Bài Viết (701)


KINH PHÁP CÚ - BẬC KHÔNG ĐỂ DẤU VẾT

450

Những ai không tích trữ
Ăn uống trong chánh niệm
Tự tại trong hành xứ
Không, Vô tướng, Giải thoát
Như chim giữa không trung
Đường bay không thể thấy. (92)

Vị chiến thắng không bại
Vị bước đi trên đời
Không dấu vết chiến thắng
Phật giới rộng mênh mông
Ai có thể theo dõi
Bậc không để dấu vết? (179)

Không còn bị dẫn dắt
Bởi ái dục, phiền não
Phật giới rộng mênh mông
Ai có thể theo dõi
Bậc không để dấu vết? (180)

450

Trí huệ tánh không và lòng sùng tín

Nói đến lòng sùng tín, sùng mộ và tin tưởng, có lẽ không phẩm nào của Kinh Đại Bát-nhã nói cụ thể và xúc động hơn phẩm Bồ-tát Thường Đề, kể về sự nhiệt thành

1,023
Tam Giới Duy Tâm, Vạn Pháp Duy Thức - Nguyễn Thế Đăng

TAM GIỚI DUY TÂM, VẠN PHÁP DUY THỨC - | Nguyễn Thế Đăng Ba cõi duy tâm“Ba cõi duy chỉ là tâm, muôn pháp duy chỉ là thức” là một chân lý,

16,040
The Secret Formula of Human HAPPINESS | Gelong Thubten

In this talk, Gelong Thubten will show you just how simple it can be to be happy. For more transformational education with the world’s very best teachers, sign up for Mindvalley Mentoring

531
ÁI NGỮ - LỜI NÓI - Tỳ Khưu Thích Chân Tuệ

LỜI NÓI - ÁI NGỮ Tỳ Khưu Thích Chân TuệLời nói chẳng mất tiền muaLựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.Tâm buồn chẳng nói lời nào,Tâm vui lời nói ngọt ngào

11,414
Revised excerpt from authors Berzin, Alexander and Chodron, Thubten

Đạo Phật hấp dẫn trong thế giới hiện nay The Appeal of Buddhism in the Modern World Singapore August 10, 1988  Tuệ Uyển dịch từ Anh sang Việt  (chuyển ngữ theo bản Revised excerpt

20,323
Top Bài Viết
Quan Hệ Thầy Trò
Niệm Tự Bạch

QUAN HỆ THẦY TRÒ Theo Tinh thần Kinh Kế thừa Chánh pháp Thầy, vầng mây bậc, thong dong, núi cao biển rộng Con, cánh nhạn chiều, chân trời sải cánh, dõi theo Thầy,

33,169
Giữ giới là lựa chọn tự do
Phật học Ứng Dụng

Giữ giới là lựa chọn tự do  Giới luật của Phật giáo có nghĩa là: “Anh đừng tự làm thương tổn mình, anh đừng tự làm hại mình”. 1. Tự do của lệ thuộc

32,611
Đạo Phật là gì?
Niệm Tự Bạch

Đạo Phật là gì Lama Zopa and Lama Yeshe Khi bạn tìm hiểu về đạo Phật tức là bạn đang tìm hiểu về con người thật của mình, về bản chất của tâm trí

32,506
Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa
Tìm Hiểu & Học và Hành

Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa(VHPG) Mọi kinh nghiệm của chúng ta, kể cả giấc mộng, khởi lên từ vô minh. Đây là một tuyên bố làm hoảng hốt

32,270
Chùa Việt
Sách Đọc