Bài Viết (701)


Ý NGHĨA ĐỜI SỐNG

712

Ý nghĩa đời sống là sống._Krisnamurti

⛅ Hãy mong muốn rằng cuộc đời bạn có giá trị cho cái gì vĩ đại! Hãy mong mỏi cuộc đời bạn có một ý nghĩa vĩnh cửu. Hãy muốn điều này! Chớ đi qua đời sống mà không có một đam mê._John Piper

⛅ Ý nghĩa của một người không phải là cái nó đạt được, mà đúng hơn, cái nó mong muốn đạt được._Khalil Gibran

⛅ Nghệ thuật không dạy điều gì cả, ngoại trừ ý nghĩa đời sống._Hemry Miller

⛅ Cái duy nhất chúng ta có thể không bao giờ có đủ là thương yêu. Và một cái chúng ta không bao giờ cho đủ là thương yêu._Hemry Miller

⛅ Tôi đã học ý nghĩa của đời sống vô nghĩa của chính tôi._Frank McCourt

⛅ Nắm lấy ý nghĩa trọn vẹn của đời sống là bổn phận của người diễn viên, diễn dịch nó là vấn đề của y, và biểu lộ nó là sự cống hiến của y._Marlon Brands

⛅ Đời sống của tôi thì đầy ý nghĩa đối với tôi. Đời sống chung quanh tôi phải đầy ý nghĩa nơi bản thân nó. Nếu tôi muốn những người khác tôn trọng cuộc đời tôi, tôi phải tôn trọng cuộc đời khác mà tôi thấy._Albert Schweitzer

⛅ Ý nghĩa duy nhất của đời sống cốt ở giúp thiết lập cõi nước của Thượng Đế (Tịnh độ nhân gian)._Leo Tolstoy

⛅ Bạn không thể có ý nghĩa trong cuộc sống này nếu tất cả đều quy vào bạn. Bạn có ý nghĩa, bạn tìm thấy niềm vui trong đời sống qua việc phụng sự và hy sinh – điều đó đơn giản và tinh sạch._Paul Tudor Jones

712

MƯỜI TRÍCH DẪN ĐỂ NHỚ KHI BẠN CÓ MỘT TÂM TRẠNG XẤU. - Google Quotes

Đến một điểm nào bạn phải từ bỏ điều bạn nghĩ cần xảy ra và sống trong cái đang xảy ra.👉 Chớ phán xét. Bạn không biết những bão tố nào mà

816
TỪ BI HỶ XẢ - ĐẠI TRÍ ĐỘ LUẬN, BỒ TÁT LONG THỌ

Hỏi: Nếu thâm ái chúng sanh như vậy, sao lại còn thực hành tâm xả?🔻 Đáp: Hành giả thường quán sát như vậy: Thường không xả bỏ chúng sanh, mà chỉ xả

863
Duy thức: Triết học và Tôn giáo - Tác giả: Thích Long Vân dịch

Từ quan điểm của duy thức, tất cả hữu tình chúng sanh bị khổ do bởi sự tin tưởng sai lầm : tin tưởng sự tồn tại của thật ngã, tin tưởng

14,201
VĨNH MINH DIÊN THỌ (904 – 975)

VĨNH MINH DIÊN THỌ (904 – 975)Tổ thứ 6 Tịnh Độ TôngTổ thứ 3 Pháp Nhãn Tông“Vạn Thiện Đồng Quy” của Sư nói:🐉 Hỏi: Cảnh duy tâm Tịnh độ đầy khắp mười

1,070
ĐẠI QUANG MINH TẠNG - KINH VIÊN GIÁC

🍀 KINHNhư thế tôi nghe, một thời Phật nhập chánh định thần thông Đại Quang Minh Tạng, là chỗ trụ trì quang nghiêm của tất cả Như Lai, đó chính là giác

517
Top Bài Viết
Quan Hệ Thầy Trò
Niệm Tự Bạch

QUAN HỆ THẦY TRÒ Theo Tinh thần Kinh Kế thừa Chánh pháp Thầy, vầng mây bậc, thong dong, núi cao biển rộng Con, cánh nhạn chiều, chân trời sải cánh, dõi theo Thầy,

33,162
Giữ giới là lựa chọn tự do
Phật học Ứng Dụng

Giữ giới là lựa chọn tự do  Giới luật của Phật giáo có nghĩa là: “Anh đừng tự làm thương tổn mình, anh đừng tự làm hại mình”. 1. Tự do của lệ thuộc

32,594
Đạo Phật là gì?
Niệm Tự Bạch

Đạo Phật là gì Lama Zopa and Lama Yeshe Khi bạn tìm hiểu về đạo Phật tức là bạn đang tìm hiểu về con người thật của mình, về bản chất của tâm trí

32,500
Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa
Tìm Hiểu & Học và Hành

Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa(VHPG) Mọi kinh nghiệm của chúng ta, kể cả giấc mộng, khởi lên từ vô minh. Đây là một tuyên bố làm hoảng hốt

32,267
Chùa Việt
Sách Đọc