tâm ấn của chư Phật là tâm giải thoát mà chư Phật ba đời thị hiện chỉ để hiển bày tâm ấn này cho chúng sanh có niềm tin và tu tập để nhận biết tâm ấn này.
Với chúng ta thế giới ta đang sống được nhìn qua sự che chướng của ngã chấp và pháp chấp. Còn với chư Phật thì thế giới này được thấy như nó là. Vì vậy, tâm ấn của Phật khẳng định một điều là chúng ta cũng đang sống và tiếp cận tâm ấn của Phật chưa bao giờ rời, và chỉ khi nào hai cái chấp nói trên (ngã và pháp chấp) tiêu mòn sụp đỗ qua quá trình tu tập lâu hay mau tùy theo dính mắc của hành giả; rồi chúng ta nhận được tâm ấn của chư Phật đã sẵn. Đây là sự tự chứng chứ không dùng lời nói, ngôn từ diễn tả được.

Thiện Tri Thức . vn

1,116

THIỀN ĐỊNH VỀ TÁNH KHÔNG - Thiền sư Nhật Bản Bạt Đội (1327 - 1387)

Một nhà sư bước ra và nói: “Con đã có thể thiền định về tánh Không”.Bạt Đội nói: “Hãy nói cho tôi ông thiền định về tánh Không như thế nào”.Nhà sư

845
Trì chú có công hiệu hay không ?

Trì chú có tác dụng không ? Trì chú là dùng những âm thanh đặc biệt, những ngôn từ đặc biệt, đại biểu cho sức mạnh gia hộ của chư Phật, Bồ

1,055
QUYỀN HẠNH PHÚC. Trí Huệ và Đại Bi, Tenzin Gyatso - (Việt dịch: Thiện Tri Thức 1998 - Trí Huệ và Đại Bi, Tenzin Gyatso - Việt dịch: Thiện Tri Thức 1998)

Thế hệ hiện đại biết đến một sự phát triển lớn lao, đặc biệt trên phương diện vật chất, nhưng đồng thời, xã hội chúng ta đang lâm vào khủng hoảng và

12,899
DẪN VÀO NHỮNG THỰC TẬP - Akong Tulku Rinpoche (1939 - 2013)

Trong phần một của cuốn sách này, người ta đã quen biết với con cọp bên trong và người ta đã hiểu sự cần thiết phải điều phục nó. Phần hai này

587
THIỀN SƯ NHẬT BẢN BẠT ĐỘI (1327-1387)

Một người hỏi: “Không có một vị thầy nào từ thời xưa cho đến bây giờ mà không nói rằng không có Phật ở ngoài tâm. Dù từ điều này, rõ ràng

1,146
Top Bài Viết
Quan Hệ Thầy Trò
Niệm Tự Bạch

QUAN HỆ THẦY TRÒ Theo Tinh thần Kinh Kế thừa Chánh pháp Thầy, vầng mây bậc, thong dong, núi cao biển rộng Con, cánh nhạn chiều, chân trời sải cánh, dõi theo Thầy,

33,205
Giữ giới là lựa chọn tự do
Phật học Ứng Dụng

Giữ giới là lựa chọn tự do  Giới luật của Phật giáo có nghĩa là: “Anh đừng tự làm thương tổn mình, anh đừng tự làm hại mình”. 1. Tự do của lệ thuộc

32,652
Đạo Phật là gì?
Niệm Tự Bạch

Đạo Phật là gì Lama Zopa and Lama Yeshe Khi bạn tìm hiểu về đạo Phật tức là bạn đang tìm hiểu về con người thật của mình, về bản chất của tâm trí

32,541
Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa
Tìm Hiểu & Học và Hành

Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa(VHPG) Mọi kinh nghiệm của chúng ta, kể cả giấc mộng, khởi lên từ vô minh. Đây là một tuyên bố làm hoảng hốt

32,307
Chùa Việt
Sách Đọc