Nguyễn Thế Đăng (90)

Toàn cảnh chùa
Bốn Cấp Bậc của Yoga (Bốn Thứ Bậc Thiền Định Để Thấy Và Sống Trong Tự Tánh) - Karma Chagmé với bình giảng của Gyatrul Rinpoche - Việt dich: Thiện Tri Thức

Phù hợp với những kinh, những tantra và những lời dạy của những thành tựu giả, tôi sẽ giải thích tiến bộ như thế nào dọc theo những địa và những con

916

2014-12-25-08-51-53MatTienChua.jpg
Nhận Diện Đại Ấn - Karma Chagmé - Việt dich- Thiện Tri Thức

Kính lễ đức Quán Thế Âm ! Đây là những giáo huấn thực hành sâu xa của Quán Thế Âm. Những giáo lý của những kinh, tantra và của những siddha (thành

964

Chùa La Hán
Lòng vị tha và sáu ba la mật. Trí Huệ và Đại Bi, Tenzin Gyatso - Việt dịch: Thiện Tri Thức 1998

Một chủ đề nổi trội của tư tưởng Phật giáo là lòng vị tha đặt nền trên bi mẫn và tình thương. Nhưng ai mà không cảm thấy nó ? Tín đồ,

21,707

Tượng Bồ tát Quan Âm
Vượt qua mọi Tôn giáo. Trí Huệ và Đại Bi, Tenzin Gyatso - Việt dịch: Thiện Tri Thức 1998

Mọi cộng đồng tôn giáo đều chấp nhận sự hiện hữu của một sức mạnh vượt khỏi sự hiểu biết thông thường. Khi chúng ta cùng cầu nguyện chung, tôi cảm thấy

15,922

Tượng Minh Vương
QUYỀN HẠNH PHÚC. Trí Huệ và Đại Bi, Tenzin Gyatso - (Việt dịch: Thiện Tri Thức 1998 - Trí Huệ và Đại Bi, Tenzin Gyatso - Việt dịch: Thiện Tri Thức 1998)

Thế hệ hiện đại biết đến một sự phát triển lớn lao, đặc biệt trên phương diện vật chất, nhưng đồng thời, xã hội chúng ta đang lâm vào khủng hoảng và

12,821

Điện Phật
PHÓNG MÌNH VÀO CÁI VÔ CÙNG VI TẾ - Trí Huệ và Đại Bi, Tenzin Gyatso - Việt dịch: Thiện Tri Thức 1998

Thiền định, đó là làm quen với một chỗ nương dựa của sự tham thiền. Người cầu đạo muốn tiến hành công việc này có thể nhờ đến một trong rất nhiều

15,520

Tượng đức Phật Thích Ca (1)
Bốn Phương Pháp Hòa Nhập của những Bồ Tát. - Dōgen Kigen. Việt dịch : Thiện Tri Thức

Bốn Phương Pháp Hòa Nhập của những Bồ Tát. - Dōgen Kigen.(Bodaisatta shishōhō) Những Bồ tát là con người cam kết hoạt động cho hạnh phúc, giải thoát và giác ngộ của tất

14,599

Chùa Phước Lâm năm 1990
VÔ NIỆM CỦA TÀO SƠN - John Daido Loori - Ban dịch thuật Thiện Tri Thức

John Daido Loori Ban dịch thuật Thiện Tri Thức300 CÔNG ÁN TRONG CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG CỦA ĐẠO NGUYÊN, tắc 129Đề tài chánh      Khi Tào Sơn đang ngồi thiền định(1), một nhà

21,320

Tháp Tổ
Không Đắc Không Thuyết - Đương Đạo, Thiện Tri Thức

Do bị ràng buộc trong tướng và tưởng, tất cả chúng sanh trời người đều nghĩ đức Phật đã đắc Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, và ngài đã thuyết pháp để

1,662

Chùa Linh Sơn
Tính cách tích cực của tánh Không - Nguyễn Thế Đăng

Nếu một người chưa có dịp nghe, đọc (Văn), chưa tư duy (Tư) chưa thực hành (Tu) về tánh Không thì rất dễ xem tánh Không là một cái gì rất tiêu

789

Đài Quan Âm
THUẬN TÁNH KHỞI TU - Nguyễn Thế Đăng

THUẬN TÁNH KHỞI TU1. Thế nào là Thuận tánh khởi tu? Thuận tánh khởi tu là một thành ngữ được dùng nhiều trong Thiền tông, và nói chung, trong kinh luận Đại thừa Thuận

15,818

Điện Phật
TÁNH THẤY - Nguyễn Thế Đăng

1.Tánh thấy là gì? Ba thời kỳ thuyết pháp của Đức Phật để thiết lập nên Phật giáo là:- Thời kỳ thứ nhất nói về ba pháp ấn vô thường, khổ, vô

703

Chùa Đậu
Vô Niệm Của Lục Tổ Huệ Năng - Nguyễn Thế Đăng

1. Tâm vô niệmLuận Đại thừa Khởi tín của ngài Mã Minh nói:“Thể của tâm lìa tất cả niệm, nghĩa là vốn vô niệm. Nó như hư không, không chỗ nào mà

653

Bàn thờ Bồ tát Quan Âm
Phật tánh và Thiền tông Việt Nam - Nguyễn Thế Đăng

Truyền thống của Thiền tông là:Chẳng lập văn tựNgoài giáo riêng truyềnChỉ thẳng tâm ngườiThấy tánh thành Phật.Thấy tánh ở đây là thấy Phật tánh. Phật tánh mà mỗi chúng ta sanh

1,540

Toàn cảnh chùa
ĐI VÀO BẢN TÁNH CỦA TÂM THỨC - Nguyễn Thế Đăng

***Giải thoát khỏi tâm thức nhiễm ô, hay tịnh hóa tâm thức nhiễm ô nghĩa là giải thoát khỏi tư tưởng. Bởi vì toàn bộ tâm thức do tư tưởng hợp thành

19,545

Tượng đức Phật nhập Niết bàn
Hòa bình trong năm giới - Nguyễn Thế Đăng

Lịch sử loài người luôn luôn có chiến tranh, đến độ học lịch sử là học về những cuộc chiến tranh. Hòa bình là điều khó khăn đối với con người. Đến

18,740

Một góc tịnh xá
Giữ giới là lựa chọn tự do - Nguyễn Thế Đăng

Giữ giới là lựa chọn tự do  Giới luật của Phật giáo có nghĩa là: “Anh đừng tự làm thương tổn mình, anh đừng tự làm hại mình”. 1. Tự do của lệ thuộc

16,568

Bàn thờ Bồ tát Quan Âm
THANH NIÊN TRƯỚC Ý NGHĨA VÀ MỤC ĐÍCH CUỘC ĐỜI - Nguyễn Thế Đăng

Tuổi thơ ấu, từ sinh ra đến 6 tuổi: Học cách sử dụng thân thể, đồ vật, sống với thế giới và con người chung quanh. Hình thành ý thức về cái

13,622

Chùa Bửu Đà
TAM GIỚI DUY TÂM, VẠN PHÁP DUY THỨC - | Nguyễn Thế Đăng

Ba cõi duy tâm“Ba cõi duy chỉ là tâm, muôn pháp duy chỉ là thức” là một chân lý, một sự thật được nói nhiều trong tông Duy thức, và rộng ra,

15,619

Một góc chùa
TRỜI MƯA NHƯ BÀI CA - Nguyễn Thế Đăng

Ai trong chúng ta cũng đã nhiều lần ngồi nghe mưa và nhìn mưa. Hoặc trong căn phòng một mình, hoặc trong một quán nước bên đường chờ mưa tạnh, ở trong

397

2014-12-21-09-14-05MatBenChua.jpg
Con đường Bồ Tát và xã hội hiện đại - Nguyễn Thế Đăng

I. Ý nghĩa Bồ tát Bồ tát, từ người mới bắt đầu (sơ phát tâm) cho đến những vị đã nhiều đời sống theo hạnh Bồ tát (Đại Bồ tát) đều có

11,756

Mặt trước chùa
GIÁO DỤC PHẬT GIÁO - CON ĐƯỜNG CHUYỂN HOÁ TOÀN DIỆN - Nguyễn Thế Đăng

Đây là điều đi gần với sự học ở Đông phương (ĐP), cụ thể là Phật giáo và Khổng giáo. Trong Luận ngữ, chương đầu tiên Học nhi, Khổng Tử đã nói

13,112

Tim_Hieu_He_Tu_Tuong_Bat_Nha.jpg
Mùa xuân của tâm linh - Nguyễn Thế Đăng

Mùa xuân làm mới lại trời đất, thiên nhiên và cả con người: tất cả như được nạp vào sinh khí mới. Từ rất xưa, con người đã biết tự làm mới

15,432

Mặt trước chùa
CON NGƯỜI TOÀN DIỆN,HẠNH PHÚC TOÀN DIỆN - Nguyễn Thế Đăng

CON NGƯỜI TOÀN DIỆN,HẠNH PHÚC TOÀN DIỆN - Nguyễn Thế Đăng 1/Con người có được hạnh phúc khi những nhu cầu cá nhân được thỏa mãn. Nhưng con người là một hợp thể

14,388

Tịnh độ ni giới
VÀI SUY NGHĨ VỀ MỘT NỀN VĂN HÓA PHẬT TÍNH - Nguyễn Thế Đăng

Trong quan niệm của truyền thống Đại thừa, Phật tính là cái đầu tiên và cũng là cái cuối cùng của con đường đạo Phật. Một tuyên bố của đức Phật rất

1,148

Bàn thờ Bà Pháp Vân
XUÂN MÃI XUÂN - Nguyễn Thế Đăng

Các pháp từ xưa nay Tướng thường tự tịch diệt Xuân đến trăm hoa khai   Hoàng oanh cành liễu hót.`           Đây là một bài thơ xuân.Hai câu đầu từ bài kệ

16,761

Bàn thờ Minh Vương (1)
Thanh niên trước ý nghĩa và mục đích cuộc đời - Nguyễn Thế Đăng

Thật ra, ý nghĩa  và mục đích  cuộc đời là một tiến trình tìm kiếm, khám phá và thực hiện cho tới khi chết, tiến trình không dừng lại như bánh xe

769

TinhDoTamKinh.jpg
NIỀM VUI PHỤNG SỰ - Nguyễn Thế Đăng

Nhưng nếu nghĩ đến người khác: những người trong nhà có một ngày chủ nhật đi nghỉ mát vui vẻ, các người bạn có một ngày thoải mái, còn ta phải làm

18,641