Tin Tức (680)


Vu Lan

19,314

Vu Lan

Vu Lan là tiếng Phạn có nghĩa "cứu những kẻ bị treo ngược" (giải đảo huyền). Khi bị treo ngược thật rất đau đớn, do đó bây giờ chúng ta sẽ giải cứu những kẻ bị như vậy. Giải cứu ai? Chúng ta sẽ giải cứu cha mẹ và tổ tiên chúng ta trong những kiếp trước. Chúng ta không biết những thân nhân chúng ta trong quá khứ có tạo công đức hay không, nếu có tạo công đức họ có thể đã được vãng sanh Cực Lạc, hoặc ở cõi trời, hoặc ở cõi người làm những vì tổng thống hay hoàng đế; còn nếu họ tạo nghiệp thì như vậy họ có thể đọa vào địa ngục, vào cảnh giới quỷ đói, hoặc cảnh giới súc sanh.

The assembly reciting the Ullambana Sutra

Đi chúng đang tụng Kinh Vu Lan.
 

Ngày mười lăm tháng bảy âm lịch là ngày kỷ niệm Tôn Giả Mục Kiền Liên đã cứu mẹ ngài ra khỏi địa ngục. Khi mẹ ngài còn sống, bà không tin Tam Bảo. Bà giết nhiều cá, rùa, tôm, cua và bà ích kỳ không muốn bố thí cho những người thiếu thốn. Bởi vì những nghiệp tội này bà bị đọa vào địa ngục của quỷ đói. Tôn giả Mục Kiền Liên thấy vậy bèn đưa bà một tô thức ăn. Bà dùng tay trái che tô thức ăn lại và dùng tay phải để lấy thức ăn. Tuy nhiên khi thức ăn đến miệng của bà, thức ăn lại biến thành than nóng làm bà không nuốt được. Tôn giả mới đến cầu Đức Phật giúp, và Đức Phật bảo ngài hãy cúng dường cho Tăng chúng mười phương vào ngày Tự tứ (Pravarana - ngày cuối cùng thời kỳ kiết hạ an cư khi thành viên Tăng đoàn sám hối tội lỗi của họ trước đại chúng). Nhờ công đức và oai thần lực của Tăng chúng, nếu người nào cúng dường cho Tăng chúng, thì cha mẹ và người thân trong bảy đời quá khứ của họ đều được thoát khỏi ba đường ác

Nếu quý vị cảm thấy quý vì có nhiều tánh nóng và quá nhiều "lửa vô minh", đó là do cha mẹ và thân nhân của quý vị trong quá khứ chưa ra khỏi đường khổ và chưa được an lạc. Mỗi ngày họ đều giúp quý vị nóng giận, và còn khuyến khích quý vị phạm nghiệp tội để quý vị nhanh chóng đoàn tụ với họ. Nếu quý vị cảm thấy đó là trường hợp của quý vị, quý vị nên nhân cơ hội này làm công đức để độ họ. Việc này sẽ giúp những kẻ đang gặp khổ nạn được xa lìa lo lắng và đau khổ, và tiêu trừ chướng ngại do tội chướng mang đến. Ngoài ra, vào ngày này công đức có được do cúng dường Tam bảo thì được nhiều triệu lần lớn hơn công đức tạo được trong ngày thường.

Tại Tây phương, hiếm có Đạo tràng tổ chức lễ hội loại này. Mọi người chúng ta nên làm hành vi người con cháu hiếu thảo cho cha mẹ và tổ tiên đời quá khứ. 

Hòa Thượng Tuyên Hóa,
Vajra Bodhi Sea, 1994

19,314

Khai Thị từ Đức Liên Hoa Sanh (Padmasambhava)

Chỉ cây gậy vào người già Guru Rinpoche PadmasambhavaKhi vị đại sư Padmasambhava lưu lại chỗ ẩn cư Núi Lớn ở Samye, thì Sherab Gyalpo Ngog, một ông già 61 tuổi thất học

26,771
Không Đắc Không Thuyết - Đương Đạo, Thiện Tri Thức

Do bị ràng buộc trong tướng và tưởng, tất cả chúng sanh trời người đều nghĩ đức Phật đã đắc Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, và ngài đã thuyết pháp để

1,771
BA CÂU CHUYỆN VỀ TRIẾT LÝ SỐNG CỦA STEVE JOBS - Khải Thiên (Thích Tâm Thiện)

Người viết bài này chẳng liên hệ gì với Steve Jobs trong mọi lĩnh vực. Mối liên hệ duy nhất với ông ta đơn giản chỉ là một chiếc máy tính Macbook

16,403
Hàn Quốc Phật giáo tổng kết việc xây trường tiểu học Miến Điện

Hàn Quốc Phật giáo tổng kết việc xây trường tiểu học Miến Điện Thời gian 10 ngày tại Miến Điện, theo sau bước chân của các hoạt động cứu trợ quốc tế, cả

12,139
Quách Tấn và Hàn Mặc Tử *

ẢNH HƯỞNG ĐẠO PHẬT TRONG THƠ HÀN MẶC TỬ (*) L.T.S: Tưởng niệm nhà thơ Phạm Công Thiện lại nhớ nhà thơ Quách Tấn, nhớ nhà thơ Quách Tấn lại nhớ nhà thơ Hàn

14,705
Top Bài Viết
Quan Hệ Thầy Trò
Niệm Tự Bạch

QUAN HỆ THẦY TRÒ Theo Tinh thần Kinh Kế thừa Chánh pháp Thầy, vầng mây bậc, thong dong, núi cao biển rộng Con, cánh nhạn chiều, chân trời sải cánh, dõi theo Thầy,

33,205
Giữ giới là lựa chọn tự do
Phật học Ứng Dụng

Giữ giới là lựa chọn tự do  Giới luật của Phật giáo có nghĩa là: “Anh đừng tự làm thương tổn mình, anh đừng tự làm hại mình”. 1. Tự do của lệ thuộc

32,652
Đạo Phật là gì?
Niệm Tự Bạch

Đạo Phật là gì Lama Zopa and Lama Yeshe Khi bạn tìm hiểu về đạo Phật tức là bạn đang tìm hiểu về con người thật của mình, về bản chất của tâm trí

32,541
Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa
Tìm Hiểu & Học và Hành

Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa(VHPG) Mọi kinh nghiệm của chúng ta, kể cả giấc mộng, khởi lên từ vô minh. Đây là một tuyên bố làm hoảng hốt

32,307
Chùa Việt
Sách Đọc