Bài Viết (701)


THÁNH TƯỢNG 33 VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG

20,004

 

 PHẬT TỔ

Photobucket

 

Thích Ca Mâu Ni Văn Phật

 

THÁNH TƯỢNG 33 VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG

 

 

1. Tổ Ma-Ha-Ca-Diếp (Mahakasyapa tôn giả)

 

Photobucket

2. Tổ A-Nan (Ananda tôn giả)

 

Photobucket

3. Tổ Thương-Na-Hòa-Tu (Sanakavasa tôn giả)

 

Photobucket

4. Tổ Ưu-Bá-Cúc-Đa (Upagupta tôn giả)

 

Photobucket

5. Tổ Đề-Đa-Ca (Dhrtaka tôn giả)

 

Photobucket

6. Tổ Di-Giá-Ca (Miccaka tôn giả)

 

Photobucket

7. Tổ Bà-Ta-Mật-Đa (Vasumitra tôn giả)

 

Photobucket

8. Tổ Phật Đà-Nan-Đề (Buddhanand_i tôn giả)

 

Photobucket

9. Tổ Phục Đà-Mật-Đa (Buddhamitra tôn giả)

 

 

Photobucket

10. Tổ Hiếp ( Parsvika tôn giả)

 

 

Photobucket

11. Tổ Phú-Na-Dạ-Xa (Punyayasas tôn giả)

 

Photobucket

12. Tổ Mã-Minh Bồ tát (Asvaghosha đại-sĩ)

 

Photobucket

13. Tổ Ca-Tỳ-Ma-La (Kapimala tôn giả)

 

 

Photobucket

14. Tổ Long-Thọ Bồ tát (Nagarjuna đại-sĩ)

 

 

Photobucket

15. Tổ Ca-Na-Đề-Bà Bồ tát (Kanadeva tôn giả)

 

 

Photobucket

16. Tổ La Hầu-La-Đa (Rahulata tôn giả)

 

Photobucket

17. Tổ Tăng-Già-Nan-Đề (Sanghanandi tôn giả)

 

Photobucket

18. Tổ Già-Da-Xá-Đa (Gayasata tôn giả)

 

Photobucket

19. Tổ Cưu-Ma-Đa (Kumarata tôn giả)

 

 

 

Photobucket

20. Tổ Xà-Da-Đa (Jayata tôn giả)

 

 

 

Photobucket

21. Tổ Bà-Tu-Bàn-Đầu (Vasubandhu tôn giả)

 

 

 

Photobucket

22. Tổ Ma-Noa-La (Manorhita tôn giả)

 

 

Photobucket

23. Tổ Hạt-Lặc-Na (Haklena tôn giả)

 

 

 

Photobucket

24. Tổ Sư-Tử (Aryasimha tôn giả)

Photobucket

25. Tổ Bà-Xá-Tư-Đa (Basiasita tôn gi)

 

Photobucket

26. Tổ Bất-Như-Mật-Đa (Punyamitra tôn giả)

Photobucket

27. Tổ Bát-Nhã-Đa-La (Prajnatara tôn giả)

Photobucket

28. Tổ Bồ-Đề-Đạt-Ma (Bodhidharma tôn giả)

Photobucket

29. Tổ Huệ-Khả đại-sư

 

Photobucket

30. Tổ Tăng-Xáng đại-sư

 

Photobucket

31. Tổ Đạo-Tín đại-sư

 

 

Photobucket

32. Tổ Hoằng-Nhẫn đại-sư

 

 

 

Photobucket

33. Tổ Huệ-Năng đại sư 

 

NGUỒN : PHÁP BẢO ĐÀN KINH (Phẩm Phó Chúc) & Internet

& Dịch âm Hán tự : Thị Kha

20,004

The Buddha as a Parent - Đức Phật dạy con như thế nào

Đức Phật dạy con như thế nàoLTS: Tiến sĩ Gil Fronsdal hiện đang giảng dạy Thiền tại Insight Meditation Center ở Redwood City, California, Hoa Kỳ. Ông có vợ và hai con.

11,064
THIỀN ĐỊNH - Đại Ấn Thiền Xóa Tan Bóng Tối Của Vô Minh. Việt Dịch: Đương Đạo. Nxb Thiện Tri Thức

NHỮNG TƯ THẾ CĂN BẢN  CỦA THÂN VÀ TÂMPhần chính của thực hành chia làm hai : thiền định (định, chỉ, samatha, zhi-na) và thiền quán (huệ, quán, vipasyana, lhag-thong). Thiền định

16,921
Tìm Hiểu Giáo Nghĩa Của Tịnh Độ Chân Tông Nhật Bản - Cư sĩ. Định Huệ (dịch)

Hệ thống giáo nghĩa Chân Tông được kiến lập qua tác phẩm chủ yếu của ngài Thân Loan (1173-1262) là Giáo Hành Tín Chứng (Đại Chánh Tạng tập 83). Các trứ tác

840
NHỮNG LỢI ÍCH DIỆT TRỪ THAM ÁI - Thích Trí Giải

NHỮNG LỢI ÍCH DIỆT TRỪ THAM ÁIThích Trí GiảiLời nói đầu: Nền giáo dục hòa bình của Đạo Phật là một con đường đạo đức nhân bản và thiết thực, là căn cứ

14,328
A-LA-HÁN, PHẬT VÀ BỒ TÁT (Arahants, Buddhas and Bodhisattvas) Nguyên tác: Bhikkhu Bodhi - Việt dịch: Trần Như Mai

A-LA-HÁN, PHẬT VÀ BỒ TÁT   (Arahants, Buddhas and Bodhisattvas)   Nguyên tác: Bhikkhu Bodhi   Việt dịch: Trần Như Mai Tỳ Kheo Bodhi đã thuyết giảng bài này tại Tu viện Bodhi vào tháng

18,592
Top Bài Viết
Quan Hệ Thầy Trò
Niệm Tự Bạch

QUAN HỆ THẦY TRÒ Theo Tinh thần Kinh Kế thừa Chánh pháp Thầy, vầng mây bậc, thong dong, núi cao biển rộng Con, cánh nhạn chiều, chân trời sải cánh, dõi theo Thầy,

33,267
Giữ giới là lựa chọn tự do
Phật học Ứng Dụng

Giữ giới là lựa chọn tự do  Giới luật của Phật giáo có nghĩa là: “Anh đừng tự làm thương tổn mình, anh đừng tự làm hại mình”. 1. Tự do của lệ thuộc

32,701
Đạo Phật là gì?
Niệm Tự Bạch

Đạo Phật là gì Lama Zopa and Lama Yeshe Khi bạn tìm hiểu về đạo Phật tức là bạn đang tìm hiểu về con người thật của mình, về bản chất của tâm trí

32,611
Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa
Tìm Hiểu & Học và Hành

Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa(VHPG) Mọi kinh nghiệm của chúng ta, kể cả giấc mộng, khởi lên từ vô minh. Đây là một tuyên bố làm hoảng hốt

32,377
Chùa Việt
Sách Đọc