Bài Viết (701)


Ý NGHĨA ĐỜI SỐNG

786

Ý nghĩa đời sống là sống._Krisnamurti

⛅ Hãy mong muốn rằng cuộc đời bạn có giá trị cho cái gì vĩ đại! Hãy mong mỏi cuộc đời bạn có một ý nghĩa vĩnh cửu. Hãy muốn điều này! Chớ đi qua đời sống mà không có một đam mê._John Piper

⛅ Ý nghĩa của một người không phải là cái nó đạt được, mà đúng hơn, cái nó mong muốn đạt được._Khalil Gibran

⛅ Nghệ thuật không dạy điều gì cả, ngoại trừ ý nghĩa đời sống._Hemry Miller

⛅ Cái duy nhất chúng ta có thể không bao giờ có đủ là thương yêu. Và một cái chúng ta không bao giờ cho đủ là thương yêu._Hemry Miller

⛅ Tôi đã học ý nghĩa của đời sống vô nghĩa của chính tôi._Frank McCourt

⛅ Nắm lấy ý nghĩa trọn vẹn của đời sống là bổn phận của người diễn viên, diễn dịch nó là vấn đề của y, và biểu lộ nó là sự cống hiến của y._Marlon Brands

⛅ Đời sống của tôi thì đầy ý nghĩa đối với tôi. Đời sống chung quanh tôi phải đầy ý nghĩa nơi bản thân nó. Nếu tôi muốn những người khác tôn trọng cuộc đời tôi, tôi phải tôn trọng cuộc đời khác mà tôi thấy._Albert Schweitzer

⛅ Ý nghĩa duy nhất của đời sống cốt ở giúp thiết lập cõi nước của Thượng Đế (Tịnh độ nhân gian)._Leo Tolstoy

⛅ Bạn không thể có ý nghĩa trong cuộc sống này nếu tất cả đều quy vào bạn. Bạn có ý nghĩa, bạn tìm thấy niềm vui trong đời sống qua việc phụng sự và hy sinh – điều đó đơn giản và tinh sạch._Paul Tudor Jones

786

LÀM SAO BIẾT MỘT VỊ A LA HÁN - Thích Minh Châu

LÀM SAO BIẾT MỘT VỊ A LA HÁN? (Kinh Jatila, Phật tự thuyết - Udana, 6.2)Vua Pasenadi hỏi Đức Phật về bảy vị Ni-kiền-tử lõa thể bện tóc:- Bạch Thế Tôn, có

13,428
Tánh Không là gì - Buddhadasa Bhikkhu

Tánh Không là gì Trong buổi nói chuyện trước đây tôi cũng đã nhắc đến tánh không và cho biết đấy là một chủ đề thật chủ yếu, thế nhưng tôi chưa

17,579
Căn Nguyên của Đại Thừa - Thiền sư Thánh Nghiêm

Tông chỉ của Phật giáo Ðại thừa là đi sâu vào bản hoài của đức Phật, bỏ qua vấn đề chi mạt. Phân tích và chú thích sâu rộng về mọi vấn

1,206
TỰ TÁNH CHÂN PHẬT - LỤC TỔ HUỆ NĂNG

Nay ta để lại một bài kệ mà từ biệt cùng các ông, gọi là Kệ Tự Tánh Chân Phật. Người đời sau biết được ý nghĩa bài kệ ấy thì tự

649
TÁNH KHÔNG TRONG KINH PHÁP HOA

Các pháp từ bổn laiTướng thường tự vắng lặngPhật tử hành đạo rồiĐời sau đặng thành Phật.…Các Phật Lưỡng Túc TônBiết pháp thường không tánhGiống Phật theo duyên sanhCho nên nói nhứt

617
Top Bài Viết
Quan Hệ Thầy Trò
Niệm Tự Bạch

QUAN HỆ THẦY TRÒ Theo Tinh thần Kinh Kế thừa Chánh pháp Thầy, vầng mây bậc, thong dong, núi cao biển rộng Con, cánh nhạn chiều, chân trời sải cánh, dõi theo Thầy,

33,267
Giữ giới là lựa chọn tự do
Phật học Ứng Dụng

Giữ giới là lựa chọn tự do  Giới luật của Phật giáo có nghĩa là: “Anh đừng tự làm thương tổn mình, anh đừng tự làm hại mình”. 1. Tự do của lệ thuộc

32,701
Đạo Phật là gì?
Niệm Tự Bạch

Đạo Phật là gì Lama Zopa and Lama Yeshe Khi bạn tìm hiểu về đạo Phật tức là bạn đang tìm hiểu về con người thật của mình, về bản chất của tâm trí

32,611
Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa
Tìm Hiểu & Học và Hành

Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa(VHPG) Mọi kinh nghiệm của chúng ta, kể cả giấc mộng, khởi lên từ vô minh. Đây là một tuyên bố làm hoảng hốt

32,377
Chùa Việt
Sách Đọc