Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (17)


Xem mục lục
Chương 15

Trao Truyền Quyền Năng 
Padmashambhava 
&
Tám Hóa Thân Của Ngài
 
Sự trao truyền quyền năng tôi sắp ban cho bạn hôm nay . Tương ưng với Sadhana của tâm thức Đoàn kết mọi tinh túy bí mật nhất . Nó thuộc vào chu kỳ quan kiến thuần khiết của đại Dalai Lama thứ V tựa là Sangwa Gyachen - Đóng Dấu Ấn Bí Mật . Trong truyền thống Nyingma , có ba hình thức trao truyền :
 
1- Truyền khẩu dài lâu
Kama hay những giáo huấn kinh điển .

2- Trao truyền thu gọn những Terma .
Những kho tàng khai quật .

3- Trao truyền sâu sắc bằng những quan kiến thuần khiết .
Dak Nang .
 
Hình như người ta phân biệt nhiều dạng thức quan kiến thuần khiết . Trong đó có vài dạng thức được trình bày như những trải nghiệm thiền định . Vài dạng thức xuất hiện ở trình độ tâm thức và những dạng thức khác còn được biểu lộ ở ý thức thuộc giác quan . Chu kỳ đặc biệt này đến từ những quan kiến thuần khiết do đại Dalai LamaV gặp gở những thần linh thật sáng tỏ như sự gặp gở bình thường giữa loài người . Giờ đây tôi sẽ sử dụng văn bản được Jamyang Khyentsé Wangpo biên soạn .
Tôi đón đã nhận sự trao truyền này vào độ tuổi mười hai hay mười ba ; và chính Tadrak Rinpoché trao truyền chu kỳ trọn vẹn của Sangwa Gyachen . Bản văn trao truyền quyền năng giải thích :
Đại đạo sư ở Oddiyana – Padmashambhava trong nhân cách Minh triết nguyên thủy và bất hoại của Thân , Lời, và Tâm tất cả chư Phật quá khứ , hiện tại và tương lai . Hơn nữa , ngài tuyên bố bằng lời Kim cương bất hoại rằng : Sự biểu lộ liên tục của Vị vua Trisong Détsen - Hóa thân của Manjushri và hoạt động tỉnh thức vô tận thuộc quả tối thượng . Không gì khác hơn là Hộ pháp của Tây tạng - Đại chiến thắng và toàn giác - Lãnh chứa của ngữ và nhìn thấu suốt tất cả sự việc - Dorjé Thokmé Tsal . Trong giữa hai mươi lăm nhánh thể hiện : Dấu Ấn Đại Bí Mật xuất hiện trước ngài như quan kiến thuần khiết . Người ta đã tìm thấy sự thực hành sâu sắc mang dấu ấn Kim cương - Sadhana của tâm thức đạo sư - Sự kết hợp của mọi tinh túy bí mật nhất .
Sau cái chết của Dalai Lama V , chu kỳ của Sangwa Gyachen trở thành một trong những giáo huấn chính dành cho những Dalai Lama kế tục . Hình như đức Dalai Lama XIII đã thực hành đều đặn Sangwa Gyachen . Trong suốt giai đoạn này , Lérab Lingpa - Người thể hiện những giáo huấn Terma trong thời kỳ này đã đến Lhasa . Nên ông đã trao truyền cho đức Dalai Lama chu kỳ Vajrakilaya - Yang Nying Poudri .
Ở Lhassa , có một loạt những bản văn tương ưng với toàn thể chu kỳ của Sangwa Gyachen viết bằng tay và được biên soạn vào thời đại Dalai Lama V . Những văn bản này tinh vi và tuyệt đẹp đang nằm trong phòng tôi . Nhưng vào giai đoạn sở hữu những văn bản này tôi lại không để ý đến những giáo huấn . Đến khi bắt đầu chú ý , tôi đã không còn những bản văn sẵn trong tay nữa ! . Khi đến Ấn độ , tôi đọc tiểu sử về những Dalai Lama của những đời trước . Tôi đã tư duy về nhưng bản văn . Chính vì lý do này và vì một vài lý do khác làm tôi đặc biệt chú ý đến cuộc sống của Dalai V và với con đường hệ quả trong chu kỳ của Sangwa Gyachen . Từ từ , do những quả nghiệp lực và những đoạn kinh cầu nguyện cho những hoài bảo . Vì thế , từ từ tôi có thể có được những bản văn bản này .
Mỗi lần vào ngày thứ mười tuần trăng lên . Đức Dalai Lama VIII thực hiện trong căn hộ tư lễ cúng dường Tsok của Avalokiteshvara tựa : Thần Linh Đại Bi - Lãnh chúa thế giới thuộc chu kỳ của Sangwa Gyachen . Và nhân ngày thứ hai mươi lăm vào tháng rằm . Cùng chu kỳ , ông thực hành lễ cúng dường Tsok Hayagriva lan khắp ba thế giới . Khi đến Ấn độ , tôi muốn tái lập truyền thống trên để thực hiện những thực hành của Sangwa Gyachen vàongày thứ mười trăng lên và xuống .
Vì lý do này , tôi từ từ đã tìm được những bản văn cổ  .Vì thế , hôm nay tôi đã hoàn tất kỳ nhập thất tụng đọc về thực hành Kagyé của Sangwa Gyachen . Tôi cũng có cơ hội hỏi Dudjom Rinpoché vài chi tiết về cách vận hành tụng đọc . Khi thực hiện thực hành này , có vài dấu hiệu dễ chịu . Đáng kể nhất là những giấc mơ  .
Thật ra , ngay lần đầu tiên khi nhận chu kỳ Sangwa Gyachen . Tuy vẫn còn rất trẻ và không buồn chú ý về việc mình đã nhận được vài dấu hiệu xuất hiện . Vì vậy , tôi nghĩ mình đã có mối quan hệ mật thiết với những giáo huấn này . Sự kết hợp tất cả những tinh túy bí mật nhất là một Sadhana ngắn . Ở đây là loại thuộc về Guru Yoga dành cho Guru Rinpoché . Dù rất ngắn , nhưng nó đã thể hiện vô số ân sủng . Tôi đã thực hành thường xuyên và đã tụng đọc rất nhiều lần .
 
Phương tiện Thiện xảo và minh triết
 
Sáng nay , chúng ta đã cùng nhau phát chung thệ nguyện Bồ tát đạo . Ngay giây phút tôi đón nhận thệ nguyện này . Bạn đã hứa phải đạt đến trình độ Tỉnh Thức Chân Chính Và Trọn Vẹn . Để đạt đến trình độ này , chúng ta phải cần đến một phương pháp bất biến . Minh triết toàn giác là một hiện tượng có điều kiện . Có nghĩa : Tất cả được biểu lộ theo những nguyên nhân và điều kiện .
Vì đây là sự lợi lạc khó tả và có thể chuyển hóa hoàn toàn tất cả những hoạt động và những tư tưởng thông thường . Và xuất hiện trên căn bản của dòng ý thức hiện tại của chúng ta . Điều này đã trở thành một hiện tượng tổng hợp hay có điều kiện nổi bật như kết quả của nguyên nhân và điều kiện . Do đó chúng ta cần gom góp những nguyên nhân và điều kiện thích nghi đầy đủ và đúng trật tự . Nagarjuna nói đến những nguyên nhân này trong kinh cầu hồi hướng nổi tiểng :
 
Nhờ vào công đức này , 
Mong tất cả chúng sinh bổ túc ;
Những sự tích lũy công đức và minh triết .
Như thế chắc chắn sẽ đạt đến Dharmakaya và Rupakaya ,
Thể hiện sự minh triết đầy đủ những công đức .

Như ông đã tuyên bố , những nguyên nhân bao gồm hai dạng thức :

1- Tích lũy những công đức .
 2- Tích lủy sự minh triết .
 
Nhờ vào đó, chúng ta đạt đến quả của Dhamarkaya ( Pháp thân ) lợi lạc cho chính mình và Rupakaya ( Sắc thân ) lợi lạc cho tha nhân . Sự tích lũy những công đức tương ưng với những phương tiện thiện xảo là nguyên nhân chính để hợp thành Sắc thân minh triết Rupakaya . Sự tích lũy minh triết đưa đến sự thể hiện tánh không ; giúp chúng ta sẵn sàng chiến thắng và ngự trị Pháp thân minh triết Dhamakaya .
Sau khi đã gom góp dược những sự tích lũy sẽ hình thành Rupakaya tối ưu làm lợi lạc cho  tha nhân . Từ đó dẫn đến Dahrmakaya tối ưu lợi lạc cho mình . Vì thế , cần phải tích lũy cả hai cùng lúc . Nói cách khác : Chúng ta lèo lái hai khía cạnh về những phương tiện thiện xảo và minh triết . Kết hợp tất cả lại như sự tiếp cận chung của Đại thừa .
Lấy sự kết hợp những phương tiện và minh triết làm then chốt . Đồng thời cùng vun trồng như một thực thể duy nhất . Ngay lúc ấy chúng đã đầy đủ trong ý thức của chúng ta . Sự kết hợp những phương tiện thiện xảo và minh triết trở thành mãnh liệt sau khi được đào sâu hơn . Trong hệ thống Sutra và trong những thừa chuyển hóa toàn thiện . Từ đó chúng ta thực hành như hai khía cạnh những phương tiện thiện xảo và minh triết hỗ trợ và bổ túc lẫn nhau mà vẫn giữ khoảng cách .
Trong thực hành Kim cương thừa và theo bốn trình độ của những Tantra , Kriya , Charya , Yoga và Anuttrayoga Tantra . Xuất hiện phương pháp kết hợp không thể cách ly hai yếu tốlà : Những phương tiện thiện xảo và minh triết trở thành một thực thể duy nhất . Hình tướng vi tế và rốt ráo nhất của sự hợp nhất không chia chẻ đều được tìm thấy trong những Yogatantra cao cấp . Trong Dzogchen , nếu có thể cập nhật thực hành Tigpa thể hiện hồn nhiên . Không gì khác hơn là : Samantabhadra - Minh triết nguyên thủy sẵn có . Đây là hình tướng sâu sắc nhất không chia chẻ những phương pháp và minh triết . Do đó , để đi vào quả của sự hiện diện hồn nhiên bao trùm tất cả - Tính bất phân ly của những Kaya và Tâm thức minh triết .
Khi đang trên con đường , chúng ta nên tập họp tất cả lại tất cả những nguyên nhân thích hợp không bỏ sót bất cứ nguyên nhân nào . Đó là lý do : Con đường phải liên kết tính thuần khiết nguyên thủy dính liền Pháp thân của tia sáng bên trong ; và sự thực hành toàn thiện hồn nhiên dính liền với Sambhogakaya của sự toả sáng bên ngoài . Nói cách khác :Chúng ta cần thực hành Trekchö và Thögal như những nguyên nhân thực hiện nhữngKaya và Tâm thức minh triết . Nhưng muốn thực hành Thögal được thật sự hữu hiệu  . Chúng ta phải thực hành Trekchö .

          Để mở đầu , thực hành Guru Yoga là điều rất cần thiết . Có nghĩa : Thực hành tập trung vào Guru và xem đây là sức mạnh chủ yếu của con đường . Thật ra , tất cả những dòng Pháp khác biệt ở Tây tạng và tất cả những trường phái Phật học Tây tạng đều nhấn mạnh việc xem Guru Yoga cần thiết là thực hành chủ yếu . Trong thực hành Trekchö . Lòng thành kính là yếu tố cực kỳ quan trọng để làm dấy lên trải nghiệm trực tiếp của sự hiện diện thuần khiết tỉnh thức xâm nhập khắp nơi của Rigpa . Trao truyền quyền năng - Sự kết hợp tất cả những tinh túy bí mật nhất bạn đang đón nhận là : Thực hành Guru Yoga dính liền với linh ảnh Guru Rinpoché . 

Xem mục lục