Bài Viết (701)


HH 17th Karmapa's Return to Tsurphu Monastery 1992

799

The Gyalwa Karmapas were the first of the incarnate lamas of Tibetan Buddhism to be recognized as reincarnations and are known to be among the greatest, spiritually realized masters of Tibet. The Karmapas vowed to come back for twenty-one incarnations in order to relieve the suffering of the world.

From the first Karmapa, Dusum Khyenpa, who lived during the 12th century, to the 17th Karmapa, born in 1985, each successive Karmapa has predicted his reincarnation by leaving behind a letter, where the parents' names, his place of birth and other pertinent information are accurately foretold.

The monastery of Tsurphu has been the home of all his predecessors and was totally destroyed in the Chinese Cultural Revolution. It has now been partially restored.

This is an excellent video documentary about the auspicious arrival of H.H the 17th Karmapa, at his main seat Tsurphu. Also included is the Hair-Cutting ceremony that took place in the Jokhang in Lhasa. The main feature is the Enthronement of this child incarnate which empowers him fully with the role of the new Karmapa who is destined to become one of the greatest living saints of our time.

Copyright 1993 Tsurphu Foundation Ward Holmes

Video/audio quality inherent from original source. Video quality may not be perfect.

799

CỬA THIỀN TÂY TẠNG - Nguyên Giác biên dịch

Dưới đây là hai bản dịch về Thiền tập dựa theo truyền thống Tây Tạng.Hai bản văn này đang được phổ biến rộng rãi trong giới Phật Tử Tây Phương để đáp

946
Milarepa Khai Thị Về Tâm và Cách Thực Hành - Garchen Rinpoche. Việt Dịch: Thanh Liên

Tâm đến từ tánh Không và tan hòa trở lại vào tánh Không, giống như nước đông lại thành băng và lại tan chảy ra. Tượng Đức Milarepa trong Tu viện Drirapuk,

12,276
QUYỀN HẠNH PHÚC. Trí Huệ và Đại Bi, Tenzin Gyatso - (Việt dịch: Thiện Tri Thức 1998 - Trí Huệ và Đại Bi, Tenzin Gyatso - Việt dịch: Thiện Tri Thức 1998)

Thế hệ hiện đại biết đến một sự phát triển lớn lao, đặc biệt trên phương diện vật chất, nhưng đồng thời, xã hội chúng ta đang lâm vào khủng hoảng và

12,918
Chân Như Huân Tập

Chân Như huân tập theo Luận Đại Thừa Khởi TínChân Như huân tập là một thành ngữ được nói đến nhiều trong Luận Đại Thừa Khởi Tín của Bồ-tát Mã Minh (giữa

898
ĐẠI ĐỊNH TRONG THIỀN - Ngài Thần Hội

Định và tuệ đồng thời, không nói cái nào trước cái nào sau hết, trong định có tuệ, trong tuệ có định. Vì vậy người tu cả hai tự tâm được chánh,

369
Top Bài Viết
Quan Hệ Thầy Trò
Niệm Tự Bạch

QUAN HỆ THẦY TRÒ Theo Tinh thần Kinh Kế thừa Chánh pháp Thầy, vầng mây bậc, thong dong, núi cao biển rộng Con, cánh nhạn chiều, chân trời sải cánh, dõi theo Thầy,

33,228
Giữ giới là lựa chọn tự do
Phật học Ứng Dụng

Giữ giới là lựa chọn tự do  Giới luật của Phật giáo có nghĩa là: “Anh đừng tự làm thương tổn mình, anh đừng tự làm hại mình”. 1. Tự do của lệ thuộc

32,669
Đạo Phật là gì?
Niệm Tự Bạch

Đạo Phật là gì Lama Zopa and Lama Yeshe Khi bạn tìm hiểu về đạo Phật tức là bạn đang tìm hiểu về con người thật của mình, về bản chất của tâm trí

32,564
Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa
Tìm Hiểu & Học và Hành

Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa(VHPG) Mọi kinh nghiệm của chúng ta, kể cả giấc mộng, khởi lên từ vô minh. Đây là một tuyên bố làm hoảng hốt

32,335
Chùa Việt
Sách Đọc